Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved NV

**Studentassistentstillinger for høsten 2020.** #

Søknadsfristen er 18.mai, med mindre noe annet er spesifisert. 

Her finner du ledige stillinger for studenter ved Fakultet for naturvitenskap og tilhørende institutter. 

Stillingene lønnes i lønnstrinn 22. Har du fullført kurset "Pedagogisk ledelse" eller "Læringsassistent-kurset" (LAOS), eller har fullført 3 år utdanning (180 studiepoeng, tilsvarende en bachelorgrad) lønnes du i lønnstrinn 24.

Merk at det er krav til LAOS-kurs for alle Læringsassistenter, det vil si studenter som skal ha undervisningsoppgaver. Kurset må gjennomføres i løpet av ansettelsesperioden dersom du ikke har tatt dette fra før. Har du allerede tatt LAOS-kurs, må kursbevis legges ved signert arbeidsavtale.Tas LAOS-kurset i løpet av ansettelsesperioden vil du få etterbetalt 20 timer. Etterbetalingen krever fremlegging av kursbevis. For Stud.ass-stillinger er det ikke krav på LAOS-kurs. Stud.ass-stillinger innbefatter studentarbeid som ikke handler om undervisning (for eksempel rekrutteringsarbeid).

Informasjon om LAOS (Opplæring for læringsassistenter)-kurs og påmelding

Antall stillinger kan justeres etter studentantallet.

IFY - Institutt for fysikk #

LEDIG STILLING TFY4330 NANOVERKTØY HØSTEN 2020

IFY har en ledig stilling som studentassistent i TFY4330 Nanoverktøy høsten 2020.

Kvalifikasjoner:
Tabletop SEM, Nanosurf AFM og STM er krav, SEM Apreo  og Raman er en fordel.

Du skal gi opplæring og være veileder i Nanolab, for grupper på opp til 4 stk om gangen.

Stillingen lønnes med 100 timer.

Send søknad til Turid Dory Reenaas 
Som vedlegg ønskes din rapport fra da du tok nanoverktøy. 

Søknadsfrist 10. august.


Studentassistentstillinger høst 2020, gå til utlysning og søknadsskjema (frist utløpt)


Students as Partners - studentforskning i fysikk 
Institutt for fysikk søker studenter til utførelse av relevante fysikkprosjekter. Som et trinn i å fremme samarbeid og dialog mellom vitenskapelig ansatte og studenter lyser institutt for fysikk ut prosjekter for studenter. Arbeidsoppgavene er knyttet til hva vitenskapelig ansatte på instituttet det er behov for, og varierer fra prosjekt til prosjekt. Prosjektet kan innebære å videreutvikle og forbedre innhold i et emne, eller det kan være å assistere på lab eller med dataanalyse i forskningsprosjekter. Mot slutten av prosjektet får man et honorar for sitt arbeid. Det finnes også muligheter for å opprette egne studentprosjekter, og der stiller institutt for fysikk med veiledning, lokale og eventuelle midler til nødvendig utstyr.

Høres dette interessant ut? Ta en titt på hjemmesiden til Students as Partners og finn et prosjekt som passer deg.

Spørsmål om studentassistentstillinger generelt ved IFY rettes til Peder Brenne

IBF - Institutt for bioingeniørfag #

EmneType stillingAntall timer per stillingAntall stillinger
HBIO2007 Organisk kjemi og biokjemi   studentassistent303
IMAT1050 Matematikk med beskrivende statistikkstudentassistent704
HBIO2002 Fysikk med måleteknikkStudentassistent40-602-3

Spørsmål rettes til Mari Elden

Søk her - Digital søknad

IBI - Institutt for biologi   #

Ingen stillinger høsten 2020

IBT - Institutt for bioteknologi og matvitenskap #

Søknadsfrist 25.mai for stillinger ved IBT. 

EmneType stillingAntall timer pr stillingAntall stillinger
TBT4140 Biokjemiteknikkstudentassistent 50 1
TBT4135 BiopolymerkjemiLæringsassistent 100 1
TBT4146 MolekylærgenetikkStudentassistent 501
TBT4102 Biokjemi 1Studentassistent 50 4
TBT4102 Biokjemi 1 (Akrinn)Studentassistent 351
TMAT3001 Matmikrobiologi Læringsassistent 501
TMAT3002 Matteknologi Læringsassistent 452

Søk her - Digital søknad

Legg merke til at alle søkere skal laste opp karakterutskrift til søknaden.

