LOSAM for utdanning 2011-2016

(Videresendt fra LOSAM for utdanning 2011-2015)

Oversikt - møter, dokumenter og møtereferater for 2011-2019  

Tilbake til hovedside - LOSAM 2020


2011

Innkalling Dokumenter Referat
Møte 2011-09-06   Referat 2011-09-06
Møte 2011-10-26 Velferdsmidler_SA.doc
Velferdsmidler_UB.doc
Referat 2012-10-26
Møte 2011-12-01 Status_lokal_beredskapsplan.ppt
Status_arbeid_for_helse.ppt
Referat 2011-12-01
     

 

2012

Innkalling Dokumenter Referat
Møte 2012-01-27 Regnskap2011_budsjett2012.pdf
opptakskontoret_SA.pdf
Referat 2012-01-27
Møte 2012-03-12   Referat 2012-03-12
Fellesmøte 2012-03-29   Referat 2012-03-29
Møte 2012-04-27 Prosjektbeskrivelse-v2.docx
Hovedbygg-prosjektet2012v5.ppt
Hovedbygningen-revidertarealer_2.pdf
Referat 2012-04-27
Møte 2012-06-05    
Møte 2012-06-19 Kollektiv_avtale_forslag.doc.docx
Kollektiv_avtale_notat.doc
Notat_Persavd_fordeling.pdf
Tidsregskjema_UB_forslag_100.xls
Velferdsmidler_notat_130612.doc
Referat 2012-06-19
Møte 2012-08-31 Hovedbyggprosjektet_310812.ppt Referat 2012-08-31
Møte 2012-09-27

arbeidsmiljøundersøkelsen_notat020712.pdf
arbmiljøundersøkelse_prosjektbeskrivelse_NTNU.docx
Prosjektbeskrivelse_NTNU-260912.docx
Arb_miljøunders.pptx

Referat_2012-09-27
Møte 2012-10-19 (Avlyst)    
Møte 2012-12-18 IA_handlingsplan.doc
Reorg_utdanning.docx
Styring_ledelse_utdanning.docx
Kunnskapssenter_kontorfordeling.doc
IA-LOSAM-1.pptx
presentasjon_BMH_LOSAM2012.pptx
Referat_2012-12-18


2013

Innkalling Dokumenter Referat
Møte 30.01.2013 Hovedbyggprosjektet- oppsummering etter rektoratsmøtet_2013-01-07(2).docx
2012-12-31_Hovedbygg-prosjektet-status-rektoramøtet_7 1 2013-5.ppt
Regnskap_2012_budsjett_2013.xlsx
Referat 2013-01-30
Møte 08.02.2013 Innkalling og sakspapirer
Universell_protokoll_080213.pdf
Utd_SA_protokoll_080213.pdf
Referat 2013-02-08
Møte 14.03.2013 Møtet er avlyst  
Møte 26.04.2013 Vitenskapelige stillinger.pptx Referat 2013-04-26
Møte 10.06.2013 Møteplan_høsten.doc
Velferdsmidler_Persavd.pdf
Velferdsmidler_notat_050613.doc
Referat 2013-06-10
Møte 02.09.2013 Velferdsmidler_notat_220813.doc Referat 2013-09-02
Møte 07.10.2013

Fleksitid.pptx
Kollektiv_avtale_kontra_sentral_avtaledoc.docx
Sentraladm_Fellesadm.docx
Info-HB-07-10-2013-v2.ppt

Referat 2013-10-07

Møte 11.11.2013 Info HB-2013-11-11_LOSAM UL.ppt
Kollektiv_fleksitidsavtale_UB_111113.pdf
Lysark parkering_LOSAM UL_2013-11-11.pptx
Referat 2013-11-11
Møte 09.12.2013 Fleksitidsordning_SA.docx
Gjennomgang av oppdragsportefølje avdelingene i Fellesadministrasjonen.docx
Kollektiv fleksitidsavtale.pdf
Samarbeidsavtale BMH-25112013.docx
Samordningsavtale BMH.docx
Referat 2013-12-09


