Lab

Laboratorie- og verkstedhåndbok

Laboratorie- og verkstedhåndbok er felles for studenter og ansatte ved NTNU og SINTEF som jobber i laboratorium eller på verksted.

English version - Laboratory and workshop handbook

Temaside om HMS | Sider merket med laboratorier

Laboratorie- og verkstedhåndbok #

Laboratorie- og verkstedshåndbok versjon 7 - 01.08.2018 (pdf) 

Lommeutgave #

Studenter og ansatte som skal jobbe i laboratorier og verksteder får en solid og oversiktlig lommeutgave av Laboratorie- og verkstedhåndbok. Ha alltid lommeutgaven der du jobber.

NTNU og SINTEF #

Laboratorie- og verkstedhåndbok er felles for NTNU og SINTEF og inngår som del av samordningsavtaler. Laboratorie- og verkstedhåndbok revideres annet hvert år av HMS‑avdelingen ved NTNU og HMS‑seksjonen ved SINTEF i samarbeid med enhetene.

NTNU #

  • Laboratorie- og verkstedhåndbok gjelder for alle enheter ved NTNU.
  • Laboratorie- og verkstedhåndbok er del av NTNUs helhetlige HMS-arbeid.
  • Enhetene kan utarbeide i tillegg lokale rutiner og instrukser. De publiseres på enhetenes/fakultetenes egne HMS nettsider.

SINTEF #

Lokale rutiner og instrukser er regulert av Styringssystemet og Laboratorie- og verkstedhåndbok.

Revisjon #

Organisering #

Fakultetet/avdelingen sørger for å koordinere oppdateringen av laboratorie-  og verkstedhåndboken på norsk og engelsk for sitt fakultet/avdeling og underliggende institutter/enheter

Fakultetet/avdelingen, gjerne ved HMS-koordinator, er ansvarlig for å samle endringsønsker for sitt fakultet/avdeling og underliggende institutter/enheter og sende inn disse samlet til HMS-seksjonen v/ Arve Johansen, arve.johansen@ntnu.no.

Aksjonsplan og tidsfrister #

1. Alle enheter får tilbud om å komme med endringsforslag til laboratorie- og verkstedshåndboken (norsk og engelsk): 6. februar 2018

2. Alle enheter evaluerer innhold i dagens laboratorie- og verkstedshåndbok: 14. mars 2018

  • Hvis behov for endring, send inn endringsønsker (arve.johansen@ntnu.no)
  • Hvis man mener at laboratorie- og verkstedshåndboken kan videreføres uten endringer, send bekreftelse på at ingen endringer er nødvendig (arve.johansen@ntnu.no)

3. HMS-seksjonen setter sammen nytt utkast til laboratorie- og verkstedshåndbok: 

  • HMS-seksjonen vurderer endringsforslagene: 11. april 2018
  • Skipnes Kommunikasjon AS setter sammen første versjon av laboratorie- og verkstedshåndboken: 25. april 2018

4. Alle enheter ser igjennom revidert laboratorie- og verkstedshåndbok: 22. mai 2018

  • Hvis OK, send e-post og verifiserer at den er OK (arve.johansen@ntnu.no)
  • Hvis tidligere innmeldte endringer ikke er kommet med, send e-post med beskjed om dette (arve.johansen@ntnu.no)

5. Hver enhet bestiller ønsket antall laboratorie- og verkstedshåndbøker fra Skipnes Kommunikasjon AS selv: 6. juni 2018 (eget bestillingsskjema kommer)

6. HMS-seksjonen sender endelig utgave av laboratorie- og verkstedshåndbok til gjennomgang og trykking hos Skipnes Kommunikasjon AS: 13. juni 2018

7. Skipnes Kommunikasjon AS leverer ut laboratorie- og verkstedshåndbøkene (norsk og engelsk) til enhetene: 1. august 2018

Om bestilling av laboratorie- og verkstedshåndboka (norsk og engelsk) #

Laboratorie- og verkstedshåndboka har tidligere blitt revidert annethvert år. Hver enhet må selv sørge for å ha siste versjon tilgjengelig og for at tidligere versjoner blir makulert. Mest sannsynlig vil laboratorie- og verkstedshåndboka bli faset ut framover, på grunn av liten interesse, og 2018 blir siste året vi kjører ordinær bestilling av laboratorie- og verkstedshåndbøker.

Enhetene er selv ansvarlig for å bestille tilstrekkelig antall eksemplarer av laboratorie- og verkstedshåndboka. Bestilling sendes til arve.johansen@ntnu.no. Bestilling må skje senest 6. juni 2018. Se bestillingsskjema under.

Klikk her for å laste ned bestillingsskjema

Evt. spørsmål kan rettes til HMS-seksjonen v/ Arve Johansen, arve.johansen@ntnu.no

NTNU-bestemmelser #

Kontakt #

HMS-seksjonen: Arve Johansen

6 Vedlegg
35109 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)