Leseplasser - bokskap - hvilerom - campus Øya

(Videresendt fra Leseplasser - Øya)

English version - Reading rooms - lockers - resting rooms - Campus Øya

Temaside om lesesal | Sider merket med leseplasser

Innhold på denne siden: 

 1. Studientarbeidsplasser
 2. Åpningstider
 3. Bokskap
 4. Hvilerom

Se også:

Studentarbeidsplasser

MERK: Det tildeles ingen faste plasser og arbeidsplassen skal ryddes daglig.

VIKTIG MELDING:

Pga. smittevern, må alle reservere lesesalsplass. Dette gjøres i TP Rombestilling. Der vil du få en nummerert plass. 

Øya Helsehus: Pga smittevern, skal lesesaler ikke brukes (dette gjelder også undervisningsrom, herunder grupperom foruten timeplanlagt undervisning). 

Studie Bygg Etasje Rom Antall plasser  Ant. plasser etter nye retningslinjer (korona)
Bachelor 1902-bygget 1 320.01.040 25 12
Bachelor Kunnskapssenteret 1 422.01.022 21 10
Bachelor Kunnskapssenteret 1 422.01.032 10 5
Bachelor Kunnskapssenteret 2 422.02.003 36 20
Bachelor Kunnskapssenteret 2 422.02.018 8 4
Bachelor Laboratoriesenteret 1 231.01.018 18 9
Bachelor Øya helsehus 2 152.02.028 69 47
Master Medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS) 1 2.108 70 39
Master Kunnskapssenteret 1 422.01.030 21 12
Master Kunnskapssenteret 2 422.02.012 21 12
Master Revmatismehuset 2 946.02.201.2 8 4
           
Master Revmatismehuset 2 946.02.202 8 4
Master Bevegelsessenteret 6 311.06.051 15 14
Master Kunnskapssenteret 2 422.02.013 21 12
Master Kvinne-barn-senteret 1 242.01.052 14 6
Master Laboratoriesenteret 4 233.04.003 33 10
Master Laboratoriesenteret 1 231.01.014 18 10
Master Medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS Vest). 3 4.325 10 4
Master Nevrosenteret 3 134.03.024 7 4
Master Nevrosenteret 3 134.03.027 8 4
Master Laboratoriesenteret 1 231.01.012 18 10
Master Nevrosenteret 3 134.03.028 34 18
Master Kvinne-barn-senteret 1 242.01.041 20 9
Master Kvinne-barn-senteret 1 242.01.054 20 8
Master Nevrosenteret 3 134.03.022 8 4
Master Nevrosenteret 3 134.03.029 7 3
Master 1902-bygget 2 320.02.038 35 21
Master Laboratoriesenteret 1 231.01.020 25 10
Master Laboratoriesenteret 1 231.01.010 18 10
Master Laboratoriesenteret 1 231.01.016 18 10
Master Nevrosenteret 3 134.03.026 26 14
Master Nevrosenteret 3 134.03.025 7 4

Leseplasser og grupperom er også tilgjengelig ved Bibliotek for medisin og helse i Kunnskapssenteret

Reserver grupperom 

Åpningstider

Bygningene på Øya har følgende åpningstider:

 • Bibliotek for medisin og helse i Kunnskapssenteret
 • Akutten og hjerte-/lungesenteret: 06:30-21:00
 • Bevegelsessenteret: kl. 06:30-21:00
 • Forsyningssenteret: kl. 06:30-17:00 (sideinngang)
 • Gastrosenteret: kl. 06:30-21:00
 • Kunnskapssenteret: 06:30-21:00
 • Kvinne-barn-senteret: kl. 06:00-21:00
 • Laboratoriesenteret: kl. 07:10-16:00
 • Medisinsk-teknisk forskningssenter (MTFS): kl. 07:00-16:30
 • Nevrosenteret: kl. 06:30-20:00
 • 1902-bygget: kl. 07:30-16:00
 • Øya helsehus: kl. 07:30-16:30

Med et adgangskort for St. Olavs hospital/Fakultet for medisin og helsevitenskap kommer du inn i byggene også utenfor åpningstidene.

Bokskap

Bokskapene på campus Øya er til fri benyttelse for alle studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Du kan benytte et bokskap kostnadsfritt i inntil ett studieår. Låsene klippes og skapene tømmes hver sommer før nytt semester. Alle studenter med bokskap må da tømme sitt for innhold.

Bokskapene er å finne i tilknytning til lesesaler og studentarealer i alle bygg på campus.

Hvilerom

Fakultet ved medisin og helsevitenskap disponerer tre sove-/ hvilerom på det integrerte universitetssykehuset. Disse er disponible for bruk for studenter som av ulike årsaker trenger hvile i løpet av dagen på campus.

Rommene reserveres av den enkelte student via TP.

På dagtid kan rommet reserveres for inntil tre timer. Har du bruk for et soverom nattestid i forbindelse med praksis på St. Olavs hospital, så kan rommet bookes for hele natten.

Rommene har tilgang til bad og toalett vegg-i-vegg.

Rommene ved Kvinne-barn-senteret har følgende romnummer: 

243.03.011A

243.03.011B

Rommet ved Bevegelsessenteret har følgende romnummer: 

313.02.014

0 Vedlegg
53326 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)