Lederutvikling på NTNU

Informasjon om NTNUs ledelsesprogram 2013-2017.

Ledelsesprogrammet #

NTNUs strategi sier at organisasjonen skal ha «ledere med evne til å sette mål, skape entusiasme og bidra til faglig utvikling». Videre står det at «lederne må foreta krevende strategiske valg for å utvikle virksomheten og legge til rette for et raust og trygt arbeidsmiljø.» Dette krever ledere som er trygge i lederrollen, som vet hvilke virkemidler de har å spille på, kjenner handlingsrommet sitt og som er gode til å kommunisere med medarbeidere og andre ledere i organisasjonen. Dette bør vektlegges tungt i rekrutteringsprosessen av nye ledere, samtidig som man tilbyr ledelsesprogram som legger til rette for (videre)utvikling av slike lederferdigheter

Perioden 2013-2017 #

Lederutviklingsprogrammene som NTNU tilbyr forsøker å legge til rette for at NTNU sine ledere utvikler nødvendig ferdigheter for å utøve lederskapet på en god måte og derigjennom øke bevissthet om mekanismer som sikrer god samhandling, medvirkning og medbestemmelse. For mer informasjon, se notat om NTNUs ledelsesutviklingsprogram.

Møter og samlinger i 2016 #

Se også: Dekanmøter (møteplan og referat)

26.01.-27.01.      NTNUs lederseminar, Oppdal

15.03.                  Rektors møte med instituttlederne

11.04.-12.04.      Lederutviklingsprogram for faggruppeledere m.fl, samling 1

11.05.-12.05.     Lederutviklingsprogram for instituttledere, samling 5

14.06.-15.06.     Lederutviklingsprogram for faggruppeledere m.fl, samling 2

06.09.                 Rektors møte med instituttlederne

20.09.-21.09.     Lederutviklingsprogram for studieprogramledere, samling 1

17.10.-18.10.     Lederutviklingsprogram for faggruppeledere m.fl, samling 3

18.10.                 Rektors møte med instituttlederne

22.11.-23.11.     Lederutviklingsprogram for studieprogramledere, samling 2

1 Vedlegg
10490 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)