Lab

LabVIEW

LabVIEW kan brukes for innsamling av data fra måleinstrument med en PC, og for analyse og presentasjon av disse dataene. Avtalen gjelder også programmet Multisim.


English version - LabVIEW

Ser du etter noe annet?  Temaside om programvare for studenter og programvare for ansatte  | Temaside om IT-hjelp | Sider merket med programvare 


Last ned LabVIEW #

 Gå til nedlastingsside

Programmet kan installeres på egne maskiner av både studenter og ansatte. Det er tilgjengelig for Windows, Mac og Linux.

Informasjon om LabVIEW for Mac og Linux: NI Software for Mac and Linux

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntekstgivende oppdragsforskning.

Orakeltjenesten kan hjelpe studenter med installasjon av programmet.

Om programmet #

National Instuments "Academic Site License" er en samling programmer for datainnsamling fra måleinstrument, for automasjon, instumentstyring og analyse, samt presentasjon av innsamlede data. Alt gjøres via en PC (virtuell instumentering). NTNU har avtalen "Campus Teaching Option". For mer om Academic Site License, see: Release Notes

Programmet har et grafisk programmeringsspråk. Med dette lager en virtuelle instumenter på PC-en,

For mer informasjon om programpakken, se NI Software Portfolio

For å se hvilke program Academic Site License omfatter, se: Software Included in NI Academic Site License

LabView samhandler med Excel, Matlab og Simulink. For mer om dette, se: LabVIEW and Connectivity with Third-Party.

Ved å bruke NAG (Numerical Algortihms Group) Subrutine Library fra LabVIEW,  vil brukere få en stor utvidelse av matematiske løsningsmuligheter. Se nettsiden til NAG for mer inforamsjon.

Multisim #

Multisim er et program for å designe, teste og lage prototyper av elektriske kretser. Nedlastningssiden finner du her.

Brukerveiledning #

Håndbøker og hjelp #

For flere håndbøker, se National Instruments Product Manuals Library. Der ligger alle håndbøkene i PDF format. Håndbøkene blir også installert på PC-en dersom du velger installasjonsvalget Complete.

Opplæring #

Produsentinformasjon #

Navn: National Instruments

Tlf: 66 90 76 60

Epost: ni.norway@ni.com

Adresse: Postboks 177, 1371 Asker

Utgave #

LabVIEW 2018 distribution (LabVIEW 2018), Multisim 2018, VeriStand 2018 

Programmet finnes for Windows, Linux og Mac,

1 Vedlegg
22078 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)