Tilbake

Lønnsforhandlinger

Statens lønnssystem er fremforhandlet mellom staten ved Fornyings- og administrasjonsdepartementet og hovedsammenslutningene. I tillegg har NTNU en lokal lønnspolitikk som er utarbeidet i samarbeid mellom arbeidsgiver og fagforeningene.

English version - Salary negotiations

Temaside om lønn | Sider merket med lønn

Lønnsforhandlinger #

Hovedtariffavtalen (HTA)  inneholder generelle lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i staten. Hovedtariffavtalene er 2-årige avtaler, hvor man har gjensidig rett til å kreve forhandlinger om endring av lønns- og arbeidsvilkår for annet avtaleår (mellomoppgjør).  

Regulering av lønn #

Regulering av lønn for arbeidstakere i staten skjer gjennom tre sentrale virkemidler

  • generelle tillegg
  • sentrale justeringer
  • gjennom lokale forhandlinger

Partene sentralt forhandler hvert år om hvilke av disse virkemidlene som skal benyttes, og i hvilket omfang. 

Stillinger som partene har blitt enige om å ta ut av hovedtariffavtalen, får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt administrativt, jf. HTA pkt. 1.1.3.

Vurdering av lønn etter prøvetid #

Ved prøvetidens utløp, kan arbeidsgiver vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på ny.

Nyttige lenker #

Lokal lønnspolitikk ved NTNU

Kontakt #

For mer informasjon om lønnsforhandlinger, ta kontakt med din nærmeste leder eller fagforeningen din.

Fagforeninger tilknyttet NTNU

0 Vedlegg
17801 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)