Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved NV

Studentassistentstillinger for høsten 2021 #

Søknadsfristen er 15.mai med mindre noe annet er spesifisert. 

Stillinger høsten 2021 vil bli publisert i løpet av april. 

Her finner du ledige stillinger for studenter ved Fakultet for naturvitenskap og tilhørende institutter. 

Stillingene lønnes i lønnstrinn 22. Har du fullført kurset "Pedagogisk ledelse" eller "Læringsassistent-kurset" (LAOS), eller har fullført 3 år utdanning (180 studiepoeng, tilsvarende en bachelorgrad) lønnes du i lønnstrinn 24.

Merk at det er krav til LAOS-kurs for alle Læringsassistenter, det vil si studenter som skal ha undervisningsoppgaver. Kurset må gjennomføres i løpet av ansettelsesperioden dersom du ikke har tatt dette fra før. Har du allerede tatt LAOS-kurs, må kursbevis legges ved signert arbeidsavtale.Tas LAOS-kurset i løpet av ansettelsesperioden vil du få etterbetalt 20 timer. Etterbetalingen krever fremlegging av kursbevis. For Stud.ass-stillinger er det ikke krav på LAOS-kurs. Stud.ass-stillinger innbefatter studentarbeid som ikke handler om undervisning (for eksempel rekrutteringsarbeid).

Informasjon om LAOS (Opplæring for læringsassistenter)-kurs og påmelding

Antall stillinger kan justeres etter studentantallet.

IFY - Institutt for fysikk #

Søk her - Digital søknad


To ledige stillinger som assistent: Real‐World Simulations of Antiferromagnetic Nanostructures

Kontakt Alireza Qaiumzadeh


Students as Partners - studentforskning i fysikk 
Institutt for fysikk søker studenter til utførelse av relevante fysikkprosjekter. Som et trinn i å fremme samarbeid og dialog mellom vitenskapelig ansatte og studenter lyser institutt for fysikk ut prosjekter for studenter. Arbeidsoppgavene er knyttet til hva vitenskapelig ansatte på instituttet det er behov for, og varierer fra prosjekt til prosjekt. Prosjektet kan innebære å videreutvikle og forbedre innhold i et emne, eller det kan være å assistere på lab eller med dataanalyse i forskningsprosjekter. Mot slutten av prosjektet får man et honorar for sitt arbeid. Det finnes også muligheter for å opprette egne studentprosjekter, og der stiller institutt for fysikk med veiledning, lokale og eventuelle midler til nødvendig utstyr.

Høres dette interessant ut? Ta en titt på hjemmesiden til Students as Partners og finn et prosjekt som passer deg.


Spørsmål om studentassistentstillinger generelt ved IFY rettes tilPeder Brenne.

IBF - Institutt for bioingeniørfag #

Spørsmål rettes til Mari Elden eller Knut Andreas Holt

Søk her - Digital søknad

IBI - Institutt for biologi #

Det er for tilfellet ikke noen ledige stillinger

IBT - Institutt for bioteknologi og matvitenskap #

Søk her - Digital søknad

IKJ - Institutt for kjemi #

Laboratorieleder(vit.ass.) i KJ1020 Organisk kjemi, våren 2021 (PDF)

Målgruppen for stillingen som laboratorieleder er primært kandidater som fullført sin mastergrad nylig, men også kandidater som holder på med sin masterutdanning kan søke.

IKP - Institutt for kjemisk prosessteknologi #

Spørsmål om studentassistentstillingene ved Institutt for kjemisk prosessteknologi rettes til Anacleta Venturin Andersen

Søk her - Digital søknad

IMA - Institutt for materialteknologi #

Søk her - Digital søknad


Fakultetsstillinger #

Vacant Buddy positions for the autumn semester 2021. Find announcement and application form at Buddy Positions 2021.

Fakultetet har med ujevne mellomrom behov for assistenter til å arbeide med rekruttering. Se sidene til Samarbeidsforum

Generelt #

Studentassistentstillinger for vårsemestret utlyses i oktober. Søknadsfristen vil være i begynnelsen november.

Studentassistentstillinger for høstsemestret utlyses i april. Søknadsfristen vil være i begynnelsen mai.

44 Vedlegg
115870 Visninger
Gjennomsnitt (8 Stemmer)