Læringsstøtte - kontaktpersoner

På denne siden finner du en oversikt over lokale kontaktpersoner for undervisnings- og læringsstøtte ved NTNU. Kontaktpersonene er del av NTNUs læringsstøttenettverk.

English version - Teaching Resources - contacts

Trondheim #

AD - Fakultet for arkitektur og design | Sarah ByGunnar Parelius

HF - Det humanistiske fakultet | Marianne Løvdal

IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk | Olav Skundberg

IV - Fakultet for ingeniørvitenskap | Gunnhild Sekkenes Hatlen

MH - Fakultet for medisin og helsevitenskap | Ingrid Ofstad Dahl | Trond Indergaard

NV - Fakultet for naturvitenskap | Mari Farstad (vikar for Ida Ulseth)

SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap | Marte Nubdal 

ØK - Fakultet for økonomi | Kristin Melum


eLS-prosjektet 

NTNU DRIVE, Program for digitalisering av utdanningsområdet 2016 - 2021 | Inger Dagrun Langseth

MMS - Multimediesenteret | Frank Børø

UB - Universitetsbiblioteket | Hege Charlotte Lysholm Faber | Kjersti Faldet Listhaug

AV-tjenesten | Arild Tørum

Uniped | Katja Hakel og Leif Martin Hokstad

IT-avdelingen | Kirsti Sørgaard Moe

Universell | Kjetil Knarlag

NTNU VIDERE | Haakon Aasprong


Ålesund #

Rådgiver Læringsstøtte | Kari Anne Flem Røren

Gjøvik #

Enhet for teknologistøtta læring | Steinar Hov | Paul Ole Hegstad


Sentralt læringsstøttesenter  #

Mange miljøer deltar aktivt i læringsstøttesenteret og gjør det til en større kompetansesamling. Det sentrale Læringsstøttesenteret er organisert som et virtuelt senter med bidragsytere fra flere enheter: IT avdelingen, Universitetsbiblioteket, Unversell, Uniped, Multimediesenteret, AV-tjenesten m. fl.

Mer info om Læringsstøttesenteret

Lokale læringsstøttesentre i Ålesund og Gjøvik  #

Ved NTNU i Ålesund er det opprettet et lokalt læringsstøttesenter. Kari Anne Flem Røren er prosjektleder for senteret som bidrar med tilrettelegging for teknologistøttet læring og vurdering.  

Ved Gjøvik er det opprettet et eget læringsstøttesenter som har fått navnet Enhet for teknologistøttet læring, EnTL. Blant de mange arbeidsoppgavene inngår pedagogisk forvaltning av læringsplattformen (eLS). Steinar Hov er prosjektleder.

0 Vedlegg
7465 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)