Arbeidsmiljøutval...

Lokalt arbeidsmiljøutvalg Gjøvik

Klikk her for saksliste og referat

Medlemmer av lokalt arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik (juni 2019 - mai 2021)

Arbeidstakeres representanter (medlemmer m/ stemmerett):

 • Vebjørn Slyngstadli, LHVO (vara: Jo-Are Nordli Eriksen)
 • Anne Kristin Kvitle (vara: Monica Helli)
 • Hege Kletthagen (vara: Camilla Rogne)

Arbeidsgivers representanter (medlemmer m/ stemmerett):

 • Jørn Wroldsen, viserektor (vara: Torbjørn Skogsrød, instituttleder IVB)
 • Heidi Vifladt, instituttleder IHG (vara: Nils Kalstad Svendsen, instituttleder IIK)
 • Gunn Marie Rognstad, seksjonsleder Utdanning (vara: Stian Husemoen, seksjonsleder Digital sikkerhet)

Øvrige faste deltakere (med tale- og forslagsrett, uten stemmerett):

 • Marianne Bilgrav Nielsen (Stamina Helse, bedriftshelsetjeneste)
 • Lokale verneombud
 • LAMU-sekretær: Lise Konow Linnerud

Lokalt arbeidsmiljøutvalg skal behandle saker som (listen er ikke uttømmende):

 • Gi innspill til videreutvikling av HMS lokalt og sentralt
 • Påse at det blir gitt nødvendig opplæring i HMS
 • Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra Arbeidstilsynet
 • Følge opp avviksmeldinger (tertialvis), se på trender og eventuelle alvorlige avvik
 • Bruk av BHT
 • Ha oversikt over pågående og avsluttede HMS-kartlegginger (eks risikovurderinger, HMS-runder, arbeidsmiljøundersøkelse) ved NTNU i Gjøvik. Gi råd til prioriteringer, og foreslå tiltak
 • Følge opp arbeidet med satsningsområder lokalt
 • Delta i utarbeidelse av HMS-årsrapport
2 Vedlegg
10815 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)