Låneregler og betingelser ved biblioteket

Låneregler og lånebetingelser ved NTNU Universitetsbiblioteket.


English version - Rules and conditions for borrowing from the library


Bibliotektjenester for studenter | Bibliotektjenester for ansatte


Hvilke rettigheter og plikter har du som låner ved biblioteket? Merk at det er spesielle restriksjoner på lån av bøker og materiale fra Gunnerusbiblioteket.

1. Lånerett #

NTNU Universitetsbiblioteket (NTNU UB) yter først og fremst tjenester til ansatte og studenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. I den grad biblioteket har ressurser til det, stilles bibliotekets samlinger til rådighet for andre som trenger dokumentasjon i forbindelse med faglig virksomhet.

2. Registrering #

Registrering av lånekort for eksterne kan skje ved personlig oppmøte (mot fremvisning av gyldig legitimasjon). Studenter blir automatisk registrert. Studenter og ansatte ved NTNU bruker sitt id-kort som lånekort. Lånekort som ikke er i bruk kan bli slettet.

Låners ansvar:

  • Låner har ansvar for at de registrerte opplysninger er korrekte. Studenter oppdaterer sine opplysninger i Studentweb. Ansatte må kontakte biblioteket for oppdatering.
  • Lånekortet er personlig og kan ikke overdras andre.
  • Tap av lånekort eller endret tilknytning til NTNU meldes straks til biblioteket.

3. Lån #

Lån fra bibliotekets egne samlinger er gratis. Lånetiden er vanligvis 4 uker.
Begrensninger på lån fra noen samlinger og materialtyper fastsettes av det enkelte bibliotek.
Lån kan vanligvis fornyes hvis dokumentet ikke er reservert for en annen låner. Maksimal utlånstid er 180 dager for studenter og 360 dager for ansatte.

NTNU UBs elektroniske ressurser er tilgjengelig på bibliotekenes publikumsmaskiner i henhold til inngåtte lisensavtaler. Brukere med oppkobling til NTNU-nettet har tilgang til de samme ressursene.

Studie- og forskningsrelevant litteratur som NTNU UB ikke eier, kan skaffes i form av kopier eller lån fra andre bibliotek. NTNU UB kan ta betalt for denne tjenesten. Eierbiblioteket fastsetter lånetid og regler for bruk av innlånt materiale. Det enkelte bibliotek kan bestemme en øvre grense for antall innlån.

Låners ansvar:

  • Alle dokumenter som tas med ut av biblioteket skal være registrert som lån og låner er personlig ansvarlig for alt som er registrert på lånekortet.
  • Dokumenter som skades eller mistes må erstattes etter regler og satser fastsatt av NTNU UB. Lån skal leveres tilbake innen lånetidens utløp.
  • Lånte dokumenter må ikke lånes videre til andre.

4. Erstatningsansvar #

Biblioteket sender erstatningsbrev hvis ikke dokumentet fornyes eller leveres etter 2 innkallinger.

Et etterfølgende erstatningskrav er på miniumum kr. 1000,-. Biblioteket beholder eiendomsretten til dokumenter som er krevd erstattet. Hvis dokumentet senere blir returnert til biblioteket, får låner tilbakebetalt erstatningskravet.

Erstatningskrav fører til midlertidig tap av lånerett.

Omkostninger ved eventuell rettslig inkasso belastes låneren.

Brudd på bibliotekets låneregler kan medføre tap av låneretten, eller en begrensing på antall samtidige lån.

NTNU UB kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra deler av reglementet.

NTNU UB, 2016.

Begrensninger på lån av dokumenter #

Du kan vanligvis se om dokumenter er til utlån eller ikke i Oria. Dokumenter som ikke er til utlån, kan brukes i biblioteket.

Gunnerusbiblioteket #

Eldre litteratur #

Litteratur og annet materiale utgitt mellom 1850 og 1900, kan kun benyttes på lesesaler ved NTNU Universitetsbiblioteket. Litteratur og annet materiale utgitt før 1850 kan bare benyttes på Spesialsamlingenes lesesal på Gunnerusbiblioteket.

Småtrykk #

Eldre småtrykk under 20 sider (merket med <Korttid>) må i mange tilfeller kun brukes på bibliotekets lesesal (eller kopieres).

Tidsskrifter #

Uinnbundne tidsskriftårganger er kun til lesesalsbruk, enkelthefter kan i noen tilfeller lånes på korttidslån

Lærebøker #

Lærebøker for grunnskolen og den videregående skole er kun til bruk for primærbrukere ved NTNU og er ikke til fjernlån. Lærebøker for motorkjøretøy- og båtfører, jaktprøve etc. lånes ikke ut.

Kontakt #

0 Vedlegg
6884 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)