Programvareprodukter

MPLC filmvisning

English version – MPLC movie viewing

Retningslinjer for filmvisning #

Det er lov for studenter og vitenskapelig ansatte ved NTNU å vise fram filmer i våre lokaler. #

NTNU har inngått avtale om rett til offentlig fremføring av audiovisuelle verk, det vil si filmvisning, i NTNUs lokaler. Avtalen er inngått mellom NTNU og Motion Picture Licensing Company Norge AS (MPLC) som lisensierer retten til offentlig visning av film/audiovisuelle verk på vegne av en rekke rettighetshavere.

Offentlig visning av rettighetsbelagte filmer #

Lisensen gir rett til offentlig fremvisning av filmverk, rettighetsbelagte spillefilmer og andre beskyttede audiovisuelle programmer og produksjoner fra rettighetshaverne som MPLC representerer.

Tillatelsen gjelder kun i NTNUs lokaler #

Lisensen gir rett til filmframvisning på disse premissene:

  • Offentlig fremføring for publikum skal kun foregå i NTNUs lokaler.
  • Lisensen gjelder for alle studenter og vitenskapelig ansatte ved NTNU. Med vitenskapelig tilsatt menes enhver som underviser studenter ved NTNU i form av forelesninger, seminargrupper eller liknende.

Leverandørinformasjon #

Liste over MPLCs samarbeidspartnere (Rettighetshavere)

Avtalevilkår for visning av film/audiovisuelle verk på NTNU

Produsent: Se mer om MPLC filmvisning hos MPLC


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
1191 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)