Låne elbil til tjenestekjøring

Ansatte ved NTNU kan reservere og bruke elbil til tjenestekjøring. English version: Electric cars for work-related use

Ser du etter noe annet? Se temaside om parkering | Alle sider merket med parkering

Ordningen med lån av elbiler gjelder kun for NTNUs ansatte. 

Dersom du ikke har kortilgang til nøkkelskap for bilnøkler, så må dette meldes inn i NTNU Hjelp. Husk da å oppgi kortnummer på ansattkortet ditt.

Ansatte som ønsker å låne elbil til tjenestekjøring må nå legge inn opplysninger om førerkort i HR-portalen før de får mulighet til å reservere en NTNU elbil i Outlook. Dette må gjøre slik at NTNU, som bileier, oppfyller Vegtrafikklovens § 17 siste ledd.

Elbilene skal kun brukes til korte møter og det er ikke anledning til å booke bilene til heldagsmøter. Det er ikke tillatt å reservere elbil på vegne av andre.

NB: Ta med ladekabelen i bilen når du forlater parkeringsplassen.

Bruker av elbilen er selv ansvarlig for rengjøring av bilen med wipes/engangskluter før og etter bruk:

 • Før kjøring: bruk engangskluter/wipes som ligger i bilen til å tørke over kontaktflater: Dørhåndtak, ratt, girspake, sikkerhetsbelte, hendel for viskere/blinklys etc.
 • Etter kjøring: bruk engangskluter/wipes som ligger i bilen til å tørke over kontaktflater: Dørhåndtak, ratt, girspake, sikkerhetsbelte,  hendel for viskere/blinklys etc.
 • Ved transport med arbeidsbil skal kravet om 1 meters avstand mellom personer overholdes.
 • Nøkkelskapene står ved inngangspartiene i bygg og der er det tilgang på Antibac. Renholderne tørker over kortlesere.
 • Vask hendene etter bruk av bilen.

Regler for lån av elbil #

 • Elbilene skal kun brukes til tjenestekjøring og aktivitet tilknyttet arbeid for/på NTNU.
 • Elbilene skal ikke brukes til private formål/gjøremål da forsikring ikke dekker dette, og den ansatte vil kunne bli stilt personlig ansvarlig for uhell/ulykker ved bruk av NTNUs tjenestebil i private ærend. (Se mer om dette under «Alle biler er utstyrt med GPS» og Statens personalhåndbok punkt 10.21.1.). 
 • Elbilene skal kun brukes til korte møter og det er ikke anledning til å booke bilene til heldagsmøter, dagsamlinger, feltbesøk hvor bilen blir stående ubrukt en hel arbeidsdag, evt. over flere dager/serieinnkallinger.  
 • Elbilene må og skal kun brukes av den som har reservert bilen i outlook-kalender. Det er ikke tillatt å reservere elbil på vegne av andre.
 • Studenter som leies inn/ansettes i korte perioder har ikke adgang til å booke elbil.
 • Forsikringsreglene gjør at du alltid må parkere elbilen på NTNU etter bruk. Du kan kan ikke parkere bilen hjemme og la den stå der over natten.
 • Du parkerer gratis med uniformert elbil på NTNU sine parkeringsplasser. Unntaket er MC- og HC-plasser.
  Du kan ikke parkere i Sone K på Kalvskinnet da disse plassene er reservert for ansatte/studenter med innvilget nærparkering.
  Du kan lade elbilen din gratis på alle ladestasjoner.

NB - Sjekk alltid at bilen har nok strøm til å kunne kjøre frem og tilbake, og ikke regn med at det finnes ladestasjon der du skal. Velg en kjørestil som i tillegg sparer mest mulig strøm (kjør rolig, reduser bruk av aircondition, varme, etc.) 

Oversikt over elbiler til utlån #

Bilene har navn som indikerer hvor de står parkert/skal parkeres etter bruk.

Gløshaugen #

Elbilene "NTNU Gløs Bil 1 (EL41482)" og "NTNU Gløs Bil 2 (EL41483)" står parkert  på Gløshaugen står mellom Kjemiblokk 1 og 2 i Sem Sælands vei.
Nøkler kan hentes i Sentralbygg 1, ved utgangen til Skiboli

Elbil "NTNU Gløs Bil 3 (EL41484)" står parkert utenfor Elektro B. (Gjelder f.o.m. 4. mai 2018)
Nøkkel kan hentes i nøkkelskap ved inngangen til Gamle Elektro.

