Maple

Maple er et kraftig matematikkverktøy. Symbolsk matematikk er Maple`s hovedoppgave, men Maple kan også brukes til numerisk matematikk, og er et fullstendig ingeniørteknisk verktøy.


English version - Maple

Ser du etter noe annet?  Temaside om programvare for studenter og programvare for ansatte  | Temaside om IT-hjelp | Sider merket med programvare 


Last ned Maple #

 Gå til nedlastingsside

Programmet kan installeres av alle studenter og ansatte ved NTNU. Det er tilgjengelig for Windows, Mac og Linux.

Merk at lisensen kun er gyldig for akademisk arbeid, og er ikke ment for kommersiell bruk eller inntektsgivende oppgradsforskning.

Programmet kan også brukes via NTNUs Programfarm

Orakeltjenesten kan hjelpe studenter med installasjon av programmet. Ansatte må kontakte lokal IT-ansvarlig.

Om programmet #

Maple er et kraftig matematikkverktøy. Symbolsk matematikk er Maples hovedoppgave, men Maple kan også brukes til numerisk matematikk, og er et fullstendig ingeniørteknisk verktøy. Et "Maple worksheet" inneholder både beregninger, tekst og grafikk.

Matematiske utrykk skrives ut med standard matematisk notasjon, både på skjerm og skriver, noe som gjør det enkelt å lage høykvalitetsdokumenter. En kan også eksportere formler i Postscript- og LATEX-format.

Maple har også en visualiseringsdel. Med Maple kan en vise funksjoner grafisk både i 2D og 3D. 3D modeller kan raskt og enkelt snus på slik at en kan se dem fra den siden vi ønsker. Grafikk kan animeres slik at en kan se hva som skjer når en endrer en parameter.

Maple har et innebygget programmeringsspråk som gjør det mulig å lage avanserte applikasjoner i Maple. Programmets egne rutiner er skrevet i dette språket og kan inspiseres og modifiseres.

En kan lagre worksheet i HTML-format for publisering på web.

Merk at en kan installere en katalog share med Maple rutiner, pakker og "worksheets" som brukerene har donert. Dette må installeres separat.

For mer om programmet, se: http://www.maplesoft.com/products/Maple/features/

Maple og Matlab #

Med Maple kommer også programvare for samspill med Matlab - både bruk av Matlab fra Maple og Maple fra Matlab:

Maple toolbox for Matlab - bruk Maple fra Matlab. #

Når Maple installeres på en PC hvor Matlab er installert, vil Maple Toolbox for Matlab installeres sammen med Matlabs toolboxer og vises i Matlab sammen med dem. Det er også mulighet å installere denne toolboxen etter at Matlab og Maple er instrallert.

Maple Toolbox for Matlab inneholder en rekke funksjoner for bruk med Maple. Alt en kan gjøre i Maple kan en i tillegg utføre fra Matlab gjennom en kommando som heter maple. Med Maple Toolbox for Matlab er Maple et tillegg et alternativ til Symbolic Toolbox i Matlab, og Maple kan benyttes til numeriske beregninger fra Matlab.

For mer om dette, se  Matlab Connectivity  og Utvid Matlab ved bruk av Maple og NAG.

Matlab package i Maple, Matlab@Link - bruk Matlab fra Maple #

Dette er et sett med funksjoner for utføring av bergninger i Matlab fra Maple og kommandoer for oversetting av Matlab programkodetil Maple programkode.

Det finnes en rekke Maple-funksjoner for direkte bruk i Matlab. I tillegg kan alle Matlabs funksjoner benyttes ved hjelp av funksjonen evalM. I Maple velg Help og Maple Help (eller trykk Ctrl + F1). Skriv "Matlab" i søkefeltet. Da dukker det opp brukerveiledninger en kan benytte seg av, blant annet om funksjonene knyttet til Matlab.

For mer informasjon, se: Matlab Connectivity

Brukerveiledning #

Nyttige lenker #

Se også #

Produsentinformasjon #

Navn: MapleSoft Inc.

Norsk distributør: MapleSoft Inc

Utgave # #

Nyeste utgave er versjon  2018 for Windows (32- og 64-bit), Mac OS X og Linux.

For flere detaljer, se: http://www.maplesoft.com/products/system_requirements.aspx.

0 Vedlegg
28127 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)