Likestillingskomite ved IBI

Likestillingskomiteen ved Institutt for biologi har som formål å fremme en jevnere kjønnsdeling blant ansatte.

Engelsk versjon: Equal Opportunities Committee at IBI

Leter du etter noe annet?: Likestilling - tiltak og midler / Politikk for likestilling og mangfold 2018-2021 

Formålet med likestillingskomiteen ved IBI #

Likestillingskomiteen skal bistå ledergruppa ved å utvikle og implementere tiltak som på kort og lang sikt fører til en jevnere kjønnsdeling blant ansatte, særlig innen fast vitenskapelige stillinger. I tillegg ønsker vi å fremme tiltak for at IBI skal være et attraktivt arbeidssted også for internasjonalt rekrutterte ansatte.

Komiteen skal utarbeide og bistå i implementeringen av:

  • tiltak som gjør IBI mer attraktiv for talentfulle undervisere og forskere av begge kjønn, også de med en internasjonal profil, både i forbindelse med rekruttering og for å beholde ansatte, herunder også arbeidsmiljø og karriereutvikling
  • tiltak og rutiner spesielt rettet mot å rekruttere og beholde dyktige kvinner

Likestillingsworkshop ved IBI #

Vi organiserte en likestillingsworkshop for faggruppeledere og ledergruppen ved IBI 22. oktober 2019.

Nasjonale eksperter gav presentasjoner som er relevante for at ledere ved IBI skal få kunnskap og verktøy til å forbedre likestilling og kjønnsbalanse i sine respektive faggrupper. Gruppediskusjoner ble gjennomført. Fullt program er tilgjengelig her.

Vi organiserte en likestillingsworkshop for alle ansatte ved IBI 24.-25. september 2018.

Internasjonale eksperter holdt foredrag, spørreundersøkelsen om likestilling ved IBI som var organisert av komiteen  ble presentert, og gruppearbeid ble gjennomført. Fullt program er tilgjengelig her.

Medlemmer i komiteen #

Marianne Nymark (Forsker) marianne.nymark@ntnu.no – leder likestillingskomite

Veerle Jaspers (Førsteamanuensis) veerle.jaspers@ntnu.no 

Henrik Jensen (Professor) henrik.jensen@ntnu.no

Gunilla Rosenqvist (Professor) gunilla.rosenqvist@ntnu.no

Aline Magdalena Lee (Forsker) aline.m.lee@ntnu.no

Ronja Wedegärtner (Stipendiat) ronja.e.m.wedegartner@ntnu.no

Johannes Völker (Postdoktor) johannes.voelker@ntnu.no

Prashanna Guragain (Stipendiat) prashanna.guragain@ntnu.no

Relevant informasjon #

Forslag til veileder for sakkyndig komite

What to do when you experience unacceptable behaviour

Click here for more information on what to do if you are subjected to unacceptable behaviour.

Click here for more information on what to do if you are subjected to sexual harassment.

Scientific literature

Loison et al., 2017: The domestic basis of the scientific career: gender inequalities in ecology in France and Norway

Carnes et al., 2015: Effect of an Intervention to Break the Gender Bias Habit for Faculty at One Institution 

Casadevall & Handelsman, 2014: The Presence of Female Conveners Correlates with a Higher Proportion of Female Speakers at Scientific Symposia 

Dutt et al., 2016: Gender differences in recommendation letters for postdoctoral fellowships in geoscience 

Moss-Racusin et al., 2012: Science faculty’s subtle gender biases favor male students 

Lincoln et al., 2011: Scholars’ awards go mainly to men

NTNU politikk

Politikk for likestilling og mangfold 2018-2021 (PDF)

Weblenker

Forskningsrådet: 12 anbefalinger og tiltak for å bedre kjønnsbalanse i akademia

Promoting gender equality in academia and research institutions: Main findings
(EIGE - European Institute for Gender Equality)

What does it take to make an institution more diverse?
(nature - International journal of science)

6 steps to gender equality (PDF)
(Curt Rice)

Chemistry students with advisers of same gender more likely to succeed
(Chemistry World)

7 Vedlegg
3063 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)