Lab

Lableie og budsjettering av prosjekter ved IEL

Samleside med informasjon og priser for lableie og budsjettering av prosjekter ved Institutt for elkraftteknikk (IEL).

Temaside prosjekt |  Sider merket BOA 

Ulike eksternfinansierte prosjekter #

Prosjekter eller aktiviteter som ikke er fullfinansiert over NTNUs grunnbevilgning fra Kunnskapsdepartementet vil defineres som enten bidrags- eller oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). 

Mer om Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

Bidragsfinansiert aktivitet #

Dette er forskningsprosjekter som er delfinansiert av Norges Forskningsråd eller EU. For laboratorieinvesteringer som er finansiert av Norges Forskningsråd skal det ikke beregnes avskrivinger i kostnadsgrunnlaget og slike prosjekter får følgelig en lavere laboratorieleie enn oppdragsfinansierte prosjekter. Dersom NTNU deltar i prosjektet, kan NTNU kan bidra med egne midler, men det må i så fall framgå av budsjettet. NTNU kan ikke beregne seg fortjeneste av bidragsprosjekter.

Oppdragsfinansiert aktivitet #

Dette er prosjekter som ikke er delfinansiert av Norges Forskningsråd eller EU (forskningsprosjekter, industriprosjekt, kommersielle prosjekt). I slike prosjekter inngår avskrivninger på investeringer fullt ut.  Leietaker skal dekke alle direkte og indirekte kostnader. Det skal beregnes minimum 5% fortjeneste på oppdragsprosjekter. NTNU skal dokumentere at alle kostnader er innberegnet i kontraktssummen.

Priser for lab- og verkstedsleie #

Leiested Elkraft A: Celledelt hall, Elektrovarmelab, Kraftelektronikklab #

Grunnpris pr. bruker            Pr. time      Pr. time inkl. MVA
Bidragspris110,--
Oppdragspris140,-175,-

Leiested Elkraft B: ELA-hall, Høystrømlab #

Grunnpris pr. bruker            Pr. time      Pr. time inkl. MVA
Bidragspris pr. bruker224,--
Oppdragspris pr. bruker236,-295,-
Tilleggspris Støtbatteri        Pr. time      Pr. time inkl. MVA
Bidragspris254,--
Oppdragspris268,-335,-
Tilleggspris KoblingsanleggPr. kobling Pr. kobling inkl. MVA
Bidragspris150,--
Oppdragspris158,-197,-

Leiested Elkraft C: Smartgridlab #

Grunnpris pr. bruker             Pr. time     Pr. time inkl. MVA
BidragsprisNANA
OppdragsprisNANA

Leiested Elkraft D: Verksted #

Grunnpris pr. bruker             Pr. time     Pr. time inkl. MVA
Bidragspris pr. bruker256,--
Oppdragspris pr. bruker269,-335,-

Bookingsystem for laboratorier  #

Laboratorier ved IEL kan enkelt leies gjennom et eget bookingsystem. Her finner du en oversikt over de ulike leiestedene med detaljert informasjon rundt priser på times- eller døgnbasis, for både bidrags- og oppdragsprosjekter. Du kan booke det du trenger direkte fra denne bookingsiden.

Bookingsystem for laboratorier ved IEL

For booking av verkstedet - kontakt verksmester Morten Flå.

Priser på assistanse  #

Timepris på assistanse personale fra servicelab og verksted.  #

Kategori                 Timepris Bidrag      Timepris Oppdrag
Servicelab470,-965,-
Verksted470,-965,-

Timepris for veileder/vitenskapelig ansatte #

Kategori               Timepris Bidrag      Timepris Oppdrag
Stipendiat639,-1310,-
Post doc690,-1415,-
Førsteamanuensis815,-1670,-
Professor925,-1895,-

Andre priser kan være avtalt for enkelte av våre samarbeidspartnere.

Budsjettering av øvrige direkte kostnader  #

I prosjektet må det også budsjetteres med øvrige direkte kostnader, som f.eks. innkjøp av utstyr, reiservirksomhet, deltagelse på konferanser og lignende.

Beregning av indirekte kostnader og hva dette er ment å dekke #

Totalkostnadsmodellen (TDI-modellen) gir nødvendig grunnlag for å beregne indirekte kostnader og synliggjøre alle kostnader i forskningsprosjekter.

Beregne kostnader i forskningsprosjekt

Maler for budsjettering av eksterne prosjekter #

Maler til budsjettering og søknadsfasen for oppdrags- og bidragsprosjekt ved NTNU.

HMS ved Institutt for elkraftteknikk #

HMS ved Institutt for elkraftteknikk

0 Vedlegg
5849 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)