Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved IV

(Videresendt fra Ledige stillinger for studenter ved IVT)

Her finner du ledige stillinger for høstsemesteret 2019 for studenter ved Fakultet for ingeniørvitenskap og instituttene.

  • Stillingene er lønnet i lønnstrinn 22.
  • Ved dokumentert relevant pedagogisk utdannelse, f.eks. befalsskole gis lønnstrinn 24. 
  • Søkere må selv ha hatt faget eller tilsvarende.
  • Søknadsfrist:  8. mai 2019.

Søknadsskjema

Ønsker du å søke på stud.ass.-stilling ved flere institutt må du fylle ut og sende søknad til hvert institutt.


Application

  • The positions are remunerated at wage level 22.
  • If you have documented relevant pedagogical education, the wage level is 24.
  • Should you wish to apply for a student assistant position with several departments, you must submit a separate application to each department.
  • Application deadline:  May 8th 2019

Application form


Ledige stillinger ved / student assistant position at:

 

11 Vedlegg
96667 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)