Lokalt...

LOSAM i Ålesund

Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM - består av representanter fra arbeidsgiver, verneombud og lokale fagforeningsrepresentanter.

Alt om råd og utvalg.

Møtereferat 2018 #

Møteplan #

Sammensetning #

Arbeidsgiver:Annik Magerholm Fet (viserektor)
Arbeidsgiver:Webjørn Rekdalsbakken 
Arbeidsgiver:Kari Vedde 
Forskerforbundet:Gunnhild Furnes
Parat:Tove Storhaug
NTL:Heidi Hansen Ulstein
NSF:Randi Tafjord
NITO:Sahar Olsen
Tekna:Terje Tvedt
Lokalt hovedverneombud:André Tranvåg
Sekretær: 

Mandat #

I Hovedavtalen for staten med Tilpasningsavtale for NTNU heter det at medbestemmelse skal utøves gjennom lokale samarbeidsutvalg.

Drøftingssaker i LOSAM #

Tilpasningsavtale gjeldende fom 01.01.16 pkt. 7.5, jfr. HA § 8 beskriver drøftingssaker i LOSAM

Forhandlingssaker i LOSAM #

Tilpasningsavtale gjeldende fom 01.01.16 pkt. 7.6, jfr. HA § 13 beskriver forhandlingssaker i LOSAM

Saksbehandling i LOSAM #

De skal senest ved årets første møte utarbeides en møtekalender med oversikt over når LOSAM skal ha møter, LOSAMs viktigste saker og når de skal behandles. Faste møtesaker skal fremgå for de enkelte møter.I Tilpasningsavtale gjeldende fom 01.01.16, pkt. 7 kan du lese mer om saksbehandling i LOSAM.

Kontakt #

7 Vedlegg
6325 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)