Lønn - for...

Lønn - Bekreftelse på utenlandsopphold

Temaside om lønn | Sider merket lønn

Melding om utenlandsopphold #

I henhold til Skattedirektoratets bestemmelser skal lønn og godtgjørelse under utenlandsopphold (forskningstermin, stipendiater m.v.) innberettes som "Lønn opptjent i utland" i årsoppgaven.

Ved lengre utenlandsopphold skal du kontakte din HR-medarbeider for avklaringer om tidsrom. Oppgi utreisedato og dato for tilbakekomst. Ved endring må du sende oppdatert informasjon om ny dato. Ferie registrerer du i HR-portalen.

Melding om utenlandsopphold gir riktig grunnlag for årets skatteoppgjør. Manglende melding om utenlandsopphold kan føre til feil grunnlagsdata til skattemeldingen og feil skatteoppgjør. 

Svalbardopphold #

0 Vedlegg
8213 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)