Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved AD

NTNU SØKER STUDENTER TIL SPENNENDE INFORMASJONSJOBB! #

Vi leter etter studenter som vil være NTNU-representant på utdanningsmesser i januar og februar 2020. #

I 2020 vil NTNU skal delta på 5 utdanningsmesser i tidsrommet 9. januar til 17. februar. Utdanningsmessenes primære målgrupper er elever i videregående skole og ungdomsskole.

Som messerepresentant går du inn i ett eller flere team, som deltar på 2 messer hver. Hver messe varer i 2 dager, inkludert nedreise og riggetid dagen før. Teamene blir satt sammen av representanter fra ulike fakultet, og det legges til rette for et godt samarbeid i teamet. Dette er de ulike teamenes arbeidsplan:

Team 1
Lillestrøm9.-10. januar
Oslo12.-13. februar
Team 2
Ålesund27.-28. januar
Trondheim30.-31. januar
Team 3
Sandefjord

16.-17. januar

For å være med på denne messen bør helst ha vært med på enten team 1 eller 2.

Hva vil det si å være messerepresentant? #

Messerepresentantenes viktigste oppgave er å gi de besøkende på messen god og riktig informasjon om NTNUs studietilbud og opptaksregler, samt informere generelt om NTNU og studentbyene Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Å være messerepresentant er hardt arbeid og krever at du er imøtekommende, konsentrert og opptrer profesjonelt hele tiden mens du representerer NTNU.

Du må kjenne NTNU #

Det forventes at du er godt orientert om ditt eget studieprogram og de andre studieprogrammene innenfor ditt fakultet. I tillegg vil du få tildelt andre fagområder du må sette deg godt inn i, men du bør også vite en del om NTNU og høyere utdanning generelt. Hvis du har anledning til å være med på ett eller flere av teamene og ser på deg selv som utadvendt og sosial, kan du søke om å få bli en av NTNUs messerepresentanter.

Krav #

 • Vi ønsker at du har studert ved NTNU i ett år eller mer.
 • Du må også kunne delta på opplæring tirsdag 19. november: 0800-1700

Lønn #

Stillingen og opplæringen er lønnet, samt at NTNU dekker reise, opphold og kostgodtgjørelse.

Søknad #

Skriv en kort søknad som inneholder:

 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Hvilket studieprogram du går på og hvilket studieår du er inne i.
 • En kort beskrivelse av deg selv hvor du sier noe om:
 1. relevant arbeidserfaring
 2. hvorfor du mener at du egner deg som messerepresentant for NTNU
 3. dine personlige egenskaper

  Det er viktig at du også oppgir hvilke(t) team du kan delta i (i prioritert rekkefølge, om du har ønsker). Gi også beskjed om det er du ikke kan delta på. Du må kunne delta på alle messene i ditt team, og det er ikke anledning til å gjøre bytter mellom teamene. 

Søknad og CV sendes til: ole.tolstad@ntnu.no

Søknadsfrist: 1. november

#

0 Vedlegg
18863 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)