Digital...

Læringsassistenter for digitale ferdigheter

Læringsassistenter for digitale ferdigheter hjelper studenter og ansatte med å bruke Office 365 og Blackboard.

Hvem er vi? #

Vi er 23 læringsassistenter som kan hjelpe deg med å gjøre din digitale arbeids- og studiehverdag på NTNU mer oversiktlig og effektiv.

Tilbudet koordineres av Læringssenteret ved Avdeling for utdanningskvalitet.

Prosjektet #

Læringsassistentene er ansatt av Avdeling for utdanningskvalitet og Digitaliseringsprogrammet til NTNU, og er satt til å være en pådriver og støtte for at NTNU skal lykkes med sitt skifte til en mer digitalt støttet arbeidsmåte. Digital kompetanse er en kritisk suksessfaktor for at denne endringsprosessen skal gi effekter som alle ser nytten av. Motivasjon, forståelse og ferdigheter er derfor sentrale mål for arbeidet. 

Du kan få hjelp til å #

 • Dele filer fra din OneDrive
 • Samskrive i delte dokumenter
 • Benytte Teams eller Sharepoint i Office 365
 • Bli trygg på bruk av Skype for Business
 • Bruke Blackboard i samhandling med dine studenter
 • Være en uformell læringspartner som kan komme med tips og triks i hverdagen rundt i miljøene

Vi kan hjelpe deg via telefon, hjelpe deg på din PC via fjernhjelp eller komme og holde kurs/gi veiledning for en gruppe i deres lokaler.

Kursmeny #

Vi tilbyr følgende kurs for grupper:

 1. Dele enkeltfiler med andre – bruk ditt nye hjemmeområde OneDrive (30 min)​ 
  «Jeg har noen Word-filer jeg vil dele med noen kolleger slik at de kan kommentere i dem. Tidligere har jeg sendt filene som e-postvedlegg, men det må da være en smartere måte å gjøre dette på» 

  Vi ser på hvordan du kan lagre filene dine i OneDrive samt dele disse med andre.
 2. Bli trygg på bruk av nettmøter, i og utenfor møterom – Skype for Business (60 min)​
  «Jeg vegrer meg for å kalle inn til Skype-møter fordi det ofte blir rot med oppkobling av alle, å få lyden til å virke, osv. og folk blir utålmodige»

  Vi øver på å kalle inn til Skype-møter og hva du som mottaker av en innkalling må gjøre dersom du bruker privat PC og i et møterom med Skype-utstyr. Skype gir mulighet for reduksjon i antall reiser campus-stedene imellom.
 3. Samhandle i grupper – kom i gang med Teams (60 min)
  «Jeg trenger hjelp til å sette opp et Team og invitere kollegaer, samt å bygge en fornuftig filstruktur»

  Hva er Teams, og hva er det godt egna til? Vi bygger et Team fra bunnen av, inviterer medlemmer, bygger filstruktur, legger inn filer, ser hvordan du kan kommunisere med hele gruppen og med enkeltmedlemmer osv. 
 4. Oversikt over egne og andres avtaler – god bruk av Outlook og kalender (30 min)​
  «Jeg bruker mye tid på å finne ut når de andre har mulighet til å bli med på et møte» 

  Lær å effektivisere egen tidsplanlegging gjennom god praksis i bruk av kalender.
 5. SharePoint – Teams – TeamSite; hva er hva? (30 min)​ 
  «Kan noen forklare meg forskjellen mellom disse, eller er de bare ulike sider av samme sak?» 

  Når du åpner O365 fra Innsida vil du se at det er mange valg. SharePoint, Teams og TeamSite nevnes ofte når det er snakk om å samarbeide digitalt. Hva er likhetene – hva er forskjellene – når skal jeg velge hva? Vi belyser dette ved å se på noen konkrete eksempler.
 6. Hvorfor ikke bruke Google i stedet for O365? (10 min) 
  «Jeg bruker Google, studentene mine bruker Google» 

  Hvorfor skal vi bruke O365 når Google tilbyr tilsvarende?
 7. Utnytt OneNote til en effektiv arbeidsdag (30 min)
  «Møtenotater ligger litt her og der i ulike format og er vanskelig å finne og dele»

  I dette kurset lærer du å holde orden på notatene dine i OneNote. Ta notater og gjenfinn notater når som helst - fra hvilken som helst enhet.
 8. Introduksjonskurs i NTNUs samhandlings- og læringsverktøy  for studenter (60 min)
  Ønsker du informasjon om hvordan din studiehverdag kan gjøres enklere ved hjelp av digitale verktøy?

  På introduksjonskurset gir vi en kort innføring i NTNUs e-læringssystem Blackboard og samhandlingsverktøyet Office 365. Office 365 gir studenter ved NTNU gratis tilgang til tekstbehandling, skylagring og samhandlingsverktøy. Tjenesten fungerer både på web, desktop, nettbrett og smarttelefon. Her finner du bl.a Outlook Mail, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint og OneNote både for nedlastning og for bruk i nettleseren.

  • Funksjoner i Blackboard
  • OneNote for forelesningsnotater
  • Excel som regneverktøy, for rapportskriving og figurer/diagrammer
  • Presentasjoner i PowerPoint med skylagring
  • Teams og OneDrive for gruppearbeid og samskriving​

Bestille kurs #

Med utgangspunkt i menyen over kan man sende inn en bestilling med ønske om kurs. Gjør følgende når dere skal bestille et kurs:

 • Velg ut hvilke(t) kurs som er ønskelig.
 • Dersom dere har punkter som er relevante for dere og som ikke finnes i menyen kan dere føye til dette.
 • Oppgi ønsket tidspunkt og tidsramme.
 • Oppgi ønsket sted for opplæringen (det må være videokanon/storskjerm der).
 • Oppgi hvor mange som forventes å delta.
 • Oppgi hvilken gruppe eller hvilket miljø opplæringen er for.

Kontakt #

Læringsassistentene kontaktes gjennom Orakeltjenesten.

0 Vedlegg
4012 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)