Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning

Slik lagrer du rapporter for emner, studieprogram og institutt i kvalitetssystemet for utdanning. 


Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning
Se også: Slik finner du rapporter


Fra og med høsten 2020 #

Skrive og lagre studieprogram- og emnerapporter i nytt studieplanverktøy #

Høsten 2020 skal alle studieprogram- og emnerapporter skrives og lagres i Studieplanverktøyet. Modul studieprogram- og emneevaluering gir studieprogramledelsen og emneansvarlig digital støtte i prossessen med å kvalitetssikre studieprogram og emner og skrive og levere rapporter.

Skrive og levere studieprogram- og emnerapport: 

Gå til studieplanverktøyet

I studieplanverktøyet, modulene studieprogram- og emneevaluering finner du

 • digitalt skjema for utarbeidelse av rapport
 • støtte til å laste opp relevant data og statistikk
 • digital støtte for etablering av referansegrupper og gjennomføring av referansegruppearbeidet
 • løsning for automatisk opplasting av referansegrupperapport
 • støtte til å laste opp alternativ studentevaluering
 • støtte for å etablere en endrings- og tiltaksliste
 • karakterstatistikk
 • oversikt over hvilke emner som inngår i studieprogrammet
 • oversikt over hvilke studieprogram emnet inngår i

Til og med våren 2020 #

Lagre én rapport i DOQ, fram til og med våren 2020. #

 1. Gå til DOQ
 2. Velg fakultet
 3. Velg hvilken type rapport du vil lagre 
  • Hvis du har valgt emnerapport eller referansegrupperapport – velg hvilket institutt rapporten skal knyttes til
  • Hvis du har valgt studieprogramrapport – velg hvilket program den skal knyttes til 
 4. Klikk på “nytt dokument/new document”
 5. Dialogvinduet "Add a document" åpnes -- klikk på “bla gjennom/browse”
 6. Et nytt vindu åpner seg -- finn rapporten du vil lagre, marker filen og klikk “open/åpne”
 7. Klikk “ok” i "Add a document"-vinduet
 8. Fyll ut feltene i skjemaet som dukker opp. Obligatoriske felter er merket med stjerne. 
 9. Klikk "save". Filen er da ferdig lastet opp og sjekket inn. Du kommer nå til en oversikt over alle filer i området du valgte i steg 1-5. Siden filen din er ny er den markert med en grønn stjerne. 
 10. Finn igjen rapporten din (det kan hende du må bla mellom sider nederst hvis det er mer enn 30 rapporter). Kontroller at det som står i tabellen stemmer for din rapport. Hvis du finner feil, gå til: Slik endrer eller sletter du en rapport

Lagre flere rapporter på en gang i DOQ #

 1. Gå til DOQ
 2. Velg fakultet
 3. Velg hvilken type rapport du vil laste opp
  • Hvis du har valgt emnerapport eller referansegrupperapport – velg hvilket institutt rapporten skal knyttes til
  • Hvis du har valgt studieprogramrapport – velg hvilket program den skal knyttes til
 4. Åpne filbehandleren/utforskeren på din datamaskin og bla frem til mappen hvor du har lagret filene du skal lagre
 5. Dra filene til feltet merket med “dra filer hit”. Når muspekeren er på riktig plass kommer det opp beskjed “slipp her/drop here”. Når du slipper, lastes rapportene opp.
 6. Legg til metadata ved å klikke på “edit” symbolet til høyre for navnet på rapporten i listen. 
 7. Fyll ut de obligatoriske feltene navn, emnekode, semester og år. Endre rapporttype hvis dette har blitt feil. 
 8. Klikk lagre og gjør det samme for alle rapportene du har lastet opp.
 9. Sjekk inn dokumentene ved å (a) marker alle dokumenter du vil sjekke inn, (b) velg fanen “fil/files”, (c) klikk “sjekk inn” og (d) klikk “ok” i boksen som dukker opp. Ikke gjør andre endringer i boksen – valget skal stå på "nei"
 10. Sjekk at alle dokumentene er sjekket inn (grønn stjerne etter filnavn dukker opp)
 11. NB: Hvis du har lastet opp mer enn 30 rapporter må du bla til neste side og gjenta alle steg for den neste siden med filer. Det kan ta noen sekunder før studieprogram knyttes til din rapport.

Endre rapport #

 1. Klikk “edit”-symbolet ved siden av rapporten du vil endre
 2. I vinduet som kommer opp gjør du de endringene du ønsker før du klikker “save”

Slette rapport #

 1. Klikk “edit”-symbolet ved siden av rapporten du vil slette
 2. Slett rapporten ved å klikke på “delete item”
 3. Hvis du ønsker å slette flere rapporter på en gang, markerer du dem i listevisning, velger fanen "Files" og klikker “Delete Document”

Fakultetenes rutiner #

Instituttet har ansvar for å sikre at emne- og referansegrupperapporter finnes innen fristen.

I nytt studieplanverktøy:
Emneansvarlig og studieprogramleder skriver sine rapporter i det nye verktøyet. Når rapporten er ferdigstilt klikkes "publiser", den vil da vises i en egen studieprogram- og emnerapportportal

I DOQ:
Emnemneansvarlig gis tilgang til dokumenthåndteringsverktøyet Doq og laster opp emnerapporten og referansegrupperapporten selv eller emneansvarlig og referansegruppe sender sine rapporter til den e-postadressen som instituttet har definert til dette formålet. Studenter ved SU skal laste opp rapporten selv. Studieprogramlederne er ansvarlige for opplasting av studieprogramrapportene.

Ved SU registreres alle rapportene direkte i DOQ og videreformidles automatisk til riktig mottaker.

Linjeledelsen (dvs. dekan og instituttleder) er ansvarlig for innholdet i rapportene. 

For referansegrupperapporter gjelder spesielle regler for offentlighetsvurdering.

Kontakt brukerstøtte #

NTNU hjelp

0 Vedlegg
20602 Visninger