Arbeidsmiljøutval...

Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik

(Videresendt fra Lokalt arbeidsmiljøutvalg Gjøvik)

Her finner du informasjon om stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik (SAMU).

Sakslister og referat #

Sakslister og referat.

Medlemmer av stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik #

Medlemmene av stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik sitter fra juni 2019 til mai 2021.

Arbeidstakeres representanter (medlemmer m/ stemmerett) #

Arbeidsgivers representanter (medlemmer m/ stemmerett) #

Øvrige faste deltakere (med tale- og forslagsrett, uten stemmerett) #

Stedlig arbeidsmiljøutvalg skal behandle saker som #

(nytt mandat kommer når AMU-vedtak fra 12/9 er godkjent)

  • Gi innspill til videreutvikling av HMS lokalt og sentralt
  • Påse at det blir gitt nødvendig opplæring i HMS
  • Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra Arbeidstilsynet
  • Følge opp avviksmeldinger (tertialvis), se på trender og eventuelle alvorlige avvik
  • Bruk av BHT
  • Ha oversikt over pågående og avsluttede HMS-kartlegginger (eks risikovurderinger, HMS-runder, arbeidsmiljøundersøkelse) ved NTNU i Gjøvik. Gi råd til prioriteringer, og foreslå tiltak
  • Følge opp arbeidet med satsningsområder lokalt
  • Delta i utarbeidelse av HMS-årsrapport
2 Vedlegg
12342 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)