Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved SU

Ledige stillinger ved SU for studenter ved NTNU #

Læringsassistent søkes til MGLU KRLE - våren 2020 #

I forbindelse med gjennomføring av KRLE-emne i MGLU våren 2020 er det behov for en læringsassistent som kan følge opp og bidra i vurdering av arbeidskrav (bl.a. ekskursjoner og logger studentene skriver etter ekskursjoner). Arbeidet innebærer oppmøte og registrering av deltagelse under praktiske arbeidskrav og vurdering og formulering av respons på innhold i skriftlige arbeidskrav.  

Læringsassistenten må kunne kommunisere godt med faglærere og studenter, og bidra til å stille klare faglige krav og forventninger til studentene.

Søknad: De som vil ha opplysninger om emnet eller arbeidsoppgavene kan kontakte:

  • KRLE-koordinator, førsteamanuensis  Camilla Stabel Jørgensen camilla.jorgensen@ntnu.no, tlf. 73559854 mob. 91801817.
  • Fagseksjonsleder for samfunnsfaga, universitetslektor Gunnar Grut gunnar.grut@ntnu.no, tlf. 980 93 322.

Ønskede kvalifikasjoner: God oversikt over religions – og livssynsfaglig litteratur og diskurser.  

Samarbeidspartnere/arbeidsledelse/omfang/lønn: Oppgavene utføres under ledelse av emneansvarlig og evt. andre tilknyttede faglærere. Læringsassistenten blir engasjert for 60 timer, som 1018 vitenskapelig assistent, med anledning til å øke timetall avhengig av antall studenter i emnet. Det kan også være aktuelt å forlenge engasjementet for senere semester.

Interesserte oppfordres til å melde seg ved å sende inn kortfattet søknad (maks. 1 side) som redegjør for egen faglig egnethet for oppgavene. Kortfattet CV (maks. 2 sider) med oversikt over relevant utdanning, karakterer og annen relevant bakgrunn skal legges ved. Ingen andre vedlegg (f.eks. eksamensutskrifter/vitnemål/arbeidsattester) skal vedlegges, men må kunne vises på oppfordring senere i prosessen fram mot formelt engasjement.

Søknadsfrist: 6. februar 2020.

Søknaden sendes til førsteamanuensis  Camilla Stabel Jørgensen (camilla.jorgensen@ntnu.no), med kopi til seksjonsleder Gunnar Grut (gunnar.grut@ntnu.no). Intervju/samtale med aktuelle søkere blir gjennomført primo februar, og den som skal engasjeres må kunne starte arbeidet omgående.

0 Vedlegg
43481 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)