Tilbake

LOSAM for rektors stab og organisasjon

LOSAM for rektors staber og organisasjon er et lokalt samarbeidsutvalg bestående av representanter for arbeidsgiver, verneombud og lokale fagforeningsrepresentanter fra fagforeningene ved NTNU. Området omfatter avdelinger og stab under Organisasjonsdirektøren, samt Prorektors stab for nyskaping og Prorektors stab for forskning.

Se også: Alle LOSAM ved NTNU.


Møter og dokumenter #

Fra januar 2020 blir alle sakslister og møtereferat publisert fortløpende her:

 Sakslister og møtereferat

Vår 2020 #

Møteplan 2020

Høst 2019 #

Vår 2019 #

Vår 2018 #

Høst 2018 #

Møter 2017 #

Møteplan for 2017

Møter 2016 #

Møteplan for 2016

Møter 2015 #

Møteplan for 2015

Møter 2014 #

Møteplan for 2014

Møter 2013 #

Medlemmer #

Se listen over medlemmene

Kontakt #

Losam-sekretær Brit Stolsmo

107 Vedlegg
17641 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)