Lønn -...

Lønn - beregning av satser student og læringsassistenter

Temaside om lønn | Sider merket lønn

Stillingsandeler i tabell nedenfor gjelder kun ved tiltredelsesdato fra og med 01.09.år og sluttdato til og med 31.12.år for høstsemesteret, og tiltredelsesdato fra og med 01.01.år for og sluttdato til og med 30.04.år i vårsemesteret. 

I NTNUs lønnspolitikk skal student- og læringsassistenter knyttes til stillingskode 1429 aspirant med lønningsnivå tilsvarende verdien av foreslått lønnstrinn i henhold til Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2018 til 15.09.2020. Avhengig av arbeidsoppgavenes kompleksitet og stillingsinnehaverens kvalifikasjoner er det handlingsrom for å gi høyere avlønning enn de satser som fremgår av forslaget under. NTNUs gjeldende lønnspolitikk for studentassistenter og læringsassistenter gjelder fra 24.04.2020.  

Tabellene under skal brukes for alle studentassistenter og læringassistenter uavhengig av fagforeningstilknytning.

Studentassistenter med fullført videregående skole lønnes etter lønnstrinn 22, kr 159,38 pr. time 

Stillingsandel i % Antall timer Beløp pr. mnd Totalbeløp
9,22 60 2 390,77 9 563,08
12,29 80 3 187,69 12 750,77 
15,36 100 3 984,62 15 938,46
18,44 120 4 781,54 19 126,15
23,05 150 5 976,92 23 907,69
30,73 200 7 969,23 31 876,92
33,80 220 8 766,15 35 064,62
Læringsassistenter med fullført videregående skole lønnes etter lønnstrinn 24, kr 163,38 pr. time 
Stillingsandel i % Antall timer Beløp pr. mnd Totalbeløp
9,22 60 2 450,77 9 803,08
12,29 80 3 267,69 13 070,77
15,37 100 4 084,62 16 338,46
18,44 120 4 901,54 19 606,15
23,05 150 6 126,92 24 507,69
30,73 200 8 169,23 32 676,92
33,80 220 8 986,15 35 944,62
Studentassistenter med fullført bachelor lønnes etter lønnstrinn 24, kr 163,38 pr. time 
Stillingsandel i % Antall timer Beløp pr. mnd Totalbeløp
9,22 60 2 450,77 9 803,08
12,29 80 3 267,69 13 070,77
15,37 100 4 084,62 16 338,46
18,44 120 4 901,54 19 606,15
23,05 150 6 126,92 24 507,69
30,73 200 8 169,23 32 676,92
33,80 220 8 986,15 35 944,62

Læringsassistenter med fullført bachelor lønnes etter lønnstrinn 26, kr 167,69 pr. time 

Stillingsandel i % Antall timer Beløp pr. mnd Totalbeløp
9,22 60 2 515,38 10 061,54 
12,29 80 3 353,85 13 415,38 
15,37 100 4 192,31 16 769,23
18,44 120 5 030,77 20 123,08
23,05 150 6 288,46

25 153,85

30,73 200 8 384,62 33 538,46
33,80 220 9 223,08 36 892,31

Studentassistenter med fullført master lønnes etter lønnstrinn 26, kr 167, 69 pr. time 

Stillingsandel i % Antall timer Beløp pr. mnd Totalbeløp
9,22 60 2 515,38 10 061,54 
12,29 80 3 353,85 13 415,38 
15,37 100 4 192,31 16 769,23
18,44 120 5 030,77 20 123,08
23,05 150 6 288,46 25 153,85
30,73 200 8 384,62 33 538,46
33,80 220 9 223,08 36 892,31

Læringassistenter med fullført master lønnes etter lønnstrinn 28, kr 171, 74 pr. time 

Stillingsandel i % Antall timer Beløp pr. mnd Totalbeløp
9,22 60 2 576,15 10 304,62
12,29 80 3 434,87 13 739,49 
15,37 100 4 293,59 17 174,36
18,44 120 5 152,31 20 609,23
23,05 150 6 440,38 25 761,54
30,73 200 8 587,18 34 348,72
33,81 220 9 445,90 37 783,59

Utregning av riktig prosentandel 

Gjeldende for studieåret 2019/2020
Fant du ikke riktig prosentandel for stillingen her, kan du regne ut selv på følgende framgangsmåte:

Antall timer * timesats = totalbeløp / 4 = beløp pr. mnd/månedslønn for lønnstrinn = sum * 100, som gir stillingsandel i %.

Eksempel: 200 * 159,38 = 31 876,92 som er total utbetaling

Totalbeløp kr 31 876,92 / 4 = 7 969,23 som gir månedlig utbetaling

7969,00 / 25 933,33 = 0,307287 (månedlig beløp delt på månedslønn for lønnstrinn gir stillingsandel i % når det blir multiplisert med 100).

0,307287 * 100 = 30,7287  avrundet til to desimaler = 30,73

Relatert

For HR-/Lønnsmedarbeidere: Hvordan registrere av lærings- og studentassistenter i HR-portalen.

Kontakt

Økonomiavdelingen, Seksjon for økonomitjenester, e-post: kontakt@okavd.ntnu.no

 
0 Vedlegg
57355 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)