Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved HF


For alle HF-studenter #

Det er for tiden ingen ledige studentjobber.


Institutt for filosofi og religionsvitenskap #

Det er for tiden ingen ledige studentjobber for Institutt for filosofi og religionsvitenskap.


Institutt for historiske studier #

Utlysning læringsassistent(er) KULMI1000 H19 #

Institutt for historiske studier (IHS) søker etter læringsassistent(er) til emnene KULMI1000 Introduksjon til kulturvern høstsemesteret 2019. Arbeidsoppgavene vil være vurdering av to semesteroppgaver. Læringsassistenten(e) skal vurdere om oppgavene er godkjent, og gi korte skriftlige tilbakemeldinger i samråd med faglærerne. Stillingen(e) kan også innebære ansvar for et seminar. Arbeidsoppgavene kan, om det er hensiktsmessig, deles på inntil to læringsassistenter. Arbeidet vil fordele seg ca. 50/50 mellom de to emnene. Det er ønskelig at de(n) som tilsettes har interesse for byggeskikk og bygningsvern.

Læringsassistenten(e) som tilsettes må være, eller ha vært, student ved studieprogrammene i kulturminneforvaltning, og IHS forventer at den eller de som tilsettes også gjennomfører et LAOS-kurs på 20 timer.

Lønn etter avtale. Læringsassistentene får 1,5 time per oppgave, i tillegg til 10 timer for administrasjon (og eventuelt 20 timer LAOS-kurs). Eventuelt seminar lønnes på timebasis med vekting.

Kortfattet søknad med CV inkl. referanser og relevante karakterer (ikke send karakterutskrift) sendes til ingrid.solemdal@ntnu.no

Søknadsfrist er søndag 11. august 2019. Aktuelle kandidater kontaktes for uformelle intervjuer etter fristen.

Læringsassistenter i Europastudier #

Institutt for historiske studier (IHS) søker gode læringsassistenter til EUR1001 – Innføring i Den europeiske union, EUR2101 – Norge og europeisk integrasjon og EUR2102 – Europeiske identiteter og kultur. Utlysningen retter seg spesielt mot masterstudenter i europastudier og studenter på siste år av bachelorgraden i europastudier.

Arbeidsoppgaver:

EUR1001: 7 gruppeøvinger (seminarer) og gi tilbakemeldinger på loggoppgaver (7 stk)
EUR2101: ukentlig gruppeøving, gi tilbakemelding på semesteroppgaver
EUR2102: 2-3 gruppeøvinger og gi tilbakemelding på semesteroppgaver.

Søknaden må inneholde en kort redegjørelse for hvorfor du søker læringsassistentjobben, og en oversikt over hvilke EUR-emner du har tatt (med karakterer), og hvilke emner du skal ta høsten 2019. Oppgi i søknaden hvilke(t) emne du er interessert i. Vi ber deg opplyse om du har vært læringsassistent tidligere, og om du har gjennomført LAOS–kurs, læringsassistentopplæring. IHS forventer at den eller de som tilsettes gjennomfører et LAOS-kurs på 20 timer. Den som tilsettes må kunne norsk.

Læringsassistenter lønnes etter avtale for gruppeøvinger og oppgaveretting, i tillegg til 10 timer administrasjon (og eventuelt 20 timer LAOS-kurs).

Kortfattet søknad med CV inkl. referanser og relevante karakterer (ikke send karakterutskrift) sendes til ingrid.solemdal@ntnu.no. Søknadsfrist: tirsdag 20. august 2019. Aktuelle kandidater kontaktes for uformelle intervjuer etter fristen.

Læringsassistenter i historie høsten 2019: #

Institutt for historiske studier (IHS) søker gode læringsassistenter til emner på påbygningsnivå (2000-emner) som skal gå høsten 2019. Utlysningen retter seg spesielt mot masterstudenter i historie og lektorstudenter i historie i siste del av graden (må ha fullført de tre første årene av utdanninga).

Arbeidsoppgavene til læringsassistentene vil være å lese og gi tilbakemelding på semesteroppgaver.

Høsten 2019 har vi behov for læringsassistenter i disse emnene:

HIST2002

Norden i middelalderen

HIST2004

Tidlig nytids historie

HIST2007

Nasjonalisme, imperialisme og demokratisering etter 1750

HIST2008

Økonomisk historie

Hva bør inngå i søknaden:

Send en kortfattet CV og en kortfattet søknad med ønsket emne. Vi ber søkerne om å lage en oversikt over hvilke tilsvarende emner de har tatt i søknaden (med karakterer), slik at læringsassistentene fortrinnsvis kan bli tilknyttet disse.

Vi ber søkene opplyse om de har gjennomført LAOS – Læringsassistentopplæring. IHS setter som et krav at læringsassistenter har LAOS-kurs. For de som ikke har LAOS fra før må dette tas i høstsemesteret 2019 (kurset er lønnet). Påmeldingsfristen for høstens LAOS er 8. september 2019. Mer informasjon om LAOS her: https://www.ntnu.no/ipl/laos

Søknaden må inneholde kontaktinformasjon (navn, e-post og telefon) og ønsket emne. Ikke send karakterutskrift, men lag en liste selv over det som er relevant.

Søknadsfrist: 04.09.19

Send søknaden til ingrid.solemdal@ntnu.no

Vi kontakter aktuelle kandidater for en mer utfyllende samtale etter fristen.

Institutt for kunst- og medievitenskap #

Det er for tiden ingen ledige studentjobber ved Institutt for kunst- og medievitenskap.


Institutt for musikk #

Det er for tiden ingen ledige studentjobber ved Institutt for musikk.


Institutt for språk og litteratur #

Vitenskapelig assistent med kompetanse innen datateknologi og informatikk #

Se utlysningen. Søknadsfrist: så snart som mulig!

Tilkallingsvikarer til norskundervisning #

Se utlysningen. Søknadsfrist: Fortløpende.

#


Institutt for tverrfaglige kulturstudier #

Det er for tiden ingen ledige studentjobber ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier.

9 Vedlegg
39658 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)