Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved IV

Ledige studentassistentstillinger ved IV-fakultetet vår 2020

Under finner du ledige stillinger for vårsemesteret 2020 for studenter ved Fakultet for ingeniørvitenskap og instituttene.

Pdf'ene viser emnene som utlyser studass-stillinger, antall stillinger i hvert emne og antall timer. Selve søknadsskjema kommer du til ved å trykke på knappen "Søknadsskjema" under.

Søknad

  • Stillingene er lønnet i lønnstrinn 22.
  • Ved dokumentert relevant pedagogisk utdannelse, f.eks. befalsskole gis lønnstrinn 24. 
  • Søkere må selv ha hatt emnet eller tilsvarende.
  • Søknadsfrist: 15. november 2019  

Søknadsskjema

Ønsker du å søke på stud.ass.-stilling ved flere institutt må du fylle ut og sende søknad til hvert institutt.


Application

  • The positions are remunerated at wage level 22.
  • If you have documented relevant pedagogical education, the wage level is 24.
  • Should you wish to apply for a student assistant position with several departments, you must submit a separate application to each department.
  • Applicants must have taken the subject (or similar subject) themselves
  • Application deadline: November 15, 2019  

Application form

 

12 Vedlegg
105567 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)