Lønn - for...

Lønn - Bekreftelse på utenlandsopphold

Temaside om lønn | Sider merket lønn

Engelsk versjon - Verification of sabbatical stay abroad

Hvorfor er det viktig med melding om utenlandsopphold? #

  • Ved lengre utenlandsopphold skal du kontakte din HR-medarbeider for avklaringer om tidsrom etc.
  • I henhold til Skattedirektoratets bestemmelser skal lønn og godtgjørelse under utenlandsopphold (forskningstermin, stipendiater m.v.) innberettes som "Lønn opptjent i utland" i årsoppgaven.
  • Gir riktig grunnlag for årets skatteoppgjør.

Generelt angående melding om utenlandsopphold #

  • Send en epost til din HR-medarbeider og oppgi utreisedato og dato for tilbakekomst.
  • Ved endring må du sende oppdatert informasjon om ny dato.
  • Planlagte feriedager under oppholdet (over 3 uker) må oppgis i epost. Dette påvirker grunnlaget for skatteberegningen.
  • Manglende melding om utenlandsopphold kan føre til feil grunnlagsdata til skattemeldingen og feil skatteoppgjør. 

Svalbardopphold #

0 Vedlegg
6008 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)