Digital...

Lokal læringsstøtte og læringsnettverket - kontaktpersoner

(Videresendt fra Læringsstøtte - kontaktpersoner)

På denne siden finner du en oversikt over lokale kontaktpersoner for undervisnings- og læringsstøtte ved NTNU. Kontaktpersonene er del av NTNUs læringsnettverk.

English version - Teaching Resources - contacts

Fakultetskontakter #

AD - Fakultet for arkitektur og design | Beate Helen S. Revis

HF - Det humanistiske fakultet | Line Nordsveen | Marte Lintoft

IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk | Frank Mauseth | Terje Brekke

IV - Fakultet for ingeniørvitenskap | Linda Fjølstad

MH - Fakultet for medisin og helsevitenskap | Ragnhild Sand Kalkvik | Ingrid Ofstad Dahl

NV - Fakultet for naturvitenskap | Ida Johanne Ulseth | Daniel Tianhou Zhang

SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap | Marte Nubdal

ØK - Fakultet for økonomi | Kristin Melum

Andre bidragsytere og støttemiljø #

NTNU DRIVE, Program for digitalisering av utdanningsområdet 2016 - 2021 | Inger Dagrun Langseth og Dag Atle Lysne

MMS - Multimediesenteret | Fredrik Haugdal

UB - Universitetsbiblioteket | Karen Johanne Buset og Astrid Kilvik

Uniped | Marte Bratseth Johansen og Anna Mavroudi

IT-avdelingen | Berit Danielsen

Eksamen (SA) | Siri Brunvoll

Digital vurdering| IT digital vurdering

NTNU Videre | Haakon Aasprong

NTNU Læringssenteret #

Trondheim

) Deltar i arbeidsgruppen for Læringsnettverket

Det er mange miljøer som deltar aktivt i læringsnettverket og gjør det til en større kompetansesamling. Det sentrale Læringssenteret er organisert som et virtuelt senter med bidragsytere fra flere enheter: IT-avdelingen, Universitetsbiblioteket, Universell, Uniped, Multimediesenteret m. fl.

Mer informasjon om Læringssenteret

0 Vedlegg
16552 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)