Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved IV

Ledige studentassistentstillinger ved IV-fakultetet vår 2021

NB! Søknadsfristen har gått ut. Nye stillinger blir lyst ut tidlig vår 2021.

IN ENGLISH BELOW

På denne siden finner du ledige stillinger for vårsemesteret 2021 for studenter ved institutter tilhørende Fakultet for ingeniørvitenskap.

Pdf'ene under viser emnene ved hvert institutt som utlyser studass-stillinger, antall stillinger i hvert emne og antall timer. Ta en titt i relevant pdf og finn ut hvilke(n) stilling(er) som er aktuell for deg å søke på. Deretter går du til søknadsskjemaet som du kommer til ved å trykke på knappen "Søknadsskjema" under.

Lønn og forutsetninger

 • Lønn i hht. Statens lønnsregulativ:
  • Studentassistent: Ltr. 22
  • Studentassistent med fullført bachelor eller tilsvarende antall studiepoeng: Ltr. 24.
  • Studentassistent med fullført master: Ltr. 26. 
 • Søkere må selv ha hatt emnet eller tilsvarende.
 • Ønsker du å søke på stud.ass.stillinger ved flere institutt må du fylle ut og sende søknad til hvert institutt.

Søknadsfrist: 15. november 2020  

 


Vacant student assistant positions

The application deadline has passed. New positions will be announced spring 2021.

In the pdf's listed above you will find vacant student assistant positions for spring semester 2021 at the Faculty of engineering. Find your relevant department and have a look at the positions available. If you want to apply at one or more positions - the "application form"-button below will take you to the appliaction form.  

 • Salary in terms of the Norwegian State salary scale:
  • Student assistant: Salary grade 22. 
  • Student assistant with completed bachelor’s degree or equivalent number of credits: Salary grade 24.
  • Student assistant with completed master’s degree: Salary grade 26. 
 • Should you wish to apply for a student assistant position with several departments, you must submit a separate application to each department.
 • Applicants must have taken the subject (or similar subject) themselves

Application deadline: November 15th, 2020  

 

 

8 Vedlegg
119490 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)