Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved NV

**Studentassistentstillinger for våren 2021.** #

Søknadsfristen er 15.november med mindre noe annet er spesifisert. 

Her finner du ledige stillinger for studenter ved Fakultet for naturvitenskap og tilhørende institutter. 

Stillingene lønnes i lønnstrinn 22. Har du fullført kurset "Pedagogisk ledelse" eller "Læringsassistent-kurset" (LAOS), eller har fullført 3 år utdanning (180 studiepoeng, tilsvarende en bachelorgrad) lønnes du i lønnstrinn 24.

Merk at det er krav til LAOS-kurs for alle Læringsassistenter, det vil si studenter som skal ha undervisningsoppgaver. Kurset må gjennomføres i løpet av ansettelsesperioden dersom du ikke har tatt dette fra før. Har du allerede tatt LAOS-kurs, må kursbevis legges ved signert arbeidsavtale.Tas LAOS-kurset i løpet av ansettelsesperioden vil du få etterbetalt 20 timer. Etterbetalingen krever fremlegging av kursbevis. For Stud.ass-stillinger er det ikke krav på LAOS-kurs. Stud.ass-stillinger innbefatter studentarbeid som ikke handler om undervisning (for eksempel rekrutteringsarbeid).

Informasjon om LAOS (Opplæring for læringsassistenter)-kurs og påmelding

Antall stillinger kan justeres etter studentantallet.

Fakultet for Naturvitenskap - Studentambassadør  #

Fakultetet er på jakt etter en gruppe studentamabassadører som fra Januar 2021 kan jobbe med publisering på sosiale medier, digitale campusbesøk, blogg og diverse andre oppgaver relatert til studentrekruttering og kommunikasjon.

For å søke: Send en story-søknad (story som i Instagram/Snapchat story) hvor du forteller litt om deg selv, hvilket studieprogram du går på og hvorfor du er den perfekte studentambassadør. Søknaden sendes til sunniva.vikan@ntnu.no innen 22.11.2020. Merk søknaden "studentamabassadør"

Du kan benytte wetransfer.com til å sende søknaden din. 

IFY - Institutt for fysikk #

Normalt er hver stilling på 100 timer, det kan bli endringer etter hvordan timeplanen for våren 2021 blir.
FY0001 Brukerkurs i fysikk/Service course in Physics (lab/exercises)
FY1003 Elektrisitet og magnetisme/Electricity and Magnetism (exercises)
FY1003 Elektrisitet og magnetisme/Electricity and Magnetism (lab)
FY2290 Energiressurser/Energy resourses (exercises)
FY2450 Astrofysikk/Astrophysics (exercises)
TFY4106 Fysikk/Physics (exercises)
TFY4106 Fysikk/Physics (lab)
TFY4107 Fysikk/Physics (exercises)
TFY4107 Fysikk/Physics (lab)
TFY4125 Fysikk/Physics (exercises)
TFY4125 Fysikk/Physics (lab)
TFY4163 Bølgefysikk og fluidmekanikk/Wave Physics and Fluid Mechanics (exercises)
TFY4163 Bølgefysikk og fluidmekanikk/Wave Physics and Fluid Mechanics (lab)
TFY4170 Fysikk 2/Physics 2 (exercises)
TFY4230 Statistisk fysikk/Statistical Physics (exercises)
TFY4240 Elektromagnetisk teori/Electromagnetic Theory (exercises)
TFY4280 Signalanalyse/Signal Processing (exercises)
IFYKJT1000 Fysikk/kjemi  - Fysikk (øvinger/lab) 
IFYKJT1001 Fysikk/kjemi  - Fysikk (øvinger/lab) 
IFYKJT1000 Fysikk/kjemi  - Kjemi(øvinger/lab) - 10 stillinger á 60 timer
IFYKJT1001 Fysikk/kjemi  - Kjemi (øvinger/lab) - 10 stillinger á 60 timer
IFYKJT1002 Fysikk/elektrokjemi  - Fysikk (øvinger/lab)
IFYKJT1002 Fysikk/elektrokjemi  - Elektrokjemi(øvinger/lab) - 2 stillinger á 60 timer
IFYT1001 Fysikk - (øvinger/lab)

Søk her - Digital søknad


To ledige stillinger som assistent: Real‐World Simulations of Antiferromagnetic Nanostructures

Kontakt Alireza Qaiumzadeh


Students as Partners - studentforskning i fysikk 
Institutt for fysikk søker studenter til utførelse av relevante fysikkprosjekter. Som et trinn i å fremme samarbeid og dialog mellom vitenskapelig ansatte og studenter lyser institutt for fysikk ut prosjekter for studenter. Arbeidsoppgavene er knyttet til hva vitenskapelig ansatte på instituttet det er behov for, og varierer fra prosjekt til prosjekt. Prosjektet kan innebære å videreutvikle og forbedre innhold i et emne, eller det kan være å assistere på lab eller med dataanalyse i forskningsprosjekter. Mot slutten av prosjektet får man et honorar for sitt arbeid. Det finnes også muligheter for å opprette egne studentprosjekter, og der stiller institutt for fysikk med veiledning, lokale og eventuelle midler til nødvendig utstyr.

Høres dette interessant ut? Ta en titt på hjemmesiden til Students as Partners og finn et prosjekt som passer deg.


Spørsmål om studentassistentstillinger generelt ved IFY rettes tilPeder Brenne.

IBF - Institutt for bioingeniørfag #

EmneType stillingAntall timer per stillingAntall stillinger
HBIOT1013 Kjemisk og instrumentell analyse  studentassistent200 timer totaltfordelt på 4-5 stillinger
HBIOT1014 Biokjemi og cellebiologistudentassistent305
KJ1022 Organisk kjemiStudentassistent305

Spørsmål rettes til Mari Elden eller Knut Andreas Holt

Søk her - Digital søknad

IBI - Institutt for biologi   #

Labassistenter søkes til BI1001- våren 2021 #

I forbindelse med labkurset i BI1001 Celle- og Molekylærbiologi til våren 2021, er det behov for labassistenter.

Lab.ass. følger opp 1-2 labgrupper a`12 studenter over 9 labdager (2t pr. samling). Arbeidet innebærer kursforberedelse, opprydding etter timene, veiledning på lab, samt rapportretting.

Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til Thanh Thuy Thi Nguyen - thuy.nguyen@ntnu.no.
 
Motivasjonssøknad med CV og karakterutskrift sendes til koordinator for kurset: thuy.nguyen@ntnu.no

Søknadsfrist: 15 november 2020

IBT - Institutt for bioteknologi og matvitenskap #

EmneAntall timer pr stillingAntall stillingermerknad
TBT4107 Biokjemi 2 1002 krav til bestått Laos
TBT4130 Miljøbioteknologi (lab) 501
TBT4110 Mikrobiologi (lab) 100 2
MATV1007 Mikrobiologi og bioteknologi/MatV1008 Mikrobiologi og mattrygghet752 krav til bestått Laos
MATV1009 Matkjemi 1 60 1 krav til bestått LAOS
MATV2002 Statistikk og sensoriske metoder 20 2
TMMT4006 Prosessdesign for trygg matproduksjon 202

Søk her - Digital søknad

Legg merke til at alle søkere skal laste opp karakterutskrift til søknaden.

I forbindelse med LinkD: linker dynamics in lignocelullose degrading enzymes -prosjektet, er det behov for labassistenter.

Dette er en 20% stilling (180 timer) fra 01.01.2021 til 31.07.2021. Arbeidet innebærer kloning, enzymproduksjon og -opprensing ved hjelp av kromatografiske metoder og kvalitativ og kvantitativ karakterisering av enzymprøver (f.eks. ved bruk av SDS-PAGE).

Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til Gaston Courtade – gaston.courtade@ntnu.no.
 
Søknaden må inkludere: motivasjonssøknad (maks. 1 side), CV (maks. 1 side) og karakterutskrift.
(Dette lastes opp som vedlegg i søknaden)

Du søker digtalt: Søk her - Digital søknad Søknadsfrist 7.desember 2020

IKJ - Institutt for kjemi #

Emneantall timerantall stillingerkrav til stillingen
KJ1020 Organisk kjemi (lab.kurs, assistenter)807-8
KJ1020/1021 Organisk kjemi (øvinger, assistenter)70 9
KJ1022 Organisk kjemi (øvinger, assistenter) 30 4-5Søkere tilknyttet bioingeniørfag har prioritet
TKJ4202 Grunnleggende termodynamikk med lab. (øvinger, assistenter) 100 8-10
TKJ4202 Grunnleggende termodynamikk med lab. (lab.kurs, assistenter) 1251- 2
KJ2022 Spektroskopiske metoder i org. kjemi (øvinger, assistenter) 70 3-4
KJ3073 Analytisk miljøkjemi (lab.kurs, assistent) 701
TKJ4215 Statistisk termodynamikk i kjemi og biologi (øvinger, assistent) 1001
TKJ4130 Organisk Syntese VK (lab.kurs, assistenter) 80 1-2 Søkere må ha tatt emnet selv

Generell merknad: Søkere må selv ha hatt emnet eller tilsvarende.

NB!Antall timer og stillinger vil bli justert ut fra hvor mange studenter som melder seg til hvert emne. Det tas også forbehold om endringer som kan komme som et resultat av endrede smittevernhensyn.

Søk her - Digital søknad

For spørsmål knyttet til stillingene ved IKJ ta kontakt med anacleta.v.andersen@ntnu.no

#

IKP - Institutt for kjemisk prosessteknologi #

EmneType stillingantall timerantall stillingerkrav til stillingen
TKP4100 Strømning og varmetransportstudentassistent1008
TKP4107 Kjemiteknisk termodynamikk studentassistent1002-3
TKP4115 Overflate og kolloidkjemi studentassistent1003
TKP4120 Prosessteknikk studentassistent1007
TKP4165 Prosessutforming Studentassistent 100 3
KP3150 Varme og massetransportstudentassistent 1002
TKP4135 Kjemisk prosess-system teknikk studentassistent 1001

MERK: søker må ha bestått emnet eller tilsvarende for å bli vurdert til stillingen som studentassistent.

Spørsmål om studentassistentstillingene ved Institutt for kjemisk prosessteknologi rettes til Anacleta Venturin Andersen

Søk her - Digital søknad

Legg merke til at alle søkere skal laste opp karakterutskrift til søknaden.

IMA - Institutt for materialteknologi #

Gløshaugen

EmneType stillingantall timerantall stillinger
TMT4106 Kjemi Studentassistent 80 5
TMT4110 Kjemi Studentassistent 80 8
TMT4130 Uorganisk kjemi         Studentassistent 80 8
TMT4130 Uorgnisk kjemi Læringsassistent1201 Digitalisering av lab.oppgaver, søker må være på masternivå (se detaljer under)
TMT4178 Anvendt materialteknologi Studentassisent801
TMT4208 Strømning og varmeoverføring, VGK Studentassistent 80 1
TMT4210 Material- og prosessmodellering Studentasssitent 802
TMT4245 Funksjonelle materialer Studentassistent801
TMT4252 ElektrokjemiStudentassistent 80 2
TMT4285 Hydrogenteknologi, brenselceller og solceller Studentassistent 80 2
TMT4301 Materialkarakterisering Studentassistent804
Rekrutteringsassistenter803

Merk: Søkere må selv ha hatt faget eller tilsvarende.

Kalvskinnet

EmneType stillingantall timerantall stillingerkrav til stillingen
TMAK1002 Grunnleggende materialteknologi Studentassistent 100 2
TMAK2003 Korrosjon Studentassistent100 1
IMAK2005 Kjemisk og bioteknologisk prosessteknologiStudentassistent 50 1
TKJE1007 og IMAK2003 Organisk kjemi og biomolekyler 1 Studentassistent70 1 Det ønskes at det blir presisert at jobben gjelder biomolekyl-delen i begge disse emnene.
IMAK2004 Kjemisk analyse 1 Studentassistent100 1
IMAK2013 KorrosjonStudentassistent 100 1
IMAK2012 Material- og prosessvalgStudentassistent 1001
IMAK2011 Materialtesting og karakterisering Studentassistent1001
IFYKJT1000/IFYKJT1001 Fysikk/Kjemi - kjemiLæringsasssistent 6010OBS! stilligene ligger på Institutt for fysikk
IFYKJT1002 Fysikk/elektrokjemi - elektrokjemiLæringsassistent602 OBS! stillingene ligger på Institutt for fysikk!
Studentassistent til gjennomføring og utvikling av studentaktivt øvingsopplegg-2 Se egen beskrivelse av stillingen under

MERK: søker må ha bestått emnet eller tilsvarende for å bli vurdert til stillingen som studentassistent.

Søk her - Digital søknad


EKSTRA stillinger: frist 30 nov. -  Søk her - Digital søknad

TMT4130 Uorganisk kjemi søker en studentassistent til en stilling med rammer på 120 timer. Den som ansettes bør ha erfaring med bruk av digitale verktøy som som VESTA og være komfortabel med bruk av Python. Det er også en fordel om du har erfaring med å lage videoer og liker å formidle kjemi til andre.
Arbeidsoppgaver vil være:
Digitalisering av deler av laboratorieoppgaver i TMT4130. Her skal det lages videofilmer (for eksempel i Panopto).
Bistå undervisere med tilretteligging for større bruk av digitale verktøy som Python og VESTA i emnet

2 Studentassistenter til gjennomføring og utvikling av studentaktivt øvingsopplegg i materialteknologi og kjemi Det søkes etter to studentassistenter som skal være med å veilede og rette øvinger, og bidra til utvikling av et studentaktivt øvingsopplegg vår 2021 innen grunnleggende materialteknologi og kjemi. Studentassistentene skal delta på øvingstimer for ca. 6 øvinger, og dele sine erfaringer fra øvingsopplegget slik at opplegget kan videreutvikles. Gjerne oppgi motivasjon for stillingen i søknaden. Søkeren til stillingen har gjennomført emne i grunnleggende materialteknologi (for eksempel TMAK1002, TMT4185, TMT4171) og kjemi (for eksempel TKJE1002, TMT4115, TMT4110, TALM1002/1008/1009/1013).
Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med Christian Lauritsen: christian.lauritsen@ntnu.no


Spørsmål om studentassistentstillingene ved Institutt for materialteknologi rettes til https://innsida.ntnu.no/person/annkrst (for emner på Gløshaugen campus) og Jon Husjord (for emner på Kalvskinnet campus)

Søk her - Digital søknad

Legg merke til at alle søkere skal laste opp vitnemål til søknaden.

Fakultetsstillinger #

Vacant Buddy positions for the autumn semester 2020. Find announcement and application form at Buddy Positions 2020.

Fakultetet har med ujevne mellomrom behov for assistenter til å arbeide med rekruttering. Se sidene til Samarbeidsforum

Generelt #

Studentassistentstillinger for vårsemestret utlyses i oktober. Søknadsfristen vil være i begynnelsen november.

Studentassistentstillinger for høstsemestret utlyses i april. Søknadsfristen vil være i begynnelsen mai.

43 Vedlegg
113108 Visninger
Gjennomsnitt (8 Stemmer)