Lokalt...

LOSAM - fakultet for teknologi

Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM - består av representanter fra arbeidsgiver, verneombud og lokale fagforeningsrepresentanter.

Alt om råd og utvalg

Ved Fakultet for teknologi (FT) skjer medbestemmelse i lokalt LOSAM. Samarbeidsorganet ivaretar informasjonsvirksomhet, drøftinger og forhandlinger om saker etter Hovedavtalen (HA) og Tilpasningsavtalen (TPA), som gjelder fakultetet og underliggende institutter og fakultetsadministrasjon

Møteplan #

Møteplan blir satt opp senere. Saker meldes til Oddrun Husby, e-post: oddrun.husby@ntnu.no

Sammensetning #

  •  Dekan
  •  NTL: Ronny Kjelsberg (vara: John Arild Wiggen)
  •  Forskerforbundet: Margareth Nupen
  •  Tekna: Iselin Grav Aakre og NITO: Frode Vågen (vara: Rolf Kristian Snilsberg)
  •  Lokalt hovedverneombud Gunnhild Oftedal (vara: Magnus Strøm Kahrs)

For mer informasjon se https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Hovedavtale+og+tilpasningsavtale 

Mandat #

I Hovedavtalen for staten med Tilpasningsavtale for NTNU heter det at medbestemmelse skal utøves gjennom lokale samarbeidsutvalg.

Drøftingssaker i LOSAM #

Tilpasningsavtale gjeldende fom 01.07.15 pkt. 7.5, jfr. HA § 8 beskriver drøftingssaker i LOSAM

Forhandlingssaker i LOSAM #

Tilpasningsavtale gjeldende fom 01.07.15 pkt. 7.6, jfr. HA § 13 beskriver forhandlingssaker i LOSAM

Saksbehandling i LOSAM #

De skal senest ved årets første møte utarbeides en møtekalender med oversikt over når LOSAM skal ha møter, LOSAMs viktigste saker og når de skal behandles. Faste møtesaker skal fremgå for de enkelte møter.I Tilpasningsavtale gjeldende fom 01.07.15, pkt. 7 kan du lese mer om saksbehandling i LOSAM.

Kontakt #

Oddrun Husby
seniorkonsulent
e-post: oddrun.husby@ntnu.no
tlf.: 73559449
Kontoradresse: Fakultetsadministrasjonen, Bispegata 9B, 2. et.

0 Vedlegg
4969 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)