Tilbake

Låne elbil til tjenestekjøring

Ansatte ved NTNU kan reservere og bruke elbil til tjenestekjøring. English version: Electric cars for work-related use

Ser du etter noe annet? Se temaside om parkering | Alle sider merket med parkering

Ordningen med lån av elbiler gjelder kun for NTNUs ansatte.
Gyldig førerkort er påkrevd for alle som skal låne elbil til tjenestekjøring. 
Det er ikke tillatt å reservere elbil på vegne av andre.

Regler for lån av elbil #

 • Elbilene skal kun brukes til tjenestekjøring og aktivitet tilknyttet arbeid for/på NTNU.
 • Elbilene skal ikke brukes til private formål/gjøremål da forsikring ikke dekker dette, og den ansatte vil kunne bli stilt personlig ansvarlig for uhell/ulykker ved bruk av NTNUs tjenestebil i private ærend. (Se mer om dette under «Alle biler er utstyrt med GPS» og Statens personalhåndbok punkt 10.21.1.). 
 • Elbilene skal kun brukes til korte møter og det er ikke anledning til å booke bilene til heldagsmøter, dagsamlinger, feltbesøk hvor bilen blir stående ubrukt en hel arbeidsdag, evt. over flere dager/serieinnkallinger.  
 • Elbilene må og skal kun brukes av den som har reservert bilen i outlook-kalender. Det er ikke tillatt å reservere elbil på vegne av andre.
 • Studenter som leies inn/ansettes i korte perioder har ikke adgang til å booke elbil.
 • Forsikringsreglene gjør at du alltid må parkere elbilen på NTNU etter bruk. Du kan kan ikke parkere bilen hjemme og la den stå der over natten.
 • Du parkerer gratis med uniformert elbil på NTNU sine parkeringsplasser. Unntaket er MC- og HC-plasser.
  Du kan ikke parkere i Sone K på Kalvskinnet da disse plassene er reservert for ansatte/studenter med innvilget nærparkering.
  Du kan lade elbilen din gratis på alle ladestasjoner.

NB - Sjekk alltid at bilen har nok strøm til å kunne kjøre frem og tilbake, og ikke regn med at det finnes ladestasjon der du skal. Velg en kjørestil som i tillegg sparer mest mulig strøm (kjør rolig, reduser bruk av aircondition, varme, etc.) 

Oversikt over elbiler til utlån #

Bilene har navn som indikerer hvor de står parkert/skal parkeres etter bruk.

Gløshaugen #

Elbilene "NTNU Gløs Bil 1 (EL41482)" og "NTNU Gløs Bil 2 (EL41483)" står parkert  på Gløshaugen står mellom Kjemiblokk 1 og 2 i Sem Sælands vei.
Nøkler kan hentes i Sentralbygg 1, ved utgangen til Skiboli

Elbil "NTNU Gløs Bil 3 (EL41484)" står parkert utenfor Elektro B. (Gjelder f.o.m. 4. mai 2018)
Nøkkel kan hentes i nøkkelskap ved inngangen til Gamle Elektro.

Hent nøkler ut fra låsskap som åpnes med ditt adgangskort. 

Navn på elbiler:

 • NTNU Gløs Bil 1 (EL41482) 
 • NTNU Gløs Bil 2 (EL41483) 
 • NTNU Gløs Bil 3 (EL41484) - NB: Står nå utenfor Elektro B.
   

Øya/MH #

Navn på elbil:NTNU MH Bil 1 (EL41485)
Plassering: Finalebanen parkeringskjeller

Nøkkel hentes ut hos Bestillerenheten i Olav Kyrres gate 9, 1.etg Nord, men de besvarer ikke spørsmål om elbilene eller utlånsordningen. 

Husk: Ladekabel skal tas med i bilen, ikke etterlates i parkeringshuset.

Generelle spørsmål om elbil-ordningen på NTNU?
Kontakt Driftsavdelingen: kontakt@campusservice.ntnu.no / tlf. 73 59 54 15

 

Dragvoll #

Se kart over hvor elbilene står parkert

Nøkler hentes ut fra låsskap som åpnes med ditt adgangskort. Låsskapet er plassert i bygg 6, nivå 3, utgang C (rett over varemottaket).

Navn på elbil:

 • NTNU Dragvoll Bil 1 (EL41890)
 • NTNU Dragvoll Bil 2 (EL41891)

Marintek #

Se kart over hvor elbilene står parkert

Nøkler hentes ut fra låsskap som åpnes med ditt adgangskort. Låsskapet er plassert ved inngangsparti i 1. etg i Marinteknisk senter. 

Navn på elbil: NTNU Marintek Bil 1 (EL41889)

Kalvskinnet #

Bilene står plassert utenfor Schønninghuset.

Nøkler hentes ut fra låsskap som åpnes med ditt adgangskort. Låsskapet er plassert i inngangspartiet i Akrinn mot Snekkerverksted/Schønninghuset.

Navn på elbil:

 • NTNU Kalvskinnet Bil 1 (EL41888)
 • NTNU Kalvskinnet Bil 2 (EL84834)

Trondheim Biologiske Stasjon #

Nøkkel hentes ut fra safe som administreres av ansatte på stasjonen. 

Navn på elbil: NTNU TBS Bil 1 (EL61849) 

Moholt/Jonsvannsveien 82 #

Se kart over hvor elbilene står parkert (pdf)
Nøkler hentes fra nøkkelskap, som er plassert ved inngangen til økonomitjenester 1. etg. Blokk A. 

Navn på elbil:

 • NTNU Moholt Bil 1 (EL84832)
 • NTNU Moholt Bil 2 (EL84833)

Tungasletta #

Nøkkel finnes i nøkkelskap ved heis i bygg A, 1.etasje. For å få åpnet nøkkelskapet må du ha bestilt bilen og ha med deg ditt adgangskort. Nøkkel hentes ut fra låsskap som åpnes med ditt adgangskort: dra kort over leser, tast inn PIN kode + #

Navn på elbil:

 • NTNU Tungasletta Bil 1 (EL84836)

Reservere elbil #

1. Opprett et Nytt møte i Outlook-kalenderen

" "


2.  Klikk på «Til»-knappen

" "

Det er lurt å sjekke om bilene er ledige før du sender inn reservasjonen via kalenderen i Outlook. Da slipper du å få unødige eposter om at bilen er opptatt.

3. Søk og opp velg alle bilene som er tilknyttet arbeidsplassen din. Velg flere biler ved å holde inn ctrl-tasten når du klikker. Klikk OK.


4. Klikk på Planleggingsassistent / Planlegging (Mac)


5. Finn ledig tidspunkt for en av bilene. Husk å hake bort de bilene du ikke skal reservere.


6. Gå tilbake til Avtale


7. Skriv inn formålet med elbil-bestillingen (Eks. «Møte med Sintef») i emnefeltet.

8. Velg tid (NB: Husk å ta høyde for kjøretid til og fra bestemmelsessted).

9. Klikk på Send. Du mottar en bekreftelse på at bilen er bestilt. Reservasjonen vil også vises i kalenderen din.

" "

Alle biler er utstyrt med GPS #

Årsaken til dette er at alle turer med statens biler skal dokumenteres (se Statens personalhåndbok punkt 10.21.1.). For å sikre at dette skjer korrekt, har Driftsavdelingen valgt å installere elektronisk kjørebok i alle kjøretøyer.

Systemet bruker GPS for å registrere hvor kjøretøyet er. Vi registrer ikke hvem som kjører, kun bilens bevegelser. Vi har et "passivt” kartsystem, og kan se hvor kjøretøyet er i øyeblikket, men ikke følge det på kartet mens det beveger seg.

Alle registreringer skjer automatisk og oppfyller alle krav til registreringer. Data fra registreringene blir lagret i 10 år.

Statens biler skal ikke brukes til private gjøremål, da forsikringen ikke dekker dette. Ansatte vil kunne bli stilt personlig ansvarlig for uhell/ulykker ved bruk av NTNUs tjenestebil i private ærend.

Hvordan bruke elbilen #

Bilene har kun 4 seter.

Ladekabel #

For å få løsnet ladekabelen må du låse opp bilen. Trykk på ”lås opp”-knappen på fjernkontrollen.

Ta med ladekabelen i bilen når du forlater parkeringsplassen. Slik forhindrer vi at ladekablene blir stjålet, og at bilen har mulighet for å lade også der du skal i møte. Det ligger også en ekstra ladekabel i bagasjerommet.

Starte bilen #

Sett nøkkelen i tenningslåsen (nøkkelen kommer fram når man trykker inn den blanke knappen på fjernkontrollen). Tramp inn bremsepedalen og ”start” bilen i ca. 3 sekunder. Bremsepedalen vil sige litt inn. Når tenningen slås på, lyser noen varsel- og kontrollamper under funksjonskontrollen. Disse slukker etter noen sekunder.

Kjøre bilen #

Med bremsepedalen trykt inn – sett girvelgeren i D. Slipp bremsepedalen og gi gass og du er på vei. Dette er en bil med automatgir, så du trenger ikke å gire.

Parkere bilen #

Bilen rygges (!) på plass (såfremt det ikke er mulig å kjøre framover etter at du har parkert).

Trå inn bremsepedalen – trekk i håndbremsen - girspaken settes i ”P”. Ta ut nøkkelen og lås bilen når du forlater den.
 
Denne bilen er utstyrt med elektronisk kjørebok. Alle turer blir registrert elektronisk via GPS-styringsenhet.

Elbilene er utstyr med elektronisk tidsur, som er plassert i øvre høyre hjørne på frontruten. Tidsuret starter når bilen parkerer.

Fyll alltid ut skademelding dersom det oppstår skader på bilen. Skademeldingsskjema ligger i hanskerommet.

Kontakt #

For feil og skader på elbilen, ring tlf. 918 97 373, hele døgnet. Ved skade på bilen må du alltid fylle ut skademelding! Skademelding ligger i hanskerommet.

Generelle spørsmål om elbil-ordningen på NTNU? Kontakt Campusservice: kontakt@campusservice.ntnu.no / tlf. 73 59 54 15

18 Vedlegg
33424 Visninger
Gjennomsnitt (7 Stemmer)