Elbil "NTNU Gløs Bil 4 (EV41678)", "NTNU Gløs Bil 5 (EK60112)" og "NTNU Gløs Bil 6 (EK17139)" står parkert utenfor Grønnbygget. Nøklene kan hentes i inngangspartiet i samme bygg. 

Hent nøkler ut fra låsskap som åpnes med ditt adgangskort. 

Navn på elbiler:

 • NTNU Gløs Bil 1 (EL41482) 
 • NTNU Gløs Bil 2 (EL41483) 
 • NTNU Gløs Bil 3 (EL41484) - NB: Står nå utenfor Elektro B. 
 • NTNU Gløs Bil 4 (EV41678)
 • NTNU Gløs Bil 5 (EK60112)
 • NTNU Gløs Bil 6 (EK17139)

Øya/MH #

Navn på elbil:NTNU MH Bil 1 (EL41485)
Plassering: Finalebanen parkeringskjeller

Nøkkel hentes ut hos Bestillerenheten i Olav Kyrres gate 9, 1.etg Nord, men de besvarer ikke spørsmål om elbilene eller utlånsordningen. 

Husk: Ladekabel skal tas med i bilen, ikke etterlates i parkeringshuset.

Generelle spørsmål om elbil-ordningen på NTNU?
Kontakt Driftsavdelingen: kontakt@campusservice.ntnu.no / tlf. 73 59 54 15

 

Dragvoll #

Se kart over hvor elbilene står parkert

Nøkler hentes ut fra låsskap som åpnes med ditt adgangskort. Låsskapet er plassert i bygg 6, nivå 3, utgang C (rett over varemottaket).

Navn på elbil:

 • NTNU Dragvoll Bil 1 (EL41890)
 • NTNU Dragvoll Bil 2 (EL41891)

Marintek #

Se kart over hvor elbilene står parkert

Nøkler hentes ut fra låsskap som åpnes med ditt adgangskort. Låsskapet er plassert ved inngangsparti i 1. etg i Marinteknisk senter. 

Navn på elbil: NTNU Marintek Bil 1 (EL41889)

Kalvskinnet #

Bilene står plassert utenfor Schønninghuset.

Nøkler hentes ut fra låsskap som åpnes med ditt adgangskort. Låsskapet er plassert i inngangspartiet i Akrinn mot Snekkerverksted/Schønninghuset.

Navn på elbil:

 • NTNU Kalvskinnet Bil 1 (EL41888)
 • NTNU Kalvskinnet Bil 2 (EL84834)
 • NTNU Kalvskinnet Bil 3 (EL84832)
 • NTNU Kalvskinnet Bil 4 (EL84833)

Trondheim Biologiske Stasjon #

Nøkkel hentes ut fra safe som administreres av ansatte på stasjonen. 

Navn på elbil: NTNU TBS Bil 1 (EL61849) 

Tungasletta #

Nøkkel finnes i nøkkelskap ved heis i bygg A, 1.etasje. For å få åpnet nøkkelskapet må du ha bestilt bilen og ha med deg ditt adgangskort. Nøkkel hentes ut fra låsskap som åpnes med ditt adgangskort: dra kort over leser, tast inn PIN kode + #

Navn på elbil:

 • NTNU Tungasletta Bil 1 (EL84836)

Hvordan registrere førerkort i HR-portalen #

1/ Gå inn på «Min mappe» i HR-portalen

2/ Velg fanen «Personlig»

3/ Trykk på blyantikon ved «Min CV»

4/ Trykk «Legg til sertifikat»

5/ Velg type «Kjøretøy bil (BE - selv om du kun har førerkort klasse "B")» fra nedtrekklisten og legg inn perioden førerkortet ditt er gyldig (Årstall/måned). Velg kun denne førerkortklassen. 

6/ Skriv «Førerkort» under "Betegnelse".

7/ Trykk «Lagre». Merk at HR-portalen oppdateres en gang i døgnet, så registrering må skje dagen før reservasjon kan gjøres.

