Tilbake

Lokal IT-kontakt - KAM

IT-avdelingen har fem lokale IT-kontakter, også kalt KAM. Vi er IT-avdelingens lytteposter og har som jobb å fange opp ønsker og behov ulike steder i organisasjonen. KAMene tar imot forslag og lytter til behov, og kan sette i gang tiltak for å forbedre digital arbeidsmetodikk og -prosesser. Vi er bindeleddet mellom IT-avdelingen og virksomheten og skal bidra til å synliggjøre IT-avdelingen.

Hvem er vi? #

Tore Johansentore.johansen@ntnu.no488 92 182
Freddy Barstadfreddy.barstad@ntnu.no918 97 439
Marianne Malkenes Aunemarianne.m.aune@ntnu.no452 13 036
Jan Eirik Egganjan.e.eggan@ntnu.no911 70 101
Heine Skipenesheine.skipenes@ntnu.no938 39 583

Portefølje #

Nedenfor er porteføljen til den enkelte KAM. Vi ønsker at alle henvendelser rutes til oss og vil gjerne bli involvert i aktiviteter som er under oppstart eller allerede i gang. Ta gjerne kontakt hvis det er spørsmål eller behov for en prat.

Heine Skipenes jobber med IT-støtte til forskningsprosjekter og -prosesser og er ikke knyttet til spesifikke enheter.

Fakultet (inkl institutt)Ansvarlig
Det humanistiske fakultet (HF)Marianne Malkenes Aune
Fakultet for arkitektur og design (AD)Tore Johansen
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)Tore Johansen
Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)Freddy Barstad
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)Tore Johansen
Fakultet for naturvitenskap (NV)Freddy Barstad
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)Marianne Malkenes Aune
Fakultet for økonomi (ØK)Tore Johansen
Bibliotek, museum
NTNU VitenskapsmuseetFreddy Barstad
NTNU UniversitetsbiblioteketMarianne Malkenes Aune
Avdelinger
Avdeling for utdanningskvalitetMarianne Malkenes Aune
Avdeling for studieadministrasjonMarianne Malkenes Aune
Avdeling for studenttjenesterMarianne Malkenes Aune
HR- og HMS-avdelingenTore Johansen
KommunikasjonsavdelingenMarianne Malkenes Aune
Avdeling for dokumentasjonsforvaltningFreddy Barstad
Avdeling for virksomhetsstyringJan Eirik Eggan
ØkonomiavdelingenFreddy Barstad
Avdeling for campusserviceTore Johansen
EiendomsavdelingenFreddy Barstad
Rektors stabFreddy Barstad
Randsoner
ArtsdatabankenTore Johansen
UnitFreddy Barstad
RuralisFreddy Barstad
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringenTore Johansen
Norsk vitenskapsakademi (NTVA)Tore Johansen
Ocean competence and training (OCT)Tore Johansen
Nasjonalt senter for realfagsrekrutteringFreddy Barstad
Norsk senter for folkemusikk og folkedansFreddy Barstad
Senter for økonomisk forskning (SØF)Tore Johansen
SINTEFTore Johansen
UNINETTTore Johansen
Universitetsavisa (UA)Tore Johansen
Studentsamskipnaden (SiT)Freddy Barstad
VitensenteretFreddy Barstad
NTNU Technology Transfer Office (TTO)Freddy Barstad
0 Vedlegg
649 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)