Lønn - for...

Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn

Tabell for når de forskjellige kjøringene posteres i regnskapet. Discoverer-brukere vil først se posteringene dagen etter posteringsdato.

Temaside om lønn | Sider merket lønn

Lønnsposteringer - utført dato

Lønnsposteringer 2020

2020    

Lønn t.o.m. Postert dato
Januar - 10.01
- 24.01
- 31.01
- 13.01
- 27.01
- 31.01
Februar - 12.02
- 25.02
- 29.02
- 14.02
- 27.02
- 03.03
Mars - 12.03
- 25.03
- 31.03
- 13.03
- 26.03
- 01.04
April - 08.04
- 24.04
- 30.04
- 15.04
- 27.04
- 04.05
Mai - 12.05
- 26.05
- 31.05
- 13.05
- 27.05
- 03.06
Juni - 12.06
- 25.06
- 30.06
- 15.06
- 26.06
- 01.07
Juli - 19.07
- 24.07
- 31.07
 
August - 12.08
- 25.08
- 31.08
 
September - 11.09
- 25.09
- 30.09
 
Oktober - 12.10
- 23.10
- 31.10
 
November - 12.11
- 25.11
- 30.11
 
Desember - 11.12
- 23.12
- 31.12
 
Lønnsposteringer 2019 
2019 Lønn t.o.m. Postert dato
Januar - 14.01
- 28.01
- 01.02
- 15.01
- 28.01
- 01.02
Februar - 13.02
- 26.02
- 01.03
- 13.02
- 26.02
- 01.03
Mars - 13.03
- 26.03
- 02.04
- 13.03
- 26.03
- 02.04
April - 15.04
- 26.04
- 02.05
- 15.04
- 26.04
- 02.05
Mai - 13.05
- 27.05
- 03.06
- 14.05
- 28.05
- 03.06
Juni - 13.06
- 26.06
- 02.07
- 14.06
- 26.06
- 02.07
Juli - 15.07
- 26.07
- 01.08
- 16.07
- 30.07
- 01.08
August - 13.08
- 26.08
- 03.09
- 13.08
- 26.08
- 03.09
September - 13.09
- 26.09
- 01.10
- 13.09
- 27.09
- 01.10
Oktober - 14.10
- 28.10
- 01.11
- 14.10
- 29.10
- 01.11
November - 13.11
- 26.11
- 03.12
- 13.11
- 26.11
- 03.12
Desember - 13.12
- 27.12
- 03.01
- 13.12
- 27.12
- 02.01

Frister for regnskapsavslutning.

Kontakt

Seksjon for økonomitjenester/Lønn e-post: kontakt@okavd.ntnu.no

0 Vedlegg
20881 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)