Læringsstøtte - kontaktpersoner

På denne siden finner du en oversikt over lokale kontaktpersoner for undervisnings- og læringsstøtte ved NTNU. Kontaktpersonene er del av NTNUs læringsnettverk.

English version - Teaching Resources - contacts

Fakultetskontakter #

AD - Fakultet for arkitektur og design | Sarah ByGunnar Parelius

HF - Det humanistiske fakultet | Marianne Løvdal | Gro Synnøve Johnsen

IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk | 

IV - Fakultet for ingeniørvitenskap | Ingunn Syrstad Bøgeberg

MH - Fakultet for medisin og helsevitenskap | Ingrid Ofstad Dahl 

NV - Fakultet for naturvitenskap |  Ida Johanne Ulseth 

SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap | Marte Nubdal 

ØK - Fakultet for økonomi | Kristin Melum

Andre bidragsytere #

NTNU DRIVE, Program for digitalisering av utdanningsområdet 2016 - 2021 | Inger Dagrun Langseth

MMS - Multimediesenteret | Frank Børø

UB - Universitetsbiblioteket | Karen Johanne Buset

AV-tjenesten | Arild Tørum

Uniped | Katja Hakel og Leif Martin Hokstad

IT-avdelingen | Kirsti Sørgaard Moe

Universell | Kjetil Knarlag

NTNU Videre | Haakon Aasprong

NTNU Læringssenteret #

Mange miljøer deltar aktivt i læringsnettverket og gjør det til en større kompetansesamling. Det sentrale Læringssenteret er organisert som et virtuelt senter med bidragsytere fra flere enheter: IT avdelingen, Universitetsbiblioteket, Unversell, Uniped, Multimediesenteret, AV-tjenesten m. fl.

Mer informasjon om Læringssenteret

0 Vedlegg
8755 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)