English version – MagiCAD

Programinformasjon #

MagiCAD for Revit er en BIM-applikasjon som dekker hele spekteret innen prosjektering av VVS- og El-installasjoner som finnes for fagene Ventilasjon, Rør og El-installasjon. MagiCAD for Revit er en kraftfull BIM-applikasjon med kollisjonskontroll og integrerte beregninger, og er meget godt tilpasset norske forhold og standarder. Den inneholder de samme produktdatabasene som MagiCAD for AutoCAD, samt produktdatabaser fra de mest brukte leverandørene av utstyr innen VVS- og El-installasjoner, og inneholder dermed hundretusenvis av produkter og symboler med tekniske spesifikasjoner og beregningsdata.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Via lisensserver.

Benyttes av IV-fak (Institutt for maskinteknikk og produksjon). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om MagiCAD hos Progman Ltd.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
2297 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)