Levere masteroppgave - sivilingeniør

Frist for innlevering er 20 uker fra oppstartsdato + 1 uke for enten påske eller jul hvis det faller inn i perioden.  Den eksakte innleveringsdatoen finner du i DAIM etter at oppstartsdato er lagt inn. Du kan søke om utsatt innlevering.

English version - Submit your master's thesis (Graduate Engineer Programmes)

Levere masteroppgave #

Masteroppgaven leverer du via DAIM

  • I DAIM finner du også skjema som skal gå sammen med innleveringen. Dette må du levere ferdig utfylt og med alle kvitteringer til fakultetskontoret så snart du har levert masteroppgaven. Skjemaet er din utklarering fra NTNU.
  • Når du leverer i DAIM, vil masteroppgaven din også sendes til NTNU Open, som arkiverer og publiserer masteroppgaven (du må krysse av i DAIM om du godtar elektronisk publisering av masteroppgaven).

Utsatt innlevering #

Utfører du masteroppgaven i utlandet, eller er du vit.ass/und.ass, får du forlenget tid. Utsatt innlevering.

Blir du forsinket på grunn av tekniske problemer med oppgaven/utstyret, sykdom eller andre forhold, kan din hovedveileder gi deg inntil en uke forlenget frist. Dersom du ikke overholder fristen uten å ha søkt om, og fått innvilget, forlenget frist, kan dette medføre at oppgaven vurderes som ikke bestått.

Studenter ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) må søke fakultetet om forlenget frist. Send søknad til programmets studieveileder som du finner på studieprogrammets nettsider.

Hvis du stryker på masteroppgaven #

Hvis du stryker på masteroppgaven har du lov til å levere ny eller revidert masteroppgave én gang.
Dersom du ikke er fornøyd med karakteren, kan du ikke forbedre karakteren ved frivillig gjentak. Det gis imidlertid adgang til å klage - som ved vanlig eksamen. Se mer informasjon på siden om Begrunnelse og klage.

Se også #

Skrive masteroppgave (samleside)

0 Vedlegg
17675 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)