Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved NV

Studentassistentstillinger for høsten 2021 #

Søknadsfristen er 1.mai med mindre noe annet er spesifisert. 

Her finner du ledige stillinger for studenter ved Fakultet for naturvitenskap og tilhørende institutter. 

Stillingene lønnes i lønnstrinn 22. Har du fullført kurset "Pedagogisk ledelse" eller "Læringsassistent-kurset" (LAOS), eller har fullført 3 år utdanning (180 studiepoeng, tilsvarende en bachelorgrad) lønnes du i lønnstrinn 24.

Merk at det er krav til LAOS-kurs for alle Læringsassistenter, det vil si studenter som skal ha undervisningsoppgaver. Kurset må gjennomføres i løpet av ansettelsesperioden dersom du ikke har tatt dette fra før. Har du allerede tatt LAOS-kurs, må kursbevis legges ved signert arbeidsavtale.Tas LAOS-kurset i løpet av ansettelsesperioden vil du få etterbetalt 20 timer. Etterbetalingen krever fremlegging av kursbevis. For Stud.ass-stillinger er det ikke krav på LAOS-kurs. Stud.ass-stillinger innbefatter studentarbeid som ikke handler om undervisning (for eksempel rekrutteringsarbeid).

Informasjon om LAOS (Opplæring for læringsassistenter)-kurs og påmelding

NB! Antall stillinger kan justeres etter studentantallet.

#

IBA - Institutt for biologiske fag Ålesund #

BTA1001 Generell mikrobiologi1 studentassistent120 timer
MB201812 Mikrobiologi og hygiene1 studentassistent120 timer
HBIOA2004 Celle- og molekylærbiologi1 studentassistent120 timer
HBIOA1004 Generell kjemi1 studentassistent120 timer
HBIOA2006 Yrkesetikk for bioingeniørar1 studentassistent120 timer
HBIOA1005 Anatomi, fysiologi og histologi1 studentassistent120 timer

Søk her - Digital søknad

Spørsmål om stillingene ved IBA rettes til Marielle Ryste Bøhme

IBF - Institutt for bioingeniørfag #

Det er for tilfellet ikke noen ledige stillinger.

IBI - Institutt for biologi #

Det er for tilfellet ikke noen ledige stillinger.

IBT - Institutt for bioteknologi og matvitenskap #

TBT4140 Biokjemiteknikk1 studentassistent50 timer 
TBT4135 Biopolymerkjemi2 studentassistent100 timerkrav om LAOS 
TBT4146 molekylærgenetikk1 studentassistent50 timer
TBT4102 Biokjemi 14 studentassistent50 timerkrav om LAOS
MATV4008 Beskrivende sensoriske metoder og Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging1 studentassistent40 timer
MATV4008 Beskrivende sensoriske metoder og Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging1 studentassistent100 timer
TBT4102 Biokjemi 1 (Akrinn - LAB)1 studentassistent35 timer
TMA3001 Matmikrobiologi1 studentassistent50 timerkrav om LAOS
MATV2001 Matkjemi 21 Studentassitent50 timerkrav om LAOS
MATV3004 Matteknologi - melk og vegetabiler2 studentassistenter45 timer

Spørsmål om stillingene ved IBT rettes til Tord Rømo

Søk her - Digital søknad

IFY - Institutt for fysikk #

The Departement of Physics has vacant posistions in the following courses: 

FY1001 Mechanical Physics (lab/exercises)
FY2045 Quantum Mechanics (exercises)
FY3452 Gravitation and Cosmology (exercises)
TFY4104 Physics (exercises)
TFY4104 Physics (lab)
TFY4107 Physics (exercises)
TFY4107 Physics (lab)
TFY4115 Physics (exercises)
TFY4115 Physics (lab)
TFY4165 Thermal Physics (exercises)
TFY4185 Measurement Techniques (lab)
TFY4195 Optics (exercises)
TFY4205 Quantum Mechanics II (exercises)
TFY4215 Introduction to Quantum Physics (exercises)
TFY4300 Energy and Environmental Physics (exercises)
TFY4305 Nonlinear Dynamics (exercises)
TFY4330 Nanotools (lab/exercises)
TFY4345 Classical Mechanics (exercises)
TFY4350 Introduction to Nanotechnology (exercises)

Each position will normally be paid for 100 hours. 

