Webinnholdsvisnin...

Legg til artikkel i Liferay

Veiledning for oppgradert versjon av Liferay, gjeldende fra høst 2019.

Slik bruker du innholdsmalen Artikkel i widgeten web-innholdsvisning. Veiledningen er for nettmedarbeidere med publiseringsrettigheter i Liferay.

Når du har lagt til widgeten Web-innholdvisning, kan du velge innholdsmalen Artikkel:

  1. Klikk på +-tegnet i den blå linja i Web-innholdvisning.
  2. Klikk på Artikkel.
  3. Feltet Tittel er obligatorisk.
  4. Pass på at du legger innholdet ditt inn i Innhold-ruten, ikke Ingress-ruten.
    Legge til tekst i Liferay.

Overskriftsnivåer og gode overskrifter.

Datering #

Under innholds-feltet kan du krysse av for "Sist endret dato". Inneholder siden flere widgets, anbefaler vi at kun en widget viser sist endret dato.

Struktur og mal #

Pass på at artikkelmal er satt til "Normal", hvis du ikke er ute etter "Linje". Artikler opprettes automatisk med malen "Linje" i staging-miljø (29.10.19).

Artikkel med linje-mal

Velg "Normal".

Kontakt #

Har du spørsmål, ta kontakt med din nettredaktør.

4 Vedlegg
779 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)