Lønnstabeller

Lønnsutbetalinger er bestemt av lønnstrinnet i stillingen du har eller oppdraget du skal utføre.

Temaside om lønn | Sider merket lønn

Lønnstabeller #

Lønnstabeller (ekstern side)

Se også: Hovedtariffavtalen i Staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

Endringer i lønnstabellene #

Kronebeløpet for hvert lønnstrinn justeres som regel 1. mai hvert år som følge av lønnsforhandlingene i staten.

Lønnstrinnet for din stilling kan bli endret som følge av sentrale eller lokale forhandlinger, eller på grunn av ansiennitet.

Satsene for eksamensvakter og statspensjonister endres 1. januar hvert år.

video veiledning

Kontakt #

Finn din HR-kontakt

1 Vedlegg
33650 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)