Råd og utvalg ved...

Ledergruppen ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund - IHA

(Videresendt fra Ledergruppen ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund)

Ledergruppe #

Studieprogramledere #

Utvidet ledergruppe #

Utvidet ledergruppe består av ledergruppe samt to eksterne representanter, to representanter for fast vitenskaplig ansatte, en representant for midlertidig vitenskaplig ansatte, en representant for administrativt anstatte samt to studentrepresentanter.

Eksterne representanter:

  • Torstein Hole, fagdirektør i Helse Møre og Romsdal
  • Solveig Årø, teamleiar i rådmannens stab, Ålesund kommune

Faste vitenskaplige:

Vara for faste vitenskapelige:

 Midlertidig ansatte: (Ingen valgt)

Administrativt ansatte:

Studentrepresetanter:

  • Alexander Stabell
  • Elisabeth Sivertsen
0 Vedlegg
5650 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)