Reservere elbil #

1. Opprett et Nytt møte i Outlook-kalenderen

" "


2.  Klikk på «Til»-knappen

" "

Det er lurt å sjekke om bilene er ledige før du sender inn reservasjonen via kalenderen i Outlook. Da slipper du å få unødige eposter om at bilen er opptatt.

3. Søk og opp velg alle bilene som er tilknyttet arbeidsplassen din. Velg flere biler ved å holde inn ctrl-tasten når du klikker. Klikk OK.


4. Klikk på Planleggingsassistent / Planlegging (Mac)


5. Finn ledig tidspunkt for en av bilene. Husk å hake bort de bilene du ikke skal reservere.


6. Gå tilbake til Avtale


7. Skriv inn formålet med elbil-bestillingen (Eks. «Møte med Sintef») i emnefeltet.

8. Velg tid (NB: Husk å ta høyde for kjøretid til og fra bestemmelsessted).

9. Klikk på Send. Du mottar en bekreftelse på at bilen er bestilt. Reservasjonen vil også vises i kalenderen din.

" "

Alle biler er utstyrt med GPS #

Årsaken til dette er at alle turer med statens biler skal dokumenteres (se Statens personalhåndbok punkt 10.21.1.). For å sikre at dette skjer korrekt, har Driftsavdelingen valgt å installere elektronisk kjørebok i alle kjøretøyer.

Systemet bruker GPS for å registrere hvor kjøretøyet er. Vi registrer ikke hvem som kjører, kun bilens bevegelser. Vi har et "passivt” kartsystem, og kan se hvor kjøretøyet er i øyeblikket, men ikke følge det på kartet mens det beveger seg.

Alle registreringer skjer automatisk og oppfyller alle krav til registreringer. Data fra registreringene blir lagret i 10 år.

Statens biler skal ikke brukes til private gjøremål, da forsikringen ikke dekker dette. Ansatte vil kunne bli stilt personlig ansvarlig for uhell/ulykker ved bruk av NTNUs tjenestebil i private ærend.

Hvordan bruke elbilen #

Bilene har kun 4 seter.

Ladekabel #

For å få løsnet ladekabelen må du låse opp bilen. Trykk på ”lås opp”-knappen på fjernkontrollen.

Ta med ladekabelen i bilen når du forlater parkeringsplassen. Slik forhindrer vi at ladekablene blir stjålet, og at bilen har mulighet for å lade også der du skal i møte. Dersom ladekabelen ikke tas ut av laderen, vil heller ikke ladestolpen aktivere ny ladeøkt når bilen kommer tilbake. Det ligger også en ekstra ladekabel i bagasjerommet.

Starte bilen #

Sett nøkkelen i tenningslåsen (nøkkelen kommer fram når man trykker inn den blanke knappen på fjernkontrollen). Tramp inn bremsepedalen og ”start” bilen i ca. 3 sekunder. Bremsepedalen vil sige litt inn. Når tenningen slås på, lyser noen varsel- og kontrollamper under funksjonskontrollen. Disse slukker etter noen sekunder.

Kjøre bilen #

Med bremsepedalen trykt inn – sett girvelgeren i D. Slipp bremsepedalen og gi gass og du er på vei. Dette er en bil med automatgir, så du trenger ikke å gire.

Parkere bilen #

Bilen rygges (!) på plass (såfremt det ikke er mulig å kjøre framover etter at du har parkert).

Trå inn bremsepedalen – trekk i håndbremsen - girspaken settes i ”P”. Ta ut nøkkelen og lås bilen når du forlater den.
 
Denne bilen er utstyrt med elektronisk kjørebok. Alle turer blir registrert elektronisk via GPS-styringsenhet.

Elbilene er utstyr med elektronisk tidsur, som er plassert i øvre høyre hjørne på frontruten. Tidsuret starter når bilen parkerer.

Fyll alltid ut skademelding dersom det oppstår skader på bilen. Skademeldingsskjema ligger i hanskerommet.

Kontakt #

For feil og skader på elbilen, ring tlf. 918 97 373, hele døgnet. Ved skade på bilen må du alltid fylle ut skademelding! Skademelding ligger i hanskerommet.

Generelle spørsmål om elbil-ordningen på NTNU? Kontakt Campusservice: kontakt@campusservice.ntnu.no / tlf. 73 59 54 15

22 Vedlegg
39440 Visninger
Gjennomsnitt (7 Stemmer)