Tilbake

Levere doktorgradsavhandling ved NV

(Videresendt fra Levere doktorgradsavhandling ved NT)

Sjekkliste for kandidater som skal søke om bedømmelse av- og levere doktorgradsavhandling ved NV-fakultetet. Her finner du skjema for søknad om bedømmelse av ph.d avhandling, praktisk informasjon og hjelp.

Før du leverer #

 • Godkjent opplæringsdel må være fullført og bestått før du søker om å få avhandlingen bedømt. Dette dokumenteres ved at du bestiller karakterutskrift og legger den ved søknaden. 
 • Dersom avhandlingen din inneholder fellesarbeid skal det gis en redegjørelse i forordet, slik at kandidatens bidrag kan identifiseres. Denne egenerklæringen i forordet kommer i tillegg til medforfattererklæring. Eksempel fra forord: Contributions: “ I performed all work on which this thesis is based. (Name) contributed significantly to the planning and running of the experiment in paper I, and (Name) and (Name) contributed to the planning of the experiments in paper II, III and IV and were involved in the final stages of writing for all the papers in the thesis”. Kilde: Innlevering - forskrift for doktorgrad ved NTNU, §13” 
 • Medforfattererklæring skal normalt legges ved søknaden. Erklæringen kan ettersendes dersom du ikke har alle underskrifter klare samtidig med søknaden. 
 • Les korrektur og sørg for at avhandlingen som leveres er teknisk og språklig gjennomarbeidet. Sjekk referansene og bruk gjerne en elektronisk stavekontroll for å luke ut språkfeil.
 • Den foreløpige avhandlingen skal legges ved søknaden. I tillegg skal avhandlingen leveres elektronisk, fortrinnsvis som en samlet pdf.-fil      

Innlevering - Søknad om bedømmelse #

Søknadsfrist #

Siste frist for å levere “Søknad om bedømmelse av ph.d.-avhandling” er 9 uker før disputasdato. Søknaden skal utformes på eget skjema (se nedenfor). Et innlevert ph.d.-arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig for forsvar

Søknadsskjema - søk om bedømmelse #

Ved NV er det eget skjema for å søke om bedømmelse. 

 1. Fyll ut eget skjema “søknad om bedømmelse av ph.d avhandling” (docx) (odt) (pdf).
 2. Skriv ut det ferdige skjemaet. Signeres av deg (ph.d kandidat) og veileder. 
 3. Underskrevet skjema med alle vedlegg leveres på papir til ditt institutt. 
 4. Instituttet signerer søknaden og videresender den til fakultetet sammen med forslag til medlemmer i bedømmelseskomitéen. 

Hva skjer videre? #

Fakultet og institutt #

 • Du blir holdt løpende orientert pr e-post om det som skjer videre. 
 • Fakultetet oppnevner bedømmelseskomite
 • Innstillingen fra bedømmelseskomiteen skal foreligge senest 5 uker før disputas
 • I innstillingen kan bedømmelseskomiteen godkjenne, underkjenne eller anbefale omarbeiding av avhandlingen.

Dine neste oppgaver #

 • Du har anledning til å rette formelle feil i avhandlingen etter innlevering. Alle endringer skal rapporteres i form av en errataliste. En errataliste er en oversiktlig liste over konkrete rettelser av formelle feil (layout, retting av trykkfeil, rene språkfeil el.l..) Retting av formelle feil kan bare skje en gang.
 • Trykking av godkjent avhandling 
 • Offentliggjøre avhandlingen senest tre uker før disputas. I praksis betyr dette at du leverer en trykkeklar versjon av avhandlingen til Realfagbiblioteket.
 • Utarbeide sammendraget og et populærvitenskapelig sammendrag som skal leveres til fakultetet
 • Forberede disputas og prøveforelesning
 • Se samlesiden om doktorgrad for mer informasjon

Felles standard og lovverk #

Denne sjekklisten er en praktisk oppfølging av “kvalitet i ph.d-utdanningen - felles standard og håndbok”. NTNUs praksis bygger på ph.d forskriften og ifm innlevering av doktorgradsavhandling spesielt §13 - levering. 

Kontakt og hjelp #

Finn din lokale kontaktperson

3 Vedlegg
10218 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)