Lab

LabPC og Labnett

Informasjon om IT-tjenestene som vil leveres av prosjektet for Faglig IT - Lab Klient ved NV-fakultetet.

Merk at informasjonen nedenfor er planlagte tjenester som vil leveres etterhvert som de ferdigstilles.

English version - coming soon

Prosjektet gjennomføres i 2018 og skal designe, etablere og iverksette en sikker og mer effektiv driftsløsning for LaboratoriePCer ved NV. Forskningslaboratoriene ved NV-fakultetet har i dag mange forskjellige PCer tilkoblet instrumenter. PCene har forskjellige operativsystem og enkelte er svært gamle fordi instrumentene og programvare krever det. Samtidig har alle fakulteter med forskningsaktivitet krav om å lagre forskningsdata på en sikker og tilgjengelig måte. 

Målet med prosjektet er å tilby et sett av IT-tjenester for laboratorier ved NV som gjør at labansvarlig og forsker får en enklere hverdag, samtidig som at laboratoriene oppfyller krav til sikkerhet. Oppsett av LaboratoriePCer blir mer standardisert og mer effektivt å vedlikeholde, samt vil ha løsninger for blant annet fjernstyring, lagring og sikkerhetskopi, arkivering og tilgangsstyring.

LabPC #

Prosjektet jobber nå med å få en samlet oversikt over laboratorieklientene ved NV og har skissert opp 3 forskjellige løsninger med hensikt om å tilby en sikker, brukervennlig, stabil og tilgjengelig løsning. Denne skissen er basert på informasjonen vi har samlet inn og dialog med tekniske ledere og laboratorieansvarlige.

Vi ser for oss at laboratorieklientene plasseres i én av de følgende løsningene. Merk at dette kun er skisserte forslag.

Løsning 1: Oppdatering #

Dersom programvare, driver og instrument støtter Windows 7 eller Windows 10 vil vi forsøke å installere maskinen på lignende måte som en ansatt-PC eller datasal-PC. Dette betyr at du kan logge inn med din egen bruker og får koblet til hjemmeområde (M:) og fellesområde (T:) automatisk. PCen vil også automatisk få oppdateringer til Windows og mulighet for fjernstyringshjelp fra IT-Brukerstøtte.

Løsning 2: Viritualisering #

Ikke alle instrumenter vil fungere med Windows 7 eller 10. I disse tilfellene ønsker vi å lage en virtuell maskin av dagens installasjon. Dette betyr at PCen får installert Windows 10 som kjører en virtuell maskin med den Windows-versjon og programvaren PCen hadde tidligere. Disse vil fungere tilnærmet likt som i dag. I tillegg kan du via farm få tilkoblet hjemmeområde (M:), fellesområde (T:) og e-post på Windows 10-maskinen.

Løsning 3: Kjøre som før #

Virtuelle maskiner har ikke støtte for alle typer forbindelser og vil derfor ikke kunne fungere med alle typer instrumenttilkoblinger. Disse PCene vil vi forsøke å bytte ut med noen få standardmodeller, slik at en sikkerhetskopi av av disken lett lar seg bruke ved fysiske feil som dukker opp.

LabNett #

Av sikkerhetsgrunner vil alle laboratorieklientene (alle løsningene) plasseres i en lukket nettverksløsning som kalles "labnett". Dette nettet gir tilgang til tjenester fra NTNU, men har begrenset internettilgang utenfor NTNU. Eksterne tjenester som vil være tilgjengelig på labnett er blant annet FEIDE og TeamViewer (slik at eksempelvis leverandør kan koble til og gjøre justeringer). Det vil være mulig å bruke andre eksterne internettløsninger via Programfarm. Merk at å flytte klienten og koble til nett en annen plass ikke vil gi den ytterligere internettilgang.

Labfarm #

Vi planlegger at det skal bli mulig å koble til laboratorieklienten gjennom en "labfarm". Dette er en løsning som ligner på NTNU Programfarm og vil la deg koble til de LabPCene du har tilgang til gjennom Remote Desktop. Dette vil gjøre det mulig for deg å følge med på forsøk uten å være fysisk tilstede i lab. 

Arkivløsning #

Arkivsystemet henter data fra LabPCer på bestilling. Dette gjøres enkelt via en nettside. Når bestillingen er utført, får bruker e-post og kan hente dataen fra nettsiden. Hver bruker får et eget område til å lagre data. Det er i tillegg opprettet egne områder for noen laboratorier.  Alle kan gi andre brukere rettigheter inn i sitt område. Labansvarlige kan opprette eksterne brukere og hente data som er lagret fra sine LabPCer. NTNU-brukere kan logge inn via FEIDE. NTNU-brukere kan også hente dataene fra en filkatalog.

Relatert #

Kontakt #

Ved problemer ved bruk av prosjektets løsning på laboratoriet - kontakt din labansvarlig.

For tilbakemeldinger, innspill, forslag og lignende på løsningene - kontakt Orakeltjenesten.

1 Vedlegg
2714 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)