2014

Innkalling

Dokumenter

Referat

Møte 27.01.2014

Se innkallingen
Regnskap_2013_budsjett_2014.pptx

Referat 27.01.2014

Møte 06.03.2014

Se innkallingen
IA-LOSAM-vår-2014.pptx
140227 Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen på Studieavdelingen.pptx

Referat 06.03.2014

Møte 10.04.2014

AVLYST

 

Møte 19.05.2014

Se innkalling

Referat

Møte 16.06.2014

Se innkalling

Referat

Møte 05.09.2014

Se innkalling
Lysark Kristin W. Brekke

Referat

Møte 14.11.2014

Se innkalling
Presentasjon IA

Referat

Møte 12.12.2014

Se innkalling

Referat

 

Møteinnkallinger og -referater 2015
 

Innkalling Referat
Innkalling 30.01.15 30.01.15
Innkalling 04.03.15 04.03.15
Innkalling 20.04.15 20.04.15
Innkalling 15.06.15 15.06.15
Innkalling 18.08.15 18.08.15
Innkalling 02.09.15 AVLYST
Innkalling 21.09.15 21.09.15
Innkalling 05.10.15 05.10.15
Innkalling 19.10.15 Avlyst
Innkalling 09.11.15 09.11.15
Innkalling 26.11.15 Avlyst
Innkalling 09.12.15 09.12.15

 

Møteinnkallinger og -referater 2016

Innkalling Referat

Innkalling 22.01.16

Referat 22.01.16

Presentasjon omstilling
Innkalling 17.02.16

IA Handlingsplan SA og stab

IA Handlingsplan UB
Referat 17.02.16
 Innkalling 29.02.16 29.02.16
14.03.16 - Fellemøte Referat 14.03.16
Org.prosjektet
Innkalling 16.03.16 Referat 16.03.16
Innkalling 06.04.16 Referat 06.04.16

Innkalling 13.04.16

Referat 13.04.16
Deltakerliste
Presentasjon

Innkalling 15.04.16
ForVei, avvikling


Referat 15.04.16
Innkalling 11.05.16 Referat 11.05.16
Innkalling 08.06.16 AVLYST
Innkalling 21.06.16
 Regnskap utdanningsområdet
Referat 21.06.16
Innkalling 08.08.16 Referat 08.08.16
Kompetansebanken
Innkalling m/sakspapirer 01.09.16 Referat 01.09.16
Innkalling med sakspapirer 19.09.16 Referat 19.09.16
Innkalling 05.10.16 (ekstra) Referat 05.10.16
Innkalling 10.10.16 (ekstra) Referat 10.10.16
Innkalling 13.10.16 Referat 13.10.16
Innkalling 19.10.16  (ekstra) Referat 19.10.16
Innkalling 03.11.16 Referat 03.11.16
Innkalling m/sakspapirer 21.11.16

Status for fremtidig organisering av biblioteket
Referat 21.11.16
Innkalling 29.11.16 - ekstra Referat 29.11.16
Innkalling 12.12.16 12.12.16


Møteinnkallinger og -referater 2017

Innkalling Referat
Innkalling m/sakspapirer 18.01.17 Referat
Innkalling med sakspapirer 01.02.17
Presentasjon økonomi
Referat
Innkalling med sakspapirer 27.02.17
Organisasjonsmodel UB
Opptak, lokaler
Referat
Innkalling og sakspapirer 22.03.17 Referat
Innkalling og sakspapirer 26.04.17 Referat
Innkalling og sakspapirer 29.05.17 Referat
Felles LOSAM 09.06.17 Referat
Innkalling og sakspapirer 22.06.17

Studentrekruttering prosessplan

Referat
Innkalling med sakspapirer 25.08.17 Referat
Innkalling med sakspapirer 05.10.17

