Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved NV

(Videresendt fra Ledige stillinger for studenter ved NT)

Her finner du ledige stillinger for studenter ved Fakultet for naturvitenskap og tilhørende institutter. 

Stillingene lønnes i lønnstrinn 22. Har du fullført kurset "Pedagogisk ledelse" eller "Læringsassistent-kurset" (LAOS), eller har fullført 3 år utdanning (180 studiepoeng, tilsvarende en bachelorgrad) lønnes du i lønnstrinn 24.

Merk at det er krav til LAOS-kurs for alle Læringsassistenter, det vil si studenter som skal ha undervisningsoppgaver. Kurset må gjennomføres i løpet av ansettelsesperioden dersom du ikke har tatt dette fra før. Har du allerede tatt LAOS-kurs, må kursbevis legges ved signert arbeidsavtale.Tas LAOS-kurset i løpet av ansettelsesperioden vil du få etterbetalt 20 timer. Etterbetalingen krever fremlegging av kursbevis. For Stud.ass-stillinger er det ikke krav på LAOS-kurs. Stud.ass-stillinger innbefatter studentarbeid som ikke handler om undervisning (for eksempel rekrutteringsarbeid).

Informasjon om LAOS (Opplæring for læringsassistenter)-kurs og påmelding

Antall stillinger kan justeres etter studentantallet.

Felles søknadsfrist for alle utlyste stud.ass stillinger for våren 2020 er 4.november. 

IFY - Institutt for fysikk #

Students as Partners - studentforskning i fysikk 
Institutt for fysikk søker studenter til utførelse av relevante fysikkprosjekter. Som et trinn i å fremme samarbeid og dialog mellom vitenskapelig ansatte og studenter lyser institutt for fysikk ut prosjekter for studenter. Arbeidsoppgavene er knyttet til hva vitenskapelig ansatte på instituttet det er behov for, og varierer fra prosjekt til prosjekt. Prosjektet kan innebære å videreutvikle og forbedre innhold i et emne, eller det kan være å assistere på lab eller med dataanalyse i forskningsprosjekter. Mot slutten av prosjektet får man et honorar for sitt arbeid. Det finnes også muligheter for å opprette egne studentprosjekter, og der stiller institutt for fysikk med veiledning, lokale og eventuelle midler til nødvendig utstyr.

Høres dette interessant ut? Ta en titt på hjemmesiden til Students as Partners og finn et prosjekt som passer deg.

Spørsmål om studentassistentstillinger generelt ved IFY rettes til Peder Brenne

IBF - Institutt for bioingeniørfag #

EmneType stillingAntall timer per stillingAntall stillinger
HBIO1005 Organisk kjemi og biokjemi grunnkurs  studentassistent303
HBIO1001 Analytisk kjemistudentassistent45-554-6
HBIO1003 Matematikk, statistikk og databehandling del 2 (3 stillinger á 60t/stud.ass)studentassistent603

OBS! Søknadsfrist IBF studass er 11.november.

Spørsmål rettes til Mari Elden

Søk her - Digital søknad

IBI - Institutt for biologi   #

Labassistent søkes til BI1001 Celle- og Molekylærbiologi - våren 2020 (PDF)

IBT - Institutt for bioteknologi og matvitenskap #

EmneType stillingKrever LAOS (J/N)?Antall timer pr stillingAntall stillinger
TBT4107 Biokjemi 2 Studentassistent J100 2
TBT4130  Miljøbioteknologi studentassistent N501
TBT4110 Mikrobiologi StudentassistentN1002
TMAT1009 Matkjemi 1StudentassistentJ501
TMMT4006 Prosessdesign for trygg matproduksjonStudentassistentN202
MATV1008 Mikrobiologi og mattrygghetStudentassistentN301

Søk her - Digital søknad

Legg merke til at alle søkere skal laste opp vitnemål til søknaden.

IKJ - Institutt for kjemi #

EmneType stillingantall timerantall stillingerkrav til stillingen
KJ1020 Organisk kjemiLabassistent708
KJ1020/1021 Organisk kjemiStud.ass øving709
TKJ4202 Grunnleggende termodynamikk med labStud.ass øving1006
TKJ4202 Grunnleggende termodynamikk med labLabassistent1252
KJ2022 Spektroskopiske metoder i organisk kjemiStud.ass øving 703
KJ3073 Analytisk miljøkjemi Labassistent701
TKJ4130 Organisk syntese VK Labassistent 802
TKJ4215 Statistisk termodynamikk i kjemi og biologi Studentassistent1001-2

MERK: søker må ha bestått emnet eller tilsvarende for å bli vurdert til stillingen som studentassistent.

Spørsmål om studentassistentstillinger ved Institutt for kjemi rettes til Anacleta V. Andersen

Søk her - Digital søknad

Legg merke til at alle søkere skal laste opp vitnemål til søknaden.

IKP - Institutt for kjemisk prosessteknologi #

EmneType stillingantall timerantall stillingerkrav til stillingen
TKP4100 Strømning og varmetransport Studentassistent 1007
TKP4107 Kjemiteknisk termodynamikk Studentassistent 100 2
TKP4115 Overflate og kolloidkjemi Studentassistent 1002
TKP4120 Prosessteknikk Studentassistent 1007
TKP4165 Prosessutforming Studentassistent 1003

MERK: søker må ha bestått emnet eller tilsvarende for å bli vurdert til stillingen som studentassistent.

Spørsmål om studentassistentstillingene ved Institutt for kjemisk prosessteknologi rettes til Anacleta Venturin Andersen

Søk her - Digital søknad

Legg merke til at alle søkere skal laste opp vitnemål til søknaden.

IMA - Institutt for materialteknologi #

Gløshaugen

EmneType stillingantall timerantall stillinger
TMT4106 Kjemi Studentassistent 80 5
TMT4110 Kjemi Studentassistent 808
TMT4130 Uorganisk kjemi Studentassistent808
TMT4178 Anvendt materialteknologi Studentassistent 80 1
TMT4245 Funksjonelle materialer Studentassistent 80 1
TMT4208 Strømning og varmeoerføring Studentassistent 801
TMT4210 Material- og prosessmodellering Studentassistent 801
TMT4252 Elektrokjemi Studentassistent 802
TMT4276 Grunnleggende termodynamikk med lab.Studentassistent1002
TMT4285 Hydrogenteknologi, brenselceller og solceller Studentassistent801
TMT4301 MaterialkarakteriseringStudentassistent804
Rekruttering Rekrutteringsassistent 803

Kalvskinnet

EmneType stillingantall timerantall stillinger
TMAK1002 Grunnleggende materialteknologi Studentassistent1002
TMAK2003 Korrosjon Studentassistent1001
TMAK2007 Varme og massetransport Studentassistent 1002
TKJE2005 Bioteknologi 1Studentassistent 501
TKJE2004 Biokjemi/mikrobiologiStudentassistent701
TMAK2008 Materialteknologi 3 Studentassistent 1001
TKJE2003 Kjemisk analyse 1Studentassistent 1001

NY frist: 26.november for TKJE2003, TKJE2004, TKJE2005 og TMAK2007

MERK: søker må ha bestått emnet eller tilsvarende for å bli vurdert til stillingen som studentassistent.

Spørsmål om studentassistentstillingene ved Institutt for materialteknologi rettes til Camilla Grønli (for emner på Gløshaugen campus) og Suzan Bulduk (for emner på Kalvskinnet campus)

Søk her - Digital søknad

Legg merke til at alle søkere skal laste opp vitnemål til søknaden.

Fakultetsstillinger #

Vacant Buddy positions for the autumn semester 2020. Find announcement and application form at Buddy Positions 2020.

Fakultetet har med ujevne mellomrom behov for assistenter til å arbeide med rekruttering. Se sidene til Samarbeidsforum

Generelt #

Studentassistentstillinger for vårsemestret utlyses i oktober. Søknadsfristen vil være i begynnelsen november.

Studentassistentstillinger for høstsemestret utlyses i april. Søknadsfristen vil være i begynnelsen mai.

41 Vedlegg
95389 Visninger
Gjennomsnitt (8 Stemmer)