Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved IV

Ledige studentassistentstillinger ved IV-fakultetet høst 2020

NB! Fristen for å søke på disse stillingene er nå gått ut. Siden blir oppdatert igjen til høsten da det lyses ut stillinger for vårsemester 2021

Under finner du ledige stillinger for høstsemesteret 2020 for studenter ved Fakultet for ingeniørvitenskap og instituttene.

Pdf'ene under viser emnene ved hvert institutt som utlyser studass-stillinger, antall stillinger i hvert emne og antall timer. Ta en titt i relevant pdf og finn ut hvilke(n) stilling som er aktuell for deg å søke på. Deretter går du til søknadsskjemaet som du kommer til ved å trykke på knappen "Søknadsskjema" under her.

Søknad

  • Stillingene er lønnet i lønnstrinn 22.
  • Ved dokumentert relevant pedagogisk utdannelse, f.eks. LAOS kurs, befalsskole gis lønnstrinn 24. 
  • Søkere må selv ha hatt emnet eller tilsvarende.
  • Ønsker du å søke på stud.ass.stillinger ved flere institutt må du fylle ut og sende søknad til hvert institutt.
  • Søknadsfrist: 8. mai 2020  

Application

You can no longer apply for these positions - the application deadline has passed.

New positions for the spring semester 2021 will be announced this fall.

  • The positions are remunerated at wage level 22.
  • If you have documented relevant pedagogical education, the wage level is 24.
  • Should you wish to apply for a student assistant position with several departments, you must submit a separate application to each department.
  • Applicants must have taken the subject (or similar subject) themselves
  • Application deadline: May 8th, 2020  

 

 

9 Vedlegg
112506 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)