Lønnstabeller

Lønnsutbetalinger er bestemt av lønnstrinnet i stillingen du har eller oppdraget du skal utføre.

Temaside om lønn | Sider merket lønn

Lønnstabeller #

Lønnstabeller (ekstern side)

Se også: Hovedtariffavtalen i Staten.

Endringer i lønnstabellene #

Kronebeløpet for hvert lønnstrinn justeres som regel 1. mai hvert år som følge av lønnsforhandlingene i staten.

Lønnstrinnet for din stilling kan bli endret som følge av sentrale eller lokale forhandlinger, eller på grunn av ansiennitet.

Satsene for eksamensvakter og statspensjonister endres 1. januar hvert år.

Kontakt #

Finn din HR-kontakt

0 Vedlegg
60160 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)