Levere masteroppgave - sivilingeniør

Frist for innlevering er 20 uker fra oppstartsdato + 1 uke for enten påske eller jul hvis det faller inn i perioden.  Den eksakte innleveringsdatoen skal avtales, og vil stå på din masteravtale. Du kan søke om utsatt innlevering.

English version - Submit your master's thesis (Graduate Engineer Programmes)

Temaside om skrive og levere masteroppgave

Levere masteroppgave #

Masteroppgaven skal leveres i NTNU sitt eksamenssystem (Inspera Assessment). En veiledning for hvordan innlevering foregår finnes på wikisiden Innlevering av bachelor- og masteroppgave - for studenter.

Masteroppgaver vil arkiveres og publiseres automatisk, dersom dette er aktuelt; les om hvordan dette foregår på wikisiden Publisering og båndlegging av oppgaver.

Utsatt innlevering #

Utfører du masteroppgaven i utlandet, eller er du vit.ass/und.ass, får du forlenget tid; dette skal reflekteres i din avtalte innleveringsfrist i masteravtalen.

Dersom du blir forsinket med oppgaven må du søke om utsettelse. Dersom du ikke overholder fristen uten å ha søkt om dette - og fått innvilget, forlenget frist, kan dette medføre at oppgaven vurderes som ikke bestått.

Oppstart av masteroppgave - sivilingeniør inneholder detaljer om frister og utsettelser. 

Studenter ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) må søke fakultetet om forlenget frist. Søknadsskjema for utsatt innlevering - for IV-studenter. Send søknad til postmottak@iv.ntnu.no.

Hvis du stryker på masteroppgaven #

Hvis du stryker på masteroppgaven har du lov til å levere ny eller revidert masteroppgave én gang.
Dersom du ikke er fornøyd med karakteren, kan du ikke forbedre karakteren ved frivillig gjentak. Det gis imidlertid adgang til å klage - som ved vanlig eksamen. Se mer informasjon på wikisiden om Begrunnelse og klage.

2 Vedlegg
36797 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)