Tilbake

Mappevurdering i Inspera Assessment - for vitenskapelig ansatte

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Eksamen

Et emne kan bestå av flere deler. På denne siden får du veiledning om    hvordan du kan håndtere dette med Inspera Assessment.

English version: - This article exists only in Norwegian.

Temaside om digital eksamen | Sider merket med eksamen

 Logg inn i Inspera

Vurdering av emner bestående av flere deler #

En rekke emner ved NTNU består av flere deler som inngår i totalkarakteren for emnet. I Inspera Assessment må det opprettes én prøve for hver enkelt del av emnet som skal gjennomføres digitalt.

Emner hvor delkarakter og sluttkarakter angis #

I emner hvor både delkarakterene og sluttkarakter angis, skal sensur for hver enkelt prøve ferdigstilles i Inspera Assessment, og overføres til FS. Vennligst se engen brukerveiledning for overføring av karakter til FS. FS slår deretter sammen delkarakterene til en sluttkarakter ut fra vekting av delene.

Eksempel på et emne hvor både delkarakter og sluttkarakter angis

Figur 1 Eksempel på et emne hvor både delkarakter og sluttkarakter angis

Emner hvor bare den samlede vurderingen – sluttkarakteren – angis med karakter #

Eksempel på emne med mappevurdering

Figur 2 Eksempel på emne med mappevurdering

I emner der kun sluttkarakter skal angis, kan sensur dessverre enda ikke overføres direkte fra Inspera Assessment til FS. Dette gjelder for eksempel mange teknologiemner med mappevurdering, jf. utfyllende regler for masterprogram i teknologi. Vi foreslår at disse emnene håndteres på følgende måte:

1. Hovedansvarlig - Opprett prøver #

Den hovedansvarlige oppretter en prøve i Inspera Assessment for hver vurderingsenhet som skal gjennomføres digitalt. I tilfellet med TFY4106 må det opprettes 3 prøver, henholdsvis for (1) mappevurderingen, (2) rapporten og (3) skriftlig eksamen. Dette gitt at både rapporten og den skriftlige eksamenen gjennomføres i Inspera Assessment, og sensur ønskes overført til FS via Inspera Assessment.

Eksempel på emne med mappevurdering i FS

Figur 3 Eksempel på emne med mappevurdering i FS

2. Sensor – Hent ut poeng #

1.      Åpne prøven og din/deres ferdige vurdering

Oversikt over sensur i prøve, inkludert poeng

Figur 4 Oversikt over sensur i prøve, inkludert poeng

2.      Merk og kopier resultatene for alle kandidatene. Om emnet har mer enn 100 kandidater, må du kopiere resultatene fra alle sidene med kandidater.

Prøve med mer enn 100 kandidater

Figur 5 Prøve med mer enn 100 kandidater

3.      Om du benytter Excel (denne veiledningen baserer seg på norsk utgave)

a.      Lim inn resultatet fra alle kandidatene i Word

b.      Søk/erstatt «.» med «,» for å få riktig kommaseparator

Søk og erstatt i Microsoft Word

Figur 6 Søk og erstatt i Microsoft Word

Vi gjør oppmerksomme på at også er mulig å eksportere «Poeng og karakter som CSV» fra en prøve i Inspera. Dette må imidlertid Hovedansvarlig gjøre. Se denne veiledningen på Inspera sine sider. Denne filen må deretter importeres i Excel og data må presenteres på en fornuftig måte.

Last ned poeng og karakter som CSV i Inspera Assessment

Figur 7 Last ned poeng og karakter som CSV i Inspera Assessment

3. Sensor – Slå sammen poeng #

4.      Lim inn resultatene i vedlagt Excel-ark. Start på fanen som heter «Del 1». Dette Excel-arket er kun et eksempel på hvordan poengene fra ulike deler kan slås sammen.

Oversikt over poeng i Excel for del 1

Figur 8 Oversikt over poeng i Excel for del 1 

5.      Gjenta trinn 1 til 4 for alle prøvene du har gjennomført.

6.      Kopier kolonnene «CandidateId» og «Grade» fra fanen «Karakterliste».

7.      Lim disse kolonnene inn som verdier (høyreklikk og velg ikonet med «123») i et nytt Excel-ark og lagre dette Excel-arket.

Lim inn som verdier i Microsoft Excel

Figur 9 Lim inn som verdier i Microsoft Excel

4. Sensor – Importer karakter på mappen #

8.      Importer deretter karakterene, fra Excel-arket du nettopp lagret, på den prøven som er opprettet for karakterregistrering (på toppen av mappen). Se veileder for sensurregistrering for mer informasjon.

5. Hovedansvarlig – Overfør sensur til FS #

Hovedansvarlig må som vanlig overføre sensur til FS.

Videre arbeid #

Vi er klar over at det er vesentlig rom for forbedring, og at løsningen beskrevet i artikkelen er en midlertidig løsning. Vi jobber derfor med mulighet for å sensurere to eller flere deler samlet som ett emne i Inspera Assessment. Vi har beklageligvis ikke noe leveransetidspunkt for dette.

10 Vedlegg
574 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)