Råd og utvalg ved...

Ledergruppen ved Institutt for psykisk helse - IPH

Ledelse #

Studieprogramledere #

Fagenhetsledere #

Ledergruppe #

  1. Nanna Sønnichsen Kayed, Instituttleder
  2. Roger Almvik, Nestleder for forskning
  3. Marit By Rise, Nestleder for undervisning
  4. Line Knutsen Lund, Nestleder for undervisning (medisinstudiet)
  5. Jannicke Ankile, Kontorsjef
  6. Solveig Klæbo Reitan, Fagenhetsleder Voksenpsykiatri og rus
  7. Lisbeth Kvam, Fagenhetsleder Vernepleie
  8. Birthe Knizek, Fagenhetsleder Psykisk helsearbeid
  9. Odd Sverre Westbye, Enhetsleder RKBU Midt-Norge
  10. Karl Elling Ellingsen, Enhetsleder NAKU

Utvidet ledergruppe #

Utvidet ledergruppe består av Ledergruppe samt to representanter for fast vitenskapelig ansatte, en representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte, en representant for administrativt tilsatte samt to studentrepresentanter.

Fast vitenskapelig tilsatte #

Midlertidig vitenskapelig tilsatte #

Administrativ tilsatte #

Studentrepresentant #

Ledermøter, innkalling, sakspapirer og referat #

Ledermøter ved Institutt for psykisk helse  (internt)

Opptaksråd for doktorgradstudiet (Ph.D.) #

Vararepresentanter i PhD opptaksrådet:

0 Vedlegg
6314 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)