Velferdsmidler 2017 - Protokoll
Referat
Felles LOSAM 19.10.17
-Samlokalisering etter fusjon
-Samlokalisering etter fusjon-Notat til Arbeidsmiljøutvalget
-
Deltakerliste
Referat
Felles LOSAM 02.11.17
-Deltakerliste
-Saksnotat
-Foiler
Referat
Innkalling 08.11.17
 
Referat

-Samlokalisering etter fusjon - LOSAM BU
Innkalling med sakspapirer 11.12.17
 
Referat

Møteinnkallinger og -referater 2018

Innkalling Referat
25.01.2018 - Innkalling m/sakspapirer Referat
08.03.2018 - Innkalling m/sakspapirer Referat
Bruk av velferdsmilder 2018 - Protokoll
11.04.2018 - Innkalling m/sakspapirer Referat
11.04.2018 Felles LOSAM 
Referat fra styringsgruppen 12/3-18
Utsendte foiler

Referat
Deltakerliste
Møtefoiler
 

27.04.18 Felles LOSAM
 
Referat
Deltakerliste
Foiler
15.05.2018 - Innkalling med sakspapirer
- Overtidsbruk
- Samlokaliseringsprosjektet
Referat
-Samlokaliseringsprosjektet - status mai
-Økonomistatus pr 30/4-18
04.06.2018 Felles LOSAM
Innkalling med sakspapirer
Referat
Deltakerliste
21.06.2018 Innkalling med sakspapirer 
Overtidsbestemmesler for konsulenter....
Oversikt over kveldsjobbing NN
 
Referat
Foiler - Status samlokalisering pr 21/6-18
23.08.2018
Møteinnkalling med sakspapirer
-Status ARK for utdanningskvalitet
Referat

Status samlokalisering august 2018
06.09.18 Felles LOSAM
 
Referat, deltakerliste og foiler

20.09.2018
Innkalling med sakspapirer
Foiler til sak 37/18

Referat
Samlokalisering - Status pr 20.09.2018

08.10.2018 Felles LOSAM
Innkalling
Referat fra styringsgruppemøte-samlokalisering
 
Referat
Samlokalisering fellesadminstrasjonene - status

Deltakerliste
15.10.18
Innkalling med sakspapirer
Referat 
Samlokalisering status pr 15/10-18

22.10.18 Felles LOSAM

Samlokaliseringsprosjektet-videre flytteplan
Styringsgruppenotat av 15/10-18
Referat fra styringgruppemøtet_m_vedlegg

Referat
Deltakerliste
Samlokalisering etter fusjon pr 22/10
 
09.11.18
Innkalling med sakspapirer
Referat
Mandat EVU arbeidsgruppe
GDPR-Presentasjon
19.11.18 Felles LOSAM
Innkalling
 
Referat
-Deltakerliste
-Notat: Hovedbygget - midl flytting til øst, infomøte 07.11.18
-Referat styringsgruppe samlokalisering 12.11.18 m/vedlegg
-Notat: Adm. organisering Gjøvik og Ålesund
06.12.18
Innkalling
Notat, vikariat seksjonssjef
 

 

Møteinnkallinger og -referater 2019

Innkalling Referat
14.01.2019
Innkalling
Referat
04.02.19
Innkalling
Referat
04.03.19
Innkalling
Referat
02.04.19
Innkalling
UB ved NTNU, roller og tjenester
Referat
08.05.19
Innkalling med sakspapirer
Referat
20.06.19
Innkalling og sakspapirer
Referat

16.08.19

Innkalling med sakspapirer

 

Referat

05.09.19

Innkalling


Referat

20.09.19

Innkalling med sakspapirer


Referat

16.10.19
Innkalling med sakspapirer

Referat

 

15.11.19
Innkalling med sakspapier

 


Referat
-Fellesadministrative funksjoner (160919) 

11.12.19
Innkalling med sakspapirer

 

Referat
-Økonomigjennomgang, Budsjett 2020


 

 

27 Vedlegg
13671 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)