Number of positions may vary depending on the numbers of studens registered for the course in the fall.

Søk her (apply here)  - Digital søknad (online application) 

Spørsmål om studentassistentstillinger generelt ved IFY rettes tilPeder Brenne.

IKJ - Institutt for kjemi #

Vit.ass. (lab. leder) i KJ1000 Generell kjemi og
TMT4122 Generell og organisk kjemi labkurs (del 2 organisk kjemi lab), høsten 2021

Målgruppen er primært kandidater som fullfører sin mastergrad våren 2021, men også kandidater som holder på kan søke.

IKP - Institutt for kjemisk prosessteknologi #

TKP 4155 Reaksjonskinetikk og katalyse2 studentassistenter100 timer
TKP4158 Hydrometallurgisk prosessteknologi  2 studentassistenter100 timer
TKP4140 Prosessregulering3 studentassistenter100 timer
TKP4110 kjemisk reaksjonsteknologi4 studentassistenter50 timer
TKP4105 Separasjonsteknikk2 studentassistenter100 timer
TKP4176 Drift og sikkerhet i industrielle prosesser2 studentassistenter120 timer
KP3010 Introduksjon til separasjonsprosesser1 studentassistent100 timer
KP3100 Kjemiteknikk2 studentassitenter60 timer

Spørsmål om studentassistentstillingene ved Institutt for kjemisk prosessteknologi rettes til Anacleta Venturin Andersen

Søk her - Digital søknad

IMA - Institutt for materialteknologi #

 Forkurs Kjemi40 timer3 studentassistenter
IMAK2001 Kinetikk og termodynamikk100 timer2 studentassistenter
IMAK2002 Uorganisk kjemi 100 timer 1 studentassistent
IMAK2010 Materialegenskaper og bruk100 timer1 studentassistent
 Rekruterringssassistent80 timer3 studentassistenter
TMT4100 Kjemi80 timer10 studentassistenter
TMT4112 Kjemi80 timer10 studentassistenter
TMT4115 Generell kjemi80 timer5 studentassistenter
TMT4145 Keramisk materialvitenskap 80 timer 1 studentassistent
TMT4155 Heterogene likevekter og fasediagram 80 timer3 studentassistenter
TMT4171 Innføring i materialvitenskap 100 timer1 studentassistent
TMT4185 Materialteknologi 80 timer6 studentassistenter
TMT4215 Støping 80 timer 1 studentassistent
TMT4222 Metallenes mekaniske egenskaper80 timer1 studentassistent
TMT4240 Metallenes mikrostruktur og egenskaper80 timer1 studentassistent
TMT4242 Stål offshore80 timer1 studentassistent
TMT4253 Elektrokjemisk prosess- og energiteknologi80 timer1 studentassistent
TMT4255 Korrosjon100 timer2 studentenassitenter
TMT4320 Nanomaterialer80 timer3 studentassistenter
TMT4322 Solceller og fotovoltaiske nanostrukturer80 timer1 studentassistent
TMT4340 Materialer og bærekraftig utvikling80 timer1 studentassitent
TMT4345 Materialfremstilling120 timer2 studentassistenter
TKJE1002 Generell kjemi100 timer3 studentassistenter
TKJE1006 Generell kjemi100 timer6 studentassistenter

For spørsmål om stillingene ved IMA rettes til Ann-Kristin Strømseng.

Søk her - Digital søknad


Fakultetsstillinger #

Buddy
Would you like to welcome new students at International Master's Programmes, in the best way as possible? Vacant Buddy positions for the autumn semester 2021. Find announcement and application form at Buddy Positions 2021.

Mentor
Ønsker du å bidra til at nye studenter på BBI, BKJ, BFY eller MBIOT5 finner seg til rette og trives med studiene? Søk på stilling som studentmentor! 

RekrutteringsassistentFakultetet har med ujevne mellomrom behov for assistenter til å arbeide med rekruttering. Se sidene til Samarbeidsforum

Generelt #

Studentassistentstillinger for vårsemestret utlyses i oktober. Søknadsfristen vil være i begynnelsen november.

Studentassistentstillinger for høstsemestret utlyses i april. Søknadsfristen vil være i begynnelsen mai.

45 Vedlegg
123878 Visninger
Gjennomsnitt (8 Stemmer)