Laboratorie- og verkstedhåndbok

Laboratorie- og verkstedhåndbok er felles for studenter og ansatte ved NTNU og SINTEF som jobber i laboratorium eller på verksted.

English version: Laboratory and workshop handbook

Ser du etter noe annet? Temaside om HMS | Sider merket med laboratorier

Laboratorie- og verkstedhåndbok #

Laboratorie- og verkstedshåndbok versjon 6 - 01.08.2016 (pdf) 

Lommeutgave #

Studenter og ansatte som skal jobbe i laboratorier og verksteder får en solid og oversiktlig lommeutgave av Laboratorie- og verkstedhåndbok. Ha alltid lommeutgaven der du jobber.

NTNU og SINTEF #

Laboratorie- og verkstedhåndbok er felles for NTNU og SINTEF og inngår som del av samordningsavtaler. Laboratorie- og verkstedhåndbok revideres annet hvert år av HMS‑avdelingen ved NTNU og HMS‑seksjonen ved SINTEF i samarbeid med enhetene.

NTNU #

  • Laboratorie- og verkstedhåndbok gjelder for alle enheter ved NTNU.
  • Laboratorie- og verkstedhåndbok er del av NTNUs helhetlige HMS-arbeid.
  • Enhetene kan utarbeide i tillegg lokale rutiner og instrukser. De publiseres på enhetenes/fakultetenes egne HMS nettsider.

SINTEF #

Lokale rutiner og instrukser er regulert av Styringssystemet og Laboratorie- og verkstedhåndbok.

NTNU-bestemmelser #

Kontakt #

HMS-avdelingen: Anne-Beth Holte, HMS-sjef 

Spørsmål #

Ved spørsmål, ta kontakt med Hilde Apneseth eller Arve Johansen hos HMS-avdelingen.

5 Vedlegg
19756 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)