IKJ - Institutt for kjemi #

Vit.ass. (lab. leder) i KJ1000 Generell kjemi, høsten 2020 #

Alternativ 1 #

Lab. leder 2 grupper, tilsvarer ca 80% stilling (timebasert) over 13 uker (uke 35-47, høsten 2020).

Alternativ 2 #

Lab. leder 1 gruppe, tilsvarer ca 40% stilling (timebasert) over 13 uker (uke 35-47, høsten 2020). 

Mer informasjon om stillingene som Vit.ass. (lab. leder) i KJ1000 Generell kjemi, høsten 2020 (PDF)

IKP - Institutt for kjemisk prosessteknologi #

EmneType stillingantall timerantall stillingerkrav til stillingen
TKP4155 Reaksjonskinetikk og katalysestudentassistent1002
TKP4140 Prosessregulering studentassistent1003
TKJE3004 Stoffseparasjon og prosesskjemistudentassistent 1001
TKP4110 Kjemisk reaksjonsteknikk studentassistent 1004

MERK: søker må ha bestått emnet eller tilsvarende for å bli vurdert til stillingen som studentassistent.

Spørsmål om studentassistentstillingene ved Institutt for kjemisk prosessteknologi rettes til Anacleta Venturin Andersen

Søk her - Digital søknad

Legg merke til at alle søkere skal laste opp karakterutskrift til søknaden.

IMA - Institutt for materialteknologi #

Gløshaugen

EmneType stillingantall timerantall stillinger
TMT4100 Kjemi Studentassistent 80 8
TMT4112 Kjemi Studentassistent 80 10
TMT4115 Generell kjemi Studentassistent 80 5
TMT4145 Keramisk materialvitenskap Studentassisent801
TMT4155 Heterogene likevekter og fasediagram Studentassistent 80 3
TMT4171 Innføring i materialvitenskap Studentasssitent 1001
TMT4340 Materialer og bærekraftig utvikling Studentassistent801
TMT4345 Materialfremstilling Studentassistent 80 1
TMT4185 Materialteknologi Studentassistent 80 3
TMT4222 Metallenes mekaniske egenskaper Studentassisten80 1
TMT4240 Metallenes mikrostruktur og egenskaperStudentassistent801
TMT4242 Stål offshore Studentassistent 801
TMT4255 Korrosjon Studentassistent 1001
TMT4320 Nanomaterialer Studentassistent 80 3
TMT4215 Støping Studentassistent 801
Rekrutteringsassistenter803

Merk: Søkere må selv ha hatt faget eller tilsvarende.

Kalvskinnet

EmneType stillingantall timerantall stillingerkrav til stillingen
IMAK2002 Uorganisk kjemiStudentassistent100 2TKJE1005 Fysikk/uorganisk kjemi, eller tilsvarende
TMAK3004 Materialteknologi 4 Studentassistent1001
IMAK2001 Kinetikk og termodynamikk Studentassistent 802
IMAK2010 Materialegenskaper og bruk Studentassistent 1001
TKJE1002 Generell kjemi studentassistent 100 3-4
TKJE1006 Generell kjemi Studentassitent100 6-7

MERK: søker må ha bestått emnet eller tilsvarende for å bli vurdert til stillingen som studentassistent.

Spørsmål om studentassistentstillingene ved Institutt for materialteknologi rettes til Camilla Grønli (for emner på Gløshaugen campus) og Jon Husjord (for emner på Kalvskinnet campus)

Søk her - Digital søknad

Legg merke til at alle søkere skal laste opp vitnemål til søknaden.

Fakultetsstillinger #

Vacant Buddy positions for the autumn semester 2020. Find announcement and application form at Buddy Positions 2020.

Fakultetet har med ujevne mellomrom behov for assistenter til å arbeide med rekruttering. Se sidene til Samarbeidsforum

Generelt #

Studentassistentstillinger for vårsemestret utlyses i oktober. Søknadsfristen vil være i begynnelsen november.

Studentassistentstillinger for høstsemestret utlyses i april. Søknadsfristen vil være i begynnelsen mai.

42 Vedlegg
105109 Visninger
Gjennomsnitt (8 Stemmer)