Råd og utvalg ved...

Ledergruppen ved Institutt for klinisk og molekylær medisin - IKOM

(Videresendt fra Ledergruppen ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin - IKM)

Ledergruppe #

  1. Torstein Baade Rø, Instituttleder
  2. Therese Standal, Nestleder for forskning
  3. Asbjørn Magne Nilsen, Nestleder for undervisning
  4. Vegard Sollie, Kontorsjef
  5. Magnar Bjørås, Leder ved Fagenhet for laboratoriemedisin
  6. Bjørn Henning Grønberg, Leder ved Fagenhet for translasjonell kreftforskning
  7. Terje Espevik, Leder ved Senter for molekylær inflammasjonsforskning (CEMIR)
  8. Ingunn Bakke, Leder ved Fagenhet for gastroenterologi og inflammasjon
  9. Henrik Døllner, Leder ved Fagenhet for barne- og kvinnehelse
  10. Catia Martins, Leder ved Fagenhet for klinisk medisin og metabolismerelaterte sykdommer

Utvidet ledergruppe #

Fast vitenskapelige ansatte #

Midlertidig vitenskapelige ansatte #

Teknisk- og administrative ansatte #

Studentrepresentanter #

Eksterne representanter #

0 Vedlegg
12264 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)