Tilbake

Møteplass for læringsstøtte

(Videresendt fra Læringstreff)

NTNU har egne møteplasser og kompetansehevingstilbud som kan være aktuelle og nyttige for deg som er involvert i undervisning. 

Tilbake til Møteplasser og kompetanseheving 

Tilbake til Læringsstøtte - for undervisere


Møter og arrangementer på NTNU #

Her kommer møter og arrangementer på NTNU i 2017


Tidligere arrangementer #

Geografisk institutt: workshop i bruk av Storymap og WherIgo #

Tirsdag 24. januar 2017, 09.00-15.00. v Jakob Cyvin og Kristiane Midtaune, Geografisk Institutt NTNU.

Gjennom et prosjekt om og for Innovativ Utdanning ved Geografisk Institutt har vi jobbet med å lage studiemateriale tilpasset studenter for å spare ressurser, øke læringsutbytte og aktivisere studentene. Vi brukte to applikasjoner: Storymap og WherIgo. Vi har fått svært gode tilbakemelding fra studentene, og vi håper flere disipliner ønsker å ta i bruk denne teknologien for å aktivisere sine studenter under læring.


Kursdagene 2016 #


My Mediasite - video i undervisningen #

29.november, kl 09:00-13:00: R90, Realfagsbygget, Gløshaugen
1.desember, kl 09:00-13:00: D119, Dragvoll

For vitskaplege tilsette som har lyst til å produsere og bruke eigenprodusert video i undervisninga. Kurset vil gi innsikt i korleis ein kan utforme multmediale læringsressursar, som til dømes PowerPoint og video, samt korleis produserer og publiserer eigen video ved hjelp av Mediasite Desktop Recorder og MyMediasite.

Deltakarane må stille med eige headset og eige web-kamera. Multimediesenteret anbefaler Logitec headset med USB-kabel, og Logitec C90 kamera. Anna kursmateriell kjem etter kvart.


Office 365 i undervisningen #

1.desember, kl 09:00-13:00: R3, Realfagsbygget, Gløshaugen

Office 365 og Blackboard i skjønn forening.Kom og lær om hvordan du kan utnytte den digitale verktøykassa til Office 365 som et godt støtteverktøy til Blackboard og IT’s Learning i undervisningen.På kurset vil du lære mere om: Verktøykassa Office 365. TeamSites som en arena for gruppearbeid, samskriving og deling.  OneDrive – ditt personlige lagringsområde i sky og ikke minst OneNote som både et personlig samt kreativt verktøy for deling i gruppearbeid. Ta med egen PC/Mac, da det blir noen praktiske øvingsoppgaver underveis.

Agenda:

  • Introduksjon til Office 365 og kort gjennomgang av apper  
  • Hva bruker du til hva?  
  • Samhandling i Teamsites  
  • Bruk av OneDrive  
  • Søk / oppdagelse   ​

Kurset er praktisk rettet med øvinger slik at du må ha med egen PC. 


«Frå godt nok til framifrå» #

Erfaringsdelingsseminar med dei 21 utviklingsprosjekta under NTNU Toppundervisning. 

Prosjekta har som føremål å styrke undervisningskompetansen ved å utvikle innovative undervisnings-, lærings- og vurderingspraksisar. Tiltaka skal auke studentane sitt læringsutbytte og deira gjennomføringsgrad.

Gjennom korte presentasjonar med påfølgande plakat eller stand, vil prosjekta få høve til å dele lærdommen og erfaringane med andre undervisarar og faglærarar ved NTNU. 

Vi byr på interessante presentasjonar, vrimling med fagleg og sosial prat med kollegaer, kaffe og enkel lunsj.

Program:

0830-0900   Vaffel og kaffi  
0900-0915   Prorektor for utdanning Berit Kjeldstad innleiar    
0915-0945   Inger Langseth presenterer hovudtrekka i satsinga  Program for digitalisering av utdanningsområdet 2016-201210945-1000   Beinstrekk  
1000-1100   10 seriepresentasjonar    
1100-1130   Vrimling utanfor auditoriet med plakat/stand frå dei 10 første prosjekta    
1130-1200   Ståande lunsj med vidare vrimling  
1200-1310   11 seriepresentasjonar  
1310-1345   Vrimling utanfor auditoriet med plakat/stand frå dei 11 siste prosjekta    
1345-1415   Avslutning og vegen vidare ved prorektor for utdanning Berit Kjeldstad


Tidligere Læringstreff #

NTNUs Læringstreff er et initiativ fra Læringsstøttesenteret, og vil være arrangementer i ulike formater som omhandler læring, undervisning og teknologi.

Målgruppen vil kunne variere fra treff til treff, men er i hovedsak alle som deltar i eller legger til rette for læring og undervisning ved NTNU.


18.oktober 2016: I sentrum for læring: Tilbakemelding og oppfølging #

Tid: kl. 8.30-10.00.

Sted: Dragvoll, auditorium D14

Innledere: Reidar Lyng (PLU) og Haakon Aasprong (Læringsstøttesenteret)

En ny rapport fra NOKUT (2016) viser at til tross for alt fokuset på tilbakemelding og oppfølging de siste årene, er det dette studenter er minst fornøyde med. Samtidig viser forskning at tilbakemelding og oppfølging har stor betydning for læring, motivasjon og gjennomføring.

  • Hvordan kan vi få til bedre tilbakemelding og oppfølging?
  • Hvilke muligheter har vi, og hva bør vi tenke over når vi planlegger?
  • Hvilke nye muligheter vil vi få i Blackboard?

1. april 2016: Studentaktiv læring #

Tid: kl. 09.30-11.00 

Sted: Dragvoll, rom D12, bygg 8 

Gro Nygård og Jørgen Yri, fra Institutt for språk og litteratur, deler og forteller om sine erfaringer med blant annet blogging, gruppearbeid og samskriving. 

Program

09.30–09.45 Kaffe og vaffel
09.45–09.55 Læringsstøttesenteret ønsker velkommen
09.55–10.55 Studentaktiviserende læringsmetoder ved Jørgen Yri og Gro Nygård
11.00 Slutt


16. februar 2016: Samskriving og læring #

Tid: kl. 0830–1045 

Sted: Gløshaugen, Realfagbygget rom R6

Smart Læring-teamet inviterte kolleger ved NTNU til miniseminar om samskriving.

Lær å samskrive digitalt, for å informere, lære og forske ved NTNU. Kurset vil lære deg i å forenkle måten du jobber på, slik at du slipper å sende e-poster fram og tilbake, og etterpå må bruke tid på å finne dokumentene dine igjen. Kurset er forankret i forskning på samskriving.

Ta med egen Mac eller PC - dette blir praktisk. 

Hilsen Smart Læring-teamet. Arne Krokan, Inger Langseth, Magnus Sandberg


17. desember 2015: Video i undervisningen #

Tid:  kl. 08.30–09.30
Sted: R5, Realfagbygget, Gløshaugen

Program

08.30–08.45 Kaffe og vaffel
08.45–08.55 Introduksjon - Video i undervisningen ved NTNU
08.55–09.15 Video for kvalitet og fleksibilitet  - Rolf Jonas Persson
09.15–09.30 Omvendt undervisning i store emner - Carl-Fredrik Sørensen
09.30 Slutt


5. november 2015: Skytjenester i undervisningen #

Tid: kl. 08.3009.30
Sted: Aud. S3, Sentralbygget, Gløshaugen

Program 

08.30–08.45 Kaffe og vaffel
08.45–08.50 Dette er det nye Læringsstøttesenteret
08.50–09.00 Skytjenester ved NTNU - muligheter for ansatte, v/NTNU IT
09.00–09.10 Sikkerhet i skyen v/Ole Langfelt , IT
09.10–09.30 Erfaringer og tips v/førstelektor Olav Skundberg, HiST (bildet)

  • Intro til skybasert samskriving
  • Bruk av Skype for business i undervisningen

Se også:

Møteplasser for læring

Læringsstøtte - for undervisere

15 Vedlegg
16783 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)