Tilbake

Manuelt rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte

IT-info: brukerstøtte Målgruppe: Medarbeidere Tema: Eksamen

Denne siden inneholder veiledninger for deg som ønsker å bruke manuelt vurderte oppgavetyper i Inspera Assessment. 

English version: - Manually graded question types in Inspera
Digital eksamen | Sider merket med eksamen 

 Logg inn i Inspera

Langsvar #

Langsvarsoppgaven er standardvalg for skriftlige besvarelser. Oppgaveteksten skal skrives på oversiden av tekstruta: Erstatt denne teksten med din oppgavetekst…». I menyen på høyre side vil man kunne legge inn maksimal poengsum for oppgaven (standard er 10 poeng). 

Kandidatens svar skal skrives inne i ruta. Ved å klikke på ruta kommer det en annen meny opp på høyre side:

Under «Instruksjon» kan oppgaveforfatter endre teksten i ruta. Default tekst er «Skriv ditt svar her…»

Under «Størrelse» kan forfatter legge inn hvor mange linjer som skal tillates, eventuelt hake av for «Utvid automatisk» (denne er haket av default, og må fjernes dersom man ønsker et bestemt antall linjer i svaret). Dersom «Utvid automatisk» er haket av vil oppgavetekst og et eventuelt PDF-vedlegg knyttet til oppgaven flytte seg etter hvert som kandidaten skriver. Hvis det er viktig at oppgaveteksten og/eller PDF-vedlegget er synlig hele tiden mens kandidaten skriver bør denne haken fjernes.

Under «Innstillinger» kan forfatter hake av for om kandidatene bare kan bruke ren tekst (ingen tabell, formel osv kan brukes), samt å begrense antall tillatte ord. 

Langsvar har rik tekstformatering, bl.a. tekststiler, lister, angrefunksjon og fullskjermredigering. Langsvar har periodisk autolagring for å forhindre at kandidaten ved uhell mister arbeid ved navigering til en annen oppgave, pc går tom batteri eller lignende. Langsvarsoppgaver vurderes manuelt med utgangspunkt i en maksimal poengsum som angis for hele oppgaven. 

Tekstfelt #

Oppgavetypen tekstfelt gir kandidaten et blankt tekstfelt, uten muligheter for rik tekstformatering, fullskjermredigering eller ordteller. I denne manuelt rettede oppgavetypen kan du sette inn flere oppgaveelementer i samme oppgave ved å bruke "Sett inn"-knappen oppe til høyre i oppgaveeditoren.

Programmering #

Denne oppgavetypen besvares ved å skrive programmeringskode i et forhåndsdefinert programmeringsspråk.

Oppgaveteksten kan også i denne oppgaven inneholde illustrasjon eller pdf-dokument, og skrives over editor-ruten.               

Ved å klikke i editor-ruten, får man opp en meny med to alternativer:

«Instruksjon» gir mulighet for å endre teksten i ruta: «Skriv teksten din her…» dersom det er ønskelig.

Under «Innstillinger» kan forfatter bestemme hvilket programmeringsspråk kandidaten skal besvare oppgaven i. Det er også mulig å huke av for alternativ «Vis hjelp og linjenummer».

Programmeringsoppgaven vurderes manuelt med utgangspunkt i en maksimal poengsum som blir definert av forfatter. 

Utregning #

Oppgavetypen gir mulighet for å sette inn formler og matematiske tegn i svarruten

I menyen til høyre for oppgaven kan forfatter legge inn maksimalt antall poeng for oppgaven. Man kan også i denne oppgaven inkludere illustrasjon eller pdf-dokument i oppgaveteksten, ved å gå inn i menyen på høyre side.

Filopplasting - Skal IKKE brukes på skoleeksamen! #

Denne oppgavetypen er beregnet på hjemmeeksamen/innleveringer, evt. en åpen eksamen (uten bruk av «Safe Exam Browser»/SEB) eller eksamen med 3. parts programvare. Filopplastingsoppgaven lar kandidatene laste opp fil(-er) fra eget filområde.

Ved å klikke i feltet "Last opp filen her. Maks én fil." får du opp følgende meny til høyre:

Standard i Inspera Assessment er at alle filtyper er tillatt, men det kan du som forfatter endre. Dersom du huker bort "Alle filtyper" blir nedtrekksmenyen klikkbar og feltet "Egendefinerte" blir skrivbart.

I nedtrekksmenyen kan du huke bort de filtypene du ikke ønsker at kandidatene skal benytte. 

Kontakt #

E-post: digitaleksamen@sa.ntnu.no

Telefon: 73 59 66 00

11 Vedlegg
1714 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)