English version - LabVIEW

Programinformasjon #

LabVIEW kan brukes for innsamling av data fra måleinstrument med en PC, og for analyse og presentasjon av disse dataene.

National Instuments "Academic Site License" er en samling programmer for datainnsamling fra måleinstrument, for automasjon, instumentstyring og analyse, samt presentasjon av innsamlede data. Alt gjøres via en PC (virtuell instumentering). NTNU har avtalen "Campus Teaching Option". For mer om Academic Site License, see: Release Notes

Programmet har et grafisk programmeringsspråk. Med dette lager en virtuelle instumenter på PC-en,

For mer informasjon om programpakken, se NI Software Portfolio

For å se hvilke program Academic Site License omfatter, se: Software Included in NI Academic Site License

LabView samhandler med Excel, Matlab og Simulink. For mer om dette, se: LabVIEW and Connectivity with Third-Party.

Ved å bruke NAG (Numerical Algortihms Group) Subrutine Library fra LabVIEW,  vil brukere få en stor utvidelse av matematiske løsningsmuligheter. Se nettsiden til NAG for mer inforamsjon.

Lisensinformasjon #

Sitelisens: LabVIEW er tilgjengelig både på Windows, Mac og Linux.

Benyttes av flere fakulteter på NTNU, bl.a IE-Fak (Institutt for elektroniske systemer).

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Databehandleravtale #

LabVIEW krever databehandleravtale.

Status: Under behandling.

Brukerveiledning #

Håndbøker og hjelp #

For flere håndbøker, se National Instruments Product Manuals Library. Der ligger alle håndbøkene i PDF format. Håndbøkene blir også installert på PC-en dersom du velger installasjonsvalget Complete.

Opplæring #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om LabVIEW hos National Instruments


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

1 Vedlegg
27015 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)