Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved ØK

Her finner du ledige stillinger for studenter ved Fakultet for økonomi:

 • Industriell økonomi og teknologiledelse
 • Internasjonal forretningsdrift
 • NTNU Handelshøyskolen
 • Samfunnsøkonomi

Instiutt for industriell økonomi og teknologiledelse #

Ingen ledige stillinger for øyeblikket. 


NTNU Handelshøyskolen #

NTNU Handelshøyskolen lyser ut stillinger i følgende emner for høsten 2021:

Frist: 30. april
)For BBAN3001 og ORG3021 er søknadsfristen 1. august 2021 

Til søknadsskjema (innlogging med Feidebruker)

Du som søker kan være på bachelornivå: #

 • BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap (50 timer)  
 • SMØ2001 Makroøkonomi (100 timer)  
 • BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering (48 timer)  
 • ORG1100 Organisasjon og ledelse (70 timer)  
 • ORG3021 Endringsledelse og trender (60 timer)  
 • JUR2001 Rettslære (30 timer)  
 • BBOA2010 Innføring i skatterett (18 timer)  
 • BØA2033 Årsregnskap (50 timer) 
 • MET1001 Matematikk for økonomer (52 timer)  

Du som søker må være på masternivå:        #

 • MET2010 Anvendt statistikk (50 timer) 
 • BBAN3001 Essentials of Business Analytics  (50 timer)
 • BBAN4001 Data science (80 timer) 
 • TSOL425 Teamledelse (55 timer)  
 • TSOL 410 Teknologibasert forretningsutvikling (44 timer) 
 • BMRR4025 Foretaksrett (15 timer) 
 • BOKO4030 Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse (36 timer)  
 • BSOL4005 Organisasjonsteoretiske perspektiver (100 timer)  

 Timeantallet er veiledende og kan bli jusert.  

1 Vedlegg
22750 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)