Råd og utvalg ved...

Ledergruppen ved Institutt for psykisk helse - IPH

Ledelse #

Studieprogramledere #

Fagenhetsledere #

Ledergruppe #

  1. Nanna Sønnichsen Kayed, Instituttleder
  2. Roger Almvik, Nestleder for forskning
  3. Marit By Rise, Nestleder for undervisning
  4. Line Knutsen Lund, Nestleder for undervisning i medisinstudiet
  5. Jannicke Ankile, Kontorsjef
  6. Solveig Klæbo Reitan, Fagenhetsleder for Voksenpsykiatri og Psykisk helsearbeid
  7. Patrick Stefan Kermit, Fagenhetsleder for Vernepleie og Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning/NAKU
  8. Odd Sverre Westbye, Enhetsleder for Regionalt kunnskapssenter for barn og unge/RKBU Midt-Norge

Utvidet ledergruppe #

Utvidet ledergruppe består av Ledergruppe samt to representanter for fast vitenskapelig ansatte, en representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte, en representant for administrativt tilsatte samt to studentrepresentanter.

Fast vitenskapelig tilsatte #

Midlertidig vitenskapelig tilsatte #

Administrativ tilsatte #

Studentrepresentant #

Ledermøter, innkalling, sakspapirer og referat #

Ledermøter ved Institutt for psykisk helse  (internt)

Opptaksråd for doktorgradstudiet (Ph.D.) #

Vararepresentanter i PhD opptaksrådet:

0 Vedlegg
7226 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)