Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved IV

Ledige studentassistentstillinger ved IV-fakultetet høst 2021

IN ENGLISH BELOW

NB! Fristen for å søke på høstens stillinger har nå gått ut!

På denne siden finner du ledige stillinger for høstsemesteret 2021 for studenter ved institutter tilhørende Fakultet for ingeniørvitenskap.

Pdf'ene under viser emnene ved hvert institutt som utlyser studass-stillinger, antall stillinger i hvert emne og antall timer. Ta en titt i relevant pdf og finn ut hvilke(n) stilling(er) som er aktuell for deg å søke på. Deretter går du til søknadsskjemaet som du kommer til ved å trykke på knappen "Søknadsskjema" under.

Lønn og forutsetninger

 • Lønn i hht. Statens lønnsregulativ:
  • Studentassistent: Ltr. 22
  • Studentassistent med fullført bachelor eller tilsvarende antall studiepoeng: Ltr. 24.
  • Studentassistent med fullført master: Ltr. 26. 
 • Søkere må selv ha hatt emnet eller tilsvarende.
 • Ønsker du å søke på stud.ass.stillinger ved flere institutt må du fylle ut og sende søknad til hvert institutt.

Søknadsfrist: 8. mai 2021  

 


Vacant student assistant positions autumn 2021

NB! THE APPLICATION DEADLINE HAS PASSED

In the pdf's listed above you will find vacant student assistant positions for autumn semester 2021 at the Faculty of engineering. Find your relevant department and have a look at the positions available. If you want to apply at one or more positions - the "application form"-button below will take you to the appliaction form.  

 • Salary in terms of the Norwegian State salary scale:
  • Student assistant: Salary grade 22. 
  • Student assistant with completed bachelor’s degree or equivalent number of credits: Salary grade 24.
  • Student assistant with completed master’s degree: Salary grade 26. 
 • Should you wish to apply for a student assistant position with several departments, you must submit a separate application to each department.
 • Applicants must have taken the subject (or similar subject) themselves

Application deadline: May 8th, 2021  

 

 

10 Vedlegg
129217 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)