Lønn - for...

Lønn - Bekreftelse på utenlandsopphold

Denne siden inneholder informasjon for medarbeidere og lønnsmedarbeidere for rutine rundt utenlandsopphold. 

Temaside om lønn | Sider merket lønn

Melding om utenlandsopphold #

Før utreise må NTNU-ansatte gi skriftlig beskjed om sitt forestående utenlandsopphold til lokal HR-medarbeider. Informer HR om fastsatt utreise- og innreisedato og oppholdsland, for eksempel via e-post. Send oppdatert informasjon hvis det oppstår endringer. Feriefravær registreres i HR-portalen.

Arbeidsgiver skal rapportere rettidig til Skatteetaten om ansattes lønn som er opptjent i utlandet. Det kreves blant annet for at arbeidstaker skal kunne oppnå nedsatt inntektsskatt i utreiseperioden.

  • I henhold til Skattedirektoratets bestemmelser skal lønn og godtgjørelse under utenlandsopphold (forskningstermin, stipendiater m.v.) innberettes som «Lønn opptjent i utland» i «Årsoppgave til skatteyter». 
  • Manglende melding om utenlandsopphold kan føre til feil eller manglende grunnlagsdata til skattemeldingen og feil skatteoppgjør. 

Informasjonsflyt til Skatteetaten: HR melder om ansattes utenlandsopphold via Paga/HR-portalens «Andre meldinger» til Lønn/Økonomitjenester. Informasjon til Skatteetaten formidles videre på person-nivå, via lønnssystemet Paga.

Kontakt #

For informasjon om skattekort, se skatt og utenlandsopphold

For spørsmål: kontakt@okavd.ntnu.no

0 Vedlegg
9611 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)