Lab

LabPC og Labnett

Informasjon om IT-tjenestene som er levert av prosjektet for Faglig IT - Lab Klient ved NV-fakultetet.

English version - Lab PCs at the NV faculty

I 2018 og 2019 ble det designet og iverksatt en sikker og mer effektiv driftsløsning for Laboratorie-PC-er ved NV-fakultetet. Målet med den nye driftsløsningen er å tilby et sett av IT-tjenester for laboratorier ved NV slik at labansvarlig og forsker får en enklere hverdag, og at laboratoriene skal oppfylle sikkerhetskravene. Oppsett av Laboratorie-PC-er skal nå være standardisert og enklere å vedlikeholde. Det finnes nå løsninger for lagring og arkivering med tilgangsstyring, fjernstyring og sikkerhetskopiering av systemene.

Nytt oppsett av Lab-PC-er #

 Forskningslaboratoriene ved NV har mange PC-er med ulike instrumenter tilkoblet. Disse PC-ene har forskjellige operativsystem, der enkelte versjoner er svært gamle fordi det kreves av de tilknyttede instrumentene og programvare. Samtidig har alle fakulteter med forskningsaktivitet krav om å lagre forskningsdata på en sikker og tilgjengelig måte. 

Det tilbys derfor tre forskjellige løsninger som skal gi sikker, brukervennlig og stabil drift av laboratorieklientene ved NV. Hver laboratorieklient er plassert i én av de følgende løsningene.

Løsning 1: Oppdatering #

Dersom programvare, drivere og instrument støtter Windows 10 vil vi forsøke å sette opp maskinen på lignende måte som en ansatt-PC. Her vil de nyeste oppdateringene være installerte.

Løsning 2: Viritualisering #

Ikke alle instrumenter vil fungere med Windows 10. I disse tilfellene ønsker vi å lage en virtuell maskin av dagens installasjon. Dette betyr at PC-en får installert Windows 10 som kjører en virtuell maskin med den Windows-versjonen og programvaren PC-en hadde tidligere. Disse vil fungere tilnærmet likt som før, men ikke være på nett. På mormaskinen kan du via farm få tilkoblet hjemmeområde (M:), fellesområde (T:) og e-post.

Løsning 3: Kjøre som før #

Virtuelle maskiner har ikke støtte for alle typer forbindelser og vil derfor ikke kunne fungere med alle typer instrumenttilkoblinger. Disse PC-ene vil vi forsøke å bytte ut med noen få standardmodeller, slik at en sikkerhetskopi av av disken lett lar seg bruke dersom fysiske feil skulle dukke opp.

Labnett #

Av sikkerhetsgrunner er alle laboratorieklientene plassert i en lukket nettverksløsning som kalles "labnett". Dette nettet gir tilgang til noen tjenester fra NTNU og har begrenset internettilgang utenfor NTNU. Eksterne tjenester som vil være tilgjengelig på labnett er blant annet FEIDE og TeamViewer (slik at eksempelvis leverandør kan koble til og gjøre justeringer). Det er mulig å nå eksterne internettsider via Programfarm. Merk at å flytte klienten og koble til nett en annen plass ikke vil gi den ytterligere internettilgang.

Fjernstyring #

Fjernstyring av laboratorieklienter er mulig via arkivsystemet. Der kan du logge inn ved bruk av FEIDE. For innlogging for eksterne brukere, se Getting to use it på siden Archiving laboratory data. Labansvarlig for den ønskede lab-PC-en kan gi andre brukere tilgang til fjernstyring gjennom Manage Users i arkivsystemet

For å starte en fjernstyring klikker du på Remote Control i hovedmenyen i arkivsystemet. Ved å bruke nedtrekksmenyene på siden kan du velge hvilken klient du ønsker å fjerne og hvilket program du vil benytte deg av. Det er tre ulike programmer som kan benyttes for fjernstyring:

  • Remote Desktop. Dette finnes på de aller fleste Windows-PC-er fra før. På Mac kan man laste ned Microsoft Remote Desktop i AppStore. Ved bruk av Remote Desktop må man logge på med Lab-PC-en sitt lokale brukernavn og passord.
  • SSH. For tilkobling ved bruk av SSH kan man benytte seg av programvaren Putty, som finnes på Programfarm.
  • VNC. Programvare for VNC kan lastes ned fra TightVNC sine nettsider. Under installasjon er det anbefalt å velge typical og å fjerne hakene ved TightVNC server.

Blant programvarealternativene kan VNC anbefales, da denne er passordløs.

Ved å klikke Create vil du sendes til en side der det er oppgitt en tallsekvens i en lysere blåfarge. Dette er en adresse. Dersom du har valgt å bruke Remote Desktop eller VNC kan du klikke på denne adressen for å laste ned en fil. Når du så åpner filen skal den åpne seg i det programmet du ønsket å benytte for fjernstyringen. Bruker du SSH via programmet Putty kan du lime inn adressen i feltet Hostname inne i programmet.

Arkivløsning #

Arkivsystemet kan hente data fra Lab-PC-er på bestilling. Bestillinger og arkivering av lsboratoriedata gjøres i arkivsystemet og er beskrevet på siden Archiving laborstory data. Når bestillingen er fullført vil du få en e-post om at du kan hente dataen fra arkivsystemet. Som bruker får du et eget område til å lagre data. I tillegg er det opprettet egne områder for noen laboratorier. Alle brukere kan gi andre brukere rettigheter innenfor sitt eget område. 

Relatert #

Kontakt #

Ved problemer ved bruk av prosjektets løsning på laboratoriet - kontakt din labansvarlig.

For tilbakemeldinger, innspill, forslag og lignende på løsningene - kontakt Orakeltjenesten.

1 Vedlegg
3599 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)