Leiested

Kostnader for bruk av forskningsinfrastruktur skal synliggjøres basert på priser beregnet etter leiestedsmodellen. 

Temaside prosjekt | Sider merket BOA | Sider merket regnskap

Leiestedskostnader i prosjekter #

Fakultetene og instituttene beregner priser for bruk av leiested/forskningsinfrastruktur etter leiestedsmodellen og dokumenterer beregningen. Prisene publiseres på fakultetenes nettsider og skal benyttes for å budsjettere leiestedskostnader i BOA-prosjekter.

Prisene multipliseres med forventet bruk av leiested (timer, antall, e.l.) og kostnaden legges inn i søknadsmalene på arkfanen «Leiested». 

Beregne priser for leiested #

Fakultetene og instituttene som eier leiesteder (forskningsinfrastruktur) beregner priser basert på totale kostnader i henhold til leiestedsmodellen. Dette er et pågående arbeid i 2014. Prisene for det enkelte leiested vil publiseres etter hvert som de er kvalitetssikret. 

De totale kostnadene som inngår i prisberegningen omfatter arealkostnader inkludert bygningsavskrivninger, avskrivningskostnader for utstyr, felles driftsmidler, lønnskostnader og indirekte kostnader til teknisk støttepersonell. Kostnaden fordeles på kapasiteten til leiestedet.

Kvadratmeterpris inkludert bygningsavskrivninger som benyttes i prisberegningen for NTNUs leiested er 3032 kr/kvm (for 2020).

Merk at prisene for bidragsprosjekter og oppdragsprosjekter vil være forskjellige på grunn av statsstøtteregelverket og fordi avskrivninger for BOA-finansiert utstyr ikke inngår i bidragsprisen.

Verktøy #

Mer om #

Kontakt #

4 Vedlegg